måndag 28 november 2011

SOCIALTJÄNSTENS MAKT LEDER TILL FELAKTIGA OMHÄNDERTAGANDEN

Det händer en hel del i Mark just nu, jag har inte haft tiden att skriva om det, men jag kommer återkomma till det som sker. Men jag fick nys om en bra artikel, som jag bara måste ta mig tid att lägga ut. Jag lägger ut den i sin helhet här. Lena Wikström arbetar som biträdande jurist på Zeijersborger & co och är författare till artikeln nedan. Regeringen måste börja se över socialförvaltningens roll, någonting är allvarligt fel, drabbade familjer och jurister m fl försöker signalera om detta runt om i landet. Det är hög tid att man börjar lyssna på rösterna.


http://www.newsmill.se/node/40641


Share |

onsdag 23 november 2011

Oro i Mark

Väst Nytt idag, det fokuserades mest på fosterbarnen i nyheterna, även om Inga-Maj Krüger, vid något tillfälle nämner att det även i andra LVU fall har förekommit utredningar baserade på lögner som socialförvaltningen har vägrat att rätta till. Politiker har polisanmält socialtjänsten i Mark och Grynings vård för att lämna ut oriktiga uppgifter

Idag kan man läsa i Borås Tidning om att Inga-Maj Krüger har polisanmält socialtjänsten i Mark och Grynings vård för att lämna ut oriktiga uppgifter. Äntligen någon med rättspatos och som vågar ta strid. Det som sker inom socialförvaltingar i allmänhet och i Mark i synnerhet är går att jämföra med maffiaverksamhet. Fast det jag kan känna sorg i, är att det är först när Inga-Maj Krüger inte har något kvar att förlora som hon väljer att agera, denna typ av aktion borde skett för längesedan, av någon med mandat. Det kanske är så de flesta människor fungerar. Men jag tycker att Inga-Maj Krüger trots allt är en modig kvinna och hon skall ha eloge för att hon till slut agerar. Jag tycker KD:s styrelse skall skämmas, att de låter denna pellejönsen Hermansson få spela ut Inga-Maj Krüger, på det här sättet. Det är Hermansson själv med Magnus Andersson som är de största bovarna till det kaos som råder inom socialförvaltningen i Mark. Maktgalna idioter som gärna går över lik. Jag har varit i kontakt med både Hermansson och Andersson för att flagga att saker och ting inte går till på ett rättssäkert sätt inom Marks socialförvaltning, tror ni de har tagit det till sig, nej-nej, då har de dragit snaran ännu hårdare om mig, och i och med det min familj. En del om det kan man läsa om här i bloggen. Det är så vidrigt att det inte finns ord.

Jag hoppas att Inga-Maj får fullt stöd av innevånarna i Mark, hon har i alla fall mitt fulla stöd. Och jag hoppas att åklagaren börjar agera med full kraft mot socialförvaltningen i Mark och denna oseriösa Grynings vård.

http://www.bt.se/nyheter/mark/kruger-polisanmaler-vardbolag-och-socialtjansten-i-mark(3041677).gm


tisdag 22 november 2011

Socialchefen Magnus Andersson har sagt upp sig

Socialchefen Magnus Andersson har sagt upp sig, men han kommer nog inte så lätt kunna lämna Marks kommun bakom sig. Nu skall han jobba som verksamhetsutvecklare vid stadsdelnämnden i Angered, man skulle kunna tro att det är ett skämt, men det verkar vara sant. Visserligen har Göteborg en större budget, det kanske tar längre tid att gröpa ur, men det lär väl inte dröja länge förrän vi får läsa rubriker i GP istället.


http://hn.se/nyheter/omkretsen/1.1440604-marks-socialchef-sager-upp-sig-efter-skandalen


http://www.bt.se/nyheter/mark/socialchefen-i-mark-slutar-(3040778).gm


Rättsosäkert vid omhändertaganden av barn

Zeijersborger var min advokat genom förvaltningsrätten och kammarrätten, den senare "vann" vi, om man nu kan prata om att vinna, när familjer skall behöva tvingas genomgå månadslånga processer som bara går ut på att kränka föräldrar och barn, till ingen nytta alls.

http://www.newsmill.se/artikel/2011/11/17/advokat-r-ttsos-kert-n-r-barn-omh-ndertas


söndag 20 november 2011

Sue Sweden just one more time, for not following the Universal Declaration of Human Rights of UN, UNICEF and UNHCR!


