lördag 25 juni 2011

Min första midsommar utan min dotter

Det enda jag vill är att ha tillbaka mitt familjeliv, socialförvaltningens inkompetens är total. De drar ner familjer i ett träsk man inte visste fanns innan. De bryr sig inte om barnen ett j***a dugg...

Precis såhär är det i Marks kommun, jag citerar Jimmy Fredriksson:
"I landet som alltid sätter sig själv på piedestal när det gäller mänskliga rättigheter äter myndigheter barn till frukost. Sedan spottar de ut de psykiskt knäckta vraken och rapar aningen förläget."


Share |

lördag 11 juni 2011

Liv Landell: Mark struntar i socialstyrelsen

GT har på ledarsidan skrivit om de tre barnen som omhändertogs av socialförvaltningen i Marks kommun. Jag är både chockat och bedrövad över hur inkompetensen är spridd i kommunen. Tjänstemännen har fritt spelutrymme och politikerna är deras nickedockor, de få som vågar opponera sig och framföra kritik över att de inte sköter sina uppgifter på ett korrekt sätt blir utmobbade av sina kollegor, något öppet klimat där man kan framföra sina åsikter finns inte på några som helst plan. Man tycker ju att politikerna borde vara mer uppmärksamma på hur förvaltningen agerar med tanke på all kritik som har framförts, framför allt av socialstyrelsen, men icke. Jag är bestört över hur vuxna människor beter sig inom Marks kommuns socialförvaltning. Dessutom väljer de att ta in konsulter med tveksam bakgrund. Vad är drivkraften hos dessa människor? Vad är det som gör att de väljer att bära skygglappar istället för att ha ett öppet sinne och hjälpa människor istället för att stjälpa dem (de gör ju faktiskt ett aktivt val!)? Vilka krafter får vara starkare än sanningen, kan det vara plånboken? Jag har hittills inte sett en enda gång att socialförvaltningen agerar med ett barnperspektiv, de kommer dessutom undan med sina brottsliga gärningar med hjälp av lögner och smutskastning. Sanningen kommer ikapp till slut, men under tiden plågas barn!!!Kan ingen tvångsomhänderta socialtjänsten i Mark? Myndigheten klarar uppenbarligen inte av att skydda och hjälpa de människor den ska skydda och hjälpa. Bara dagar efter att den rikskända fostermamman Eva mot alla odds får veta att "Rasmus och Fanny" kommer hem, blir ett nytt fall känt i medierna.
Den här gången tvångsomhändertar socialen i Mark tre syskon akut, mitt framför ögonen på skolkamrater och personal.
Incidenten filmas av en chockad lärare, som sedan blir en av flera utomstående röster som intygar att barnen visst verkar må bra. En annan sådan röst utgörs av barnens tandläkare, som dementerar uppgiften att deras tandstatus skulle vara dålig.
Ärendet med de tre syskonen ingick i det digra underlag som socialstyrelsen i vintras baserade sin hårda kritik mot kommunen på. Social­styrelsen har bland annat påpekat att akten blivit lämnad utan avslut.
Möjligen är det därför kommunen plötsligt återupptagit det. Någon ordentlig anledning till ett akut omhändertagande har inte blivit känd.

GT kan inte veta säkert hur de här barnen har haft det. Lärare och tandläkare kan inte garantera att de har det bra bara för att de verkar helt normala.
Men det kan inte de politiker i socialnämnden som fattat det akuta beslutet heller. Det är därför de ska hålla sig till de regler som anger när man får gripa in akut. För säkerhets skull.
Ett barn får endast tvångsomhändertas akut om det föreligger fara för dess liv, om det är utsatt för sexuella övergrepp eller om barnet är gravt vanvårdat.
Inget av dessa kriterier är såvitt känt uppfyllt i det nya Markfallet.
Ändå har Socialnämnden fattat beslut. Rättare sagt så har dess vice ordförande Tommy Karlsryd (S) fattat beslut, i strid med ordföranden Mia Magnés (C) uppfattning. Magné ville remittera ärendet till sociala utskottet för att få en detaljerad bild av hela ärendet.
Ja, givetvis hade en grundlig genomgång i sociala utskottet i stället för en tjänste­mannadragning varit den rätta vägen att gå. Då hade bristerna i ärendet blivit tydliga och man hade kunnat ta ställning till den relevanta frågan om barnens mående.
Förvaltningsrätten som skulle ta ställning till om det var korrekt med ett ordförandebeslut valde att behandla frågan om barnens situation.
Det är återigen olyckligt, eftersom underlaget för det första beslutet som sagt var otillräckligt.

