lördag 11 juni 2011

TILL ALLA MEDMÄNNISKOR


[1]Sociala myndigheter i Rosengårds stadsdel tvångsomhändertar nyfödda spädbarn Den här verklighetshistorien handlar om en far och en mor, Khiereddinne och Zahia, vars barn har blivit omhändertagna och berövade alla sina mänskliga rättigheter i detta s.k. rättvisa och fria land Sverige.
Det äldsta barnet, en flicka "Nour El-hoda", blir omhändertagen en kort tid efter födseln. Vid tidpunkten för flickans födelse var Khiereddinne och Zahia inte gifta enligt svensk lag. Detta i sin tur innebar att vårdnaden om flickan per automatik gick till modern. Dessvärre drabbades Zahia av en svår psykisk sjukdom. Under tiden som Zahia vårdades på en psykiatrisk klinik, var det maken Khiereddinne som tog hand om dottern med hjälp av sin svägerska. Zahias syster som var på besök i Sverige vid den tidpunkten saknade då svenskt uppehållstillstånd och för att ändra på det faktum utnyttjade hon Khierddinnes och sin egen systers sårbarhet och godtrogenhet. . Utan deras vetskap och bakom deras rygg planerade hon att få omvårdnaden av den lilla flickan och hon rodde det i land med hjälp av en advokat. När hon hade lyckats få omvårdanden av flickan ledde det vidare till att hon även fick det permanenta uppehållstillståndet i Sverige.
Zahia tvångsplacerades i en psykiatrisk vårdklinik och fick absolut inte komma i kontakt med sin man. Khiereddinne i sin tur fick en massa polisanmälningar med påståenden om att han är en aggressiv människa och okapabel att ta hand om sin dotter. Alla dessa anklagelser var just påståenden och falska sådana, ett påhitt från Zahias manipulerande syster för att lyckas få omvårdanden av flickan och därmed uppehållstillståndet. Att polisanmälningarna var påhittade och falska styrks av det faktum att Khiereddinne aldrig blev åtalad eller dömd i svensk domstol för någon våldsam brottsgärning. Zahias syster och familj var medvetna om på vilket sätt de skulle manipulera de svenska myndigheterna till att tro att Khiereddinne var en våldsbenägen man. Nämligen genom att påstå och anklaga Khiereddinne för hedersrelaterat våld. Och de lyckades tyvärr med att ro sina planer iland.
Zahias syster hade ingen som helst anknytning till Sverige och visste att hon inte skulle få stanna i landet utan den lilla flickans hjälp. Hennes enda anknytning och utväg blev detta lilla flickebarn som hon inte ens fött. Hon blev även Zahias förmyndare och styrde över hennes öde, liv, ekonomiska tillgångar m.m.
Alla svenska myndigheter samarbetade för att inte återlämna flickan tillbaka till sina biologiska föräldrar (Zahia och Khiereddinne). Värt att veta är att Khiereddinne beskrevs i alla utredningar som både aggressiv och inte samarbetsvillig. Han blev dock aldrig dömd för något brott i Sverige och anmälningarna kom aldrig längre än till polisstationen, eftersom åklagaren saknade bevis för att väcka åtal. Socialtjänsten har även de varken bevis eller material som styrker Khiereddinnes och Zahias inkompetens att ta hand om sitt barn. Allt som skrevs i socialtjänstens utredningar var och är bara allmänna påståenden och anklagelser utan stöd och bevis.
Zahia och Khiereddinne återförenades 2010 av en slump ute på en gata i Malmö. Det var ett oväntat möte och återförening som ledde till att de för andra gången gifte sig. Trots att Zahias hälsotillstånd inte var helt återställt till följd av att hon inte fick träffa sin lilla dotter, bestämde
sig Khiereddinne för att ta hand om henne och tillsammans kämpa för att återförena familjen. Den långutdragna kampen började med att de ansökte om att återfå vårdnaden om sin dotter., det fick de inte och inte ens rätten till umgänge med dottern fick de igenom. Kampen i domstolarna fortgår…
Under tiden blir Zahia åter gravid hösten 2010. Hennes syster fortsätter att kämpa för att förhindra Zahia från att återse sin dotter eftersom hon är systerns enda ekonomiska källa och även den enda anledningen till vistelsen/uppehållstillståndet i Sverige. Trots att Zahia är folkbokförd och försörjs ekonomiskt av Khiereddinne sedan augusti 2010 fortsätter hennes syster vara förmyndaren som styr över de ekonomiska tillgångarna som Zahia får och detta utan att någon myndighet reagerar.
Värst av allt är att när det nyfödda barnet, en pojke kom ut till livet nyligen möts båda föräldrarna och den lilla bebisen av 15 fullutrustade poliser och socialtjänstemän som är där för att omhänderta det andra barnet. Varken Zahia eller Khiereddinen hade en chans att ta hand om sitt lilla barn eller få en förklaring på vilket sätt de hade brustit i sitt föräldraskap och sin förmåga i just detta. Deras nya barn hann inte ens komma hem. Båda två är helt förtvivlade, chockade och i ett väldigt svårt hälsotillstånd präglat av sorg och depression. Frågan är när och hur beslutet om omhändertagandet togs och på vilka grunder? Hur kunde socialtjänsten konstatera att föräldrarna inte är kapabla att ta hand om det nyfödda barnet? Beslutet måste ha tagits innan barnet ens var fött eller fick ett namn. I normala fall ser proceduren för ett sådant domstolsbeslut ut enligt följande steg: 1. en utredning, 2. en bedömning från kommunens socialnämnd, där parter och ombud förhoppningsvis ställt in sig vid ärendets behandling och framfört sina synpunkter, 3. möjlighet att överklaga nämndens beslut och 4. närvaro av parter och ombud.
Det har tyvärr inte skett på det sättet i Khiereddinnes och Zahias fall. Vi vädjar till alla medmänniskor som berörts av detta att sprida historien vidare och hjälpa Khiereddinne och Zahia att återförenas med båda sina barn, flickan och den nyfödda bebisen.
Hur kan ett nyfött barn blir omhändertaget utan några tillförlitliga grunder?

Kontakt och stöd skickas till multikulti12@hotmail.com
[1] Pojken med namnet Gosse omhändertogs av sociala myndigheter Linköpings kommun den 31/5/ i samarbete med sociala myndigheter i Rosengårds stadsdel i Malmö kommun. Enligt föräldrarna ska Gossen döpas till Adam.

Share |

1 kommentar:

Anonym sa...

Något är fel med socialtjänstlagarna. De är skrivna i den tid det fortfarande fanns HEDER i Sverige. De är inte tänkta att utnyttjas på fel sätt. Numera används lagarna för att skada, ljuga och missbruka tjänsteställningen. I flyget använder man simulatorer för ev händelseförlopp - inom socialtjänsten får man köra live med verkliga familjer och bokstavligen KRASCHA dem.

Något är mycket allvarligt fel!
Varför finns det inte en stoppknapp inom socialtjänsten? Ingen kan trycka på den stoppknapp som ännu inte ens finns!