lördag 5 mars 2011

RÄTTSRÖTA

Det som pågår på Marks socialtjänst är en RÄTTSRÖTA på allra högsta nivå. De till och med producerar interna anmälningar bl a mellan tjänstemän och om man som förälder ansökt om hjälp så uppmanar de barn att anmäla föräldern tillbaka. De vänder familjemedlemmar och släkt mot varandra, vilket skapar ännu mer kaos och förvirring för drabbade barn, ungdomar och familj. När man ber om hjälp, så förväntar man sig få stöttning i en redan besvärlig situation, inte att socialtjänsten ska förvärra och belasta livet för familjen ännu mer. Som jag sagt i tidigare inlägg, att när det handlar om något så viktigt som barn och familjer i kris, så gäller det att handläggaren är kompetent i sitt utövande. Handläggaren kan välja att vara medmänniska och behandla de familjer de möter med ödmjukhet eller välja att se dem som ett ärende, någon i statistiken. Handläggaren ska våga ta ett steg tillbaka när något blivit fel, eller så kan man låta prestigen styra. Men tyvärr så går det inte att lagstifta om sunt förnuft!

Ett exempel på interna anmälningar finns att läsa om i konsulternas Delrapport februari 2011, Fortsatt arbete med ärendegenomgång av aktuella ärenden inom barn- och familjeenheten:

"Det förekommer anmälningar från ekonomihandläggarna när barnfamiljer står inför risk för vräkning."

Mer finns att läsa i:
Delrapport februari 2011
Konsultrapport angående barn- och familjeenheten
Rapport ärendegenomgång barn- och familjeenheten

Klicka på textraden!

Med tanke på alla oegentligheter som har förkommit på socialförvaltningen i Mark, så kan man inte heller vara helt säker på att konsulterna i det här sammanhanget är helt opartiska, det behövs mer efterforskning i bland annat om de har rört sig i samma kretsar eller till och med i ett tidigare sammanhang varit arbetskollegor med någon av personalen inom förvaltningen. Deras värld är inte så stor ändå.Share |

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det gäller att göra det man kan:


http://www.polisen.se/Utsatt-for-brott/Gor-en-anmalan/

Anonym sa...

Är så irriterad över att de som representerar denna förvaltning anser sig vara varnande exempel - de verkar inte förstå att ALLT ÄR SÅ ILLA SOM KRITIKEN BESKRIVER. Tror de att socialstyrelsen skojar med dem? -Markhäxan undrar (en av dem)

Undrar så varför det inte går att tvångsförvalta Marks kommuns socialförvaltning. Fastighetsägare som missöter sig blir ju tvångsförvaltade. Dessutom får de inte hålla på att så kallat rätta till vecka efter vecka, månad efter månad - och nu säger ordförande Hermansson att han får för lite tid! Hur många år tycker han det är rimligt att få? Kritiken har nu funnits i snart 1,5 år offentligt!