Tittar man närmare på ärendet står det nämligen klart att socialstyrelsens kritik har substans. Polisen har inte funnit att barnen far illa. De två utredningar på speciella hem som gjorts har inte visat att barnen far illa.
Vidare saknas det bilagor där familjens omgivning vittnar om att barnen har det bra. Lärare och tandläkare säger detsamma.
På det hela taget är det inte acceptabelt att Marks kommun inte tar till sig socialstyrelsens kritik, utan än en gång gå summariskt och godtyckligt till väga.Av Liv Landell
liv.landell@gt.se

Publicerat 06 jun 2011 07:58
Uppdaterad 06 jun 2011 08:33
http://gt.expressen.se/ledare/1.2460499/liv-landell-mark-struntar-i-socialstyrelsenShare |

TILL ALLA MEDMÄNNISKOR


[1]Sociala myndigheter i Rosengårds stadsdel tvångsomhändertar nyfödda spädbarn Den här verklighetshistorien handlar om en far och en mor, Khiereddinne och Zahia, vars barn har blivit omhändertagna och berövade alla sina mänskliga rättigheter i detta s.k. rättvisa och fria land Sverige.
Det äldsta barnet, en flicka "Nour El-hoda", blir omhändertagen en kort tid efter födseln. Vid tidpunkten för flickans födelse var Khiereddinne och Zahia inte gifta enligt svensk lag. Detta i sin tur innebar att vårdnaden om flickan per automatik gick till modern. Dessvärre drabbades Zahia av en svår psykisk sjukdom. Under tiden som Zahia vårdades på en psykiatrisk klinik, var det maken Khiereddinne som tog hand om dottern med hjälp av sin svägerska. Zahias syster som var på besök i Sverige vid den tidpunkten saknade då svenskt uppehållstillstånd och för att ändra på det faktum utnyttjade hon Khierddinnes och sin egen systers sårbarhet och godtrogenhet. . Utan deras vetskap och bakom deras rygg planerade hon att få omvårdnaden av den lilla flickan och hon rodde det i land med hjälp av en advokat. När hon hade lyckats få omvårdanden av flickan ledde det vidare till att hon även fick det permanenta uppehållstillståndet i Sverige.
Zahia tvångsplacerades i en psykiatrisk vårdklinik och fick absolut inte komma i kontakt med sin man. Khiereddinne i sin tur fick en massa polisanmälningar med påståenden om att han är en aggressiv människa och okapabel att ta hand om sin dotter. Alla dessa anklagelser var just påståenden och falska sådana, ett påhitt från Zahias manipulerande syster för att lyckas få omvårdanden av flickan och därmed uppehållstillståndet. Att polisanmälningarna var påhittade och falska styrks av det faktum att Khiereddinne aldrig blev åtalad eller dömd i svensk domstol för någon våldsam brottsgärning. Zahias syster och familj var medvetna om på vilket sätt de skulle manipulera de svenska myndigheterna till att tro att Khiereddinne var en våldsbenägen man. Nämligen genom att påstå och anklaga Khiereddinne för hedersrelaterat våld. Och de lyckades tyvärr med att ro sina planer iland.
Zahias syster hade ingen som helst anknytning till Sverige och visste att hon inte skulle få stanna i landet utan den lilla flickans hjälp. Hennes enda anknytning och utväg blev detta lilla flickebarn som hon inte ens fött. Hon blev även Zahias förmyndare och styrde över hennes öde, liv, ekonomiska tillgångar m.m.
Alla svenska myndigheter samarbetade för att inte återlämna flickan tillbaka till sina biologiska föräldrar (Zahia och Khiereddinne). Värt att veta är att Khiereddinne beskrevs i alla utredningar som både aggressiv och inte samarbetsvillig. Han blev dock aldrig dömd för något brott i Sverige och anmälningarna kom aldrig längre än till polisstationen, eftersom åklagaren saknade bevis för att väcka åtal. Socialtjänsten har även de varken bevis eller material som styrker Khiereddinnes och Zahias inkompetens att ta hand om sitt barn. Allt som skrevs i socialtjänstens utredningar var och är bara allmänna påståenden och anklagelser utan stöd och bevis.
Zahia och Khiereddinne återförenades 2010 av en slump ute på en gata i Malmö. Det var ett oväntat möte och återförening som ledde till att de för andra gången gifte sig. Trots att Zahias hälsotillstånd inte var helt återställt till följd av att hon inte fick träffa sin lilla dotter, bestämde
sig Khiereddinne för att ta hand om henne och tillsammans kämpa för att återförena familjen. Den långutdragna kampen började med att de ansökte om att återfå vårdnaden om sin dotter., det fick de inte och inte ens rätten till umgänge med dottern fick de igenom. Kampen i domstolarna fortgår…
Under tiden blir Zahia åter gravid hösten 2010. Hennes syster fortsätter att kämpa för att förhindra Zahia från att återse sin dotter eftersom hon är systerns enda ekonomiska källa och även den enda anledningen till vistelsen/uppehållstillståndet i Sverige. Trots att Zahia är folkbokförd och försörjs ekonomiskt av Khiereddinne sedan augusti 2010 fortsätter hennes syster vara förmyndaren som styr över de ekonomiska tillgångarna som Zahia får och detta utan att någon myndighet reagerar.
Värst av allt är att när det nyfödda barnet, en pojke kom ut till livet nyligen möts båda föräldrarna och den lilla bebisen av 15 fullutrustade poliser och socialtjänstemän som är där för att omhänderta det andra barnet. Varken Zahia eller Khiereddinen hade en chans att ta hand om sitt lilla barn eller få en förklaring på vilket sätt de hade brustit i sitt föräldraskap och sin förmåga i just detta. Deras nya barn hann inte ens komma hem. Båda två är helt förtvivlade, chockade och i ett väldigt svårt hälsotillstånd präglat av sorg och depression. Frågan är när och hur beslutet om omhändertagandet togs och på vilka grunder? Hur kunde socialtjänsten konstatera att föräldrarna inte är kapabla att ta hand om det nyfödda barnet? Beslutet måste ha tagits innan barnet ens var fött eller fick ett namn. I normala fall ser proceduren för ett sådant domstolsbeslut ut enligt följande steg: 1. en utredning, 2. en bedömning från kommunens socialnämnd, där parter och ombud förhoppningsvis ställt in sig vid ärendets behandling och framfört sina synpunkter, 3. möjlighet att överklaga nämndens beslut och 4. närvaro av parter och ombud.
Det har tyvärr inte skett på det sättet i Khiereddinnes och Zahias fall. Vi vädjar till alla medmänniskor som berörts av detta att sprida historien vidare och hjälpa Khiereddinne och Zahia att återförenas med båda sina barn, flickan och den nyfödda bebisen.
Hur kan ett nyfött barn blir omhändertaget utan några tillförlitliga grunder?

Kontakt och stöd skickas till multikulti12@hotmail.com
[1] Pojken med namnet Gosse omhändertogs av sociala myndigheter Linköpings kommun den 31/5/ i samarbete med sociala myndigheter i Rosengårds stadsdel i Malmö kommun. Enligt föräldrarna ska Gossen döpas till Adam.

Share |

måndag 6 juni 2011

Marks socialförvaltnings val av konsulter och utredningshem

Marianne Brogren från VoB är en av de konsulter som för närvarande tillåts härja i Marks kommun, bl a i fallet med de tre små barnen som omhändertogs under makabra förhållanden och detta på lösa grunder efter att familjen redan terroriserats av socialförvaltningen 1,5 års tid, http://www.bt.se/nyheter/mark/nytt-markligt-lvu-fall-i-mark-br-tre-barn-omhandertagna(2786157).gm. Familjen hade till en början samarbetat med socialförvaltningen och trodde att allt skulle få sig en lösning så snart socialförvaltningen fick reda på de verkliga förhållandena, men hela situationen har urartat tack vare inkompetenta handläggare och konsulter som använder sig av regelvidriga metoder för att få rätt att agera kriminellt. Socialförvaltningar och dessa utredningshem som ploppat upp ur jorden som svampar, tolkar lagarna efter sitt eget behov och gömmer sig bakom sekretess och lögner därför att utredningshemmen enbart ser till sina egna vinstintressen, inte till individen. Vet att det är en mörk syn jag speglar av verkligheten som är svår att ta in, men detta händer familjer allt för ofta och det är oerhört tragiskt att detta får ske i vårt land. I vissa kommuner är det mer regel än undantag att det får gå till såhär. Vårat rättssamhälle är under upplösning och de som skadas mest av det är vår framtid, barnen. Barnens tid är dyrbar, hur ska de få upprättelse för den hantering de blivit utsatta för av socialförvaltningen och deras konsulter och vem ska ge dem upprättelse. Barnen kommer att få leva med sår i sina själar för all framtid, tack vare inkompetenta socialtjänstemän. Det finns inget nödstopp när det spårar ur, utan socialförvaltningen har fria tyglar att agera som de gör. Sömniga nämndemän och domare utan verkligt engagemang, väljer oftast att helt gå i socialförvaltningens spår och detta gör ju inte saker och ting bättre. Utvecklingen är minst sagt skrämmande.

Ur bloggen http://forysta.bloggspace.se/1418860/Socialstyrelsen-kritiserar-Horby-socialnamnd/ kan man läsa följande:

"Hörby och Staffanstorps kommuner får skarp kritik av socialstyrelsen för hur de hanterat fallet med Ulf. Hörby kommun hade familjehemsplacerat Ulf hos socialnämndens ordförande i Staffanstorp Stefan Möller. Hörbys beryktade Marianne Brogren ansvarade för placeringen. Trots vetskapen om att Ulf levde under miserabla förhållanden i ett kallt uthus med föga kontakt med familjen, så tyckte inte tjänstemännen att något fel begåtts utan förlängde placeringen. Ansvaret tyckte man dessutom låg på Staffanstorps kommun. Jag har personligen utsatts för denna fullstädigt samvetslösa socialsekreterare, så jag är inte förvånad. Men jag gläds åt att Hörby får en knäpp på näsan.
Hörby har betalat ersättning till moderatpolitikern så som alltid handlar det om pengar. Som mest fick Stefan Möller 11 000 kronor i månaden för att ta hand om Ulf. Det var priset för ett 15 kvadratmeter stort rum i ett uthus. 2008 hade Stefan Möller en taxerad inkomst på 468 000 kronor, efter diverse avdrag.
Samma år betalade Hörby kommun ut 134 203 kronor i ersättningar till politikern för familjehemsplaceringen, vilket alltså var ett lönande extraknäck.
Ulf bodde på internat fem dagar i veckan, medan Stefan Möller kvitterade ut över 11 000 kronor i månaden i arvode och omkostnader. Det pågick från hösten 2006 till sommaren 2009.  Husrum och mat fem dagar i veckan på Hvilans särskolegymnasium.  Husrum två dagar i veckan hos Stefan Möller. Eftersom Stefan Möller inte hjälpte Ulf att tillgodose hans behov fick Hörby kommun också avlöna en kontaktperson.
Hörbys socialnämnds hantering av skattemedel är katastrofal och vida känd och dessutom en följetong. Underskottet har skrivits upp månad för månad och prognosen var i oktober 27 miljoner med hemtjänst och placeringar som största poster. Redan förra årets underskott på över 11 milj ansågs vara en katastrof. Anställningsstopp på 6 månader har införts. Socialnämndens moderate ordförande Göran Håkansson har sin egen förklaring:
- Ett normalår avlider cirka 50 äldre. Hittills i år har bara 18 gått bort, säger han till Skånskan.
Så nu kanske Hörbys politiker går och hoppas att fler ska dö nästa år?"


I Skånskan finns ytterligare en läsvärd artikel om ovanstående  http://www.skanskan.se/article/20101129/NYHETER/711299938/1019

"Skånska Dagbladet skrev i flera artiklar om Ulfs miserabla förhållanden. Bland annat avslöjades det att Stefan Möller fick rikligt med ersättning från Hörby kommun för att ha Ulf hemma hos sig, som mest 11 000 kronor i månaden för ett rum på 15 kvadratmeter."


Share |

torsdag 2 juni 2011

Skandalomsusade HVB-institutioner

Med anledning av alla skandaler som HVB-hem och institutioner kantas av, så har en mängd institutionschefer valt att anmäla missförhållandena till socialstyrelsen för att få en oberoende granskning. Men än mer angeläget borde vara att se över de privata vårdhemmen som ploppat upp som svampar ur jorden, där ungdomar lever under bedrägliga förhållanden medans pengarna som borde gå till dem hamnar i någon annans ficka. Även institutionsplaceringar, lagar och direktiv bör ses över samt socialförvaltningens hantering av ärenden, jag misstänker starkt att många ungdomar och barn som har kommit att hamna på dessa institutioner inte borde vara där överhuvudtaget.

Jag tänker en hel del på alla bilbränder som sker i Göteborg och även i Malmö, ungdomarna där framför ofta att de känner sig svikna av samhället. Jag börjar mer och mer förstå deras ageranden, även om jag givetvis inte samtycker till deras sätt att protestera. Men med tanke på den insyn jag har fått i hur socialförvaltningen agerar och sett hur galet hela deras system är, de stjälper istället för hjälper, så har jag en större förståelse till hur det kan urarta på detta sätt. Vad gör man inte till slut för att ut allt sitt hat efter att varit utsatt för långvariga övergepp från myndigheter och försatta i maktlöshet tack vare myndighetspersoners lögner och bristande kunskaper, deras tillit till vuxen världen är med stor sannolikhet helt knäckt. Är det sådan här utveckling vi vill ha i Sverige. Om man inte vänder denna trend omedelbart så vågar jag inte ens tänka på hur det kommer se ut i Sverige inom en snar framtid.

"Det har stormat rejält kring den statliga ungdomsvården. Därför anmäler nu 26 institutionschefer de rapporterade missförhållandena till Socialstyrelsen för att få till stånd en oberoende granskning."

Mer finns att läsa på, artikeln är inte färsk men ändock lika aktuell:”När man kommer till HVB lär man sig så mycket grejor som man aldrig kunnat förut. Jag har lärt mig så sjuka grejor av andra ungdomar. Saker som jag aldrig ens kunnat komma på själv. Alltså kriminella saker.”
"Ett flertal utredningar, granskningar och tillsynsrapporter har under senare år visat på brister i den sociala barnavården. Kvalitetsbrister, bristande skolgång, hemsnickrade behandlingsmetoder och rättigheter som åsidosätts är något av det som granskningarna visar."

Läs mer om det på:
http://www.aftonbladet.se/debatt/article13022933.abÄven i Marks kommun finns det ett HVB-hem i Öxnevalla. I den senaste händelsen så överföll två ungdomar en vårdare och tillfogade en del skadegörelse. Historien bakom händelsen känner jag dock inte till.


"Det var i februari som de båda pojkarna gav sig på vårdaren på behandlingshemmet. De höll fast mannen och utdelade flera slag mot både kroppen och huvudet. Samtidigt tog de hans larm och nycklar."


Läs mer om det på:
http://www.bt.se/nyheter/mark/overfoll-vardare-pa-behandlingshem(2803052).gm


Share |