World Peace Foundation
Stockholm 2011-20-12


Sue Sweden just one more time, for not following
the Universal Declaration of Human Rights of UN,
UNICEF and UNHCR!Open letter to ICC Prosecutor Luis Moreno-Ocampo

Information and Evidence Unit, Office of the Prosecutor
International Criminal Court
Post Office Box 19519, 2500 CM The Hague

The Netherlands
otp.informationdesk@icc-cpi.int

Your reference: OTP-CR-600/09

Copy to:
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg Cedex
France

International Court of Justice
Peace Palace
Carnegieplein 2
2517 KJ The Hague

The Netherlands
UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees
Case Postale 2500
CH-1211 Genève 2 Dépôt
Suisse.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland

Email: InfoDesk@ohchr.org
UNICEF, New York
info@unicef.org

UN System Chief Executive Board for coordination (CEB) New York
ceb@unsystem.org


The Amal Case
In 1980, Amal Al-Farhan, her parents, 4 brothers and 4 sisters came as immigrants to Sweden from Irak. The father was active at the Basra High Court, helping mothers cope with the family situation when the breadwinning father had lost his life in the Iran-Irak war. The Al-Farhan family decided to choose immigration to Sweden, as an assumed civilized country. As you can see from the following scenario style narrative, Amal came to experience Sweden as a brutal insensitive society, in which Social Administrations, are in the position to kidnap children from their parents and give them further to foster parents, well paid by a cleverly hidden state budget, organized by half a century long, One-Party Government Chain (Socialdemokraterna).

In 1999, Amal is walking with her two year old second son Danny in a pram in the Stockholm privileged Eastern Zone (Östermalm). A Social Secretary looks into the pram, an explains: "Such a cute young child, would you like to to give it away to me for 37.500 kronor?" Amal was stunned by such a direct proposition. How could a mother even consider giving her child away for money? (The amount mentioned corresponds to one month pay at the time, from state budget to the local Commune Administration for their efforts of linking children to foster parents under the Special Swedish Law for the Care and Custody of the Young, LVU 1990:52). To an astonished Amal this situation was the first encounter with a hidden profitable trade of children taken from their parents to remotely located HVB homes at an industrial scale. (HVB means Home for Care and Custody, often privately organized). In the period 1920-1980, some 250.000 young children are assumed to have been exposed to this hidden side of Swedish Social Engineering.

Amal, sees herself as a Christian. Her mother tongue is Aramaic, the basic Middle East language some 2000 years ago. She was raised in a Moslem society. Probably also including Jewish roots. Coming from the area of Ur in Mesopotamia, she naturally also mentions herself as a follower of Abraham. This wide cultural ancestry, together with a father who has legal experiences, of course makes Amal a dangerous person in the atheist, materialist Sweden, that classifies each immigrant who does not speak Swedish fluently, as immature and an unnecessary cost to our benefit society.

A brief description of the situation in Sweden. During the latest, say 50 years, a hidden bonus system has been developed. It allows the local Social Administration to separate a child from its parents, if it is deemed necessary. The Care of Young Persons Special Provisions Act (LVU 1990:52), is approved by the Swedish Parliament. But it is misused by the local Communes with a budget from the Ministry of Health & Social Affairs. When created, the law was only meant to be used in exceptional cases, e.g. when a drug addicted mother was not able to take good care of her own child. Then the Social Authorities were allowed to find foster parents for it. The intention was to limit the scheme to one year. But the hidden scheme can be prolonged by creative book-keeping until a LVU-child reaches maturation and beyond.

The problem today is that some 500.000 Swedish parents and young persons (of a population of 9 million) have had a direct experience of the misuse of the law! Even more, some thousands of them have gone so far as to take their own lives in despair! This situation in Sweden, ought to be a sufficient reason for an ICC pre-emtive measure? The LVU-Law has been developed to act as a cover up for a smart bonus system for insiders! Furthermore, it has taken such large proportions now that more than some one percent of the Swedish State budget, or 10 billion SEK annually, is estimated to be 'stolen' from the State and 'given' to the beneficiaries of the bonus system at Commune level.

When Amal's two boys reached 2.5 and 4 years of age the Social Administration acted forcefully: One afternoon in June 2000, when Amal was to take the children back home from their nursery school she was required to come to meet with two social secretaries for a short chat. She was bluntly offered two alternatives: "Either you leave your boys in the custody of your ex-husband, or otherwise, you will never see your children again!" Of course from that brutal moment, Amal lost her maternal balance and started to raise her voice and demand her children back. But that very act made the Social Administration sue Amal to the Police, with a verdict, that her 'violence' does not make her suitable to be in charge of her children. So, her maternal instinct to fight for her family was used against her during a nightmare of systematic breaking her down economically, physically, mentally, and socially during the following eleven years!

The mother is not even recognized as a victim in cases as the above. The hidden Commune scheme behind the brutal Swedish Social Engineering seems to be: Find a family with a weak spot: divorce, language deficiency, and/or violent behavior of any sort. Blame one of the spouses and support the other! Then by means of police, civil courts, insider judges, corrupt lawyers and insider foster families, the pretended fight between the parents can give a guaranteed 'income flow' of unspecified bonus money from the State to the Commune Purse. The trick is then not to inform the personnel on the social side of the hidden financial data. Furthermore, each Child in Care and Custody is handled by some 4 different persons, not in contact with each other. The very few political top people of the Commune are those with the financial overview, that can reap the criminal bonus money. If coming too close to being revealed, an intermediate Commune Social Director might be asked to leave her job with a handsome severance pay in order to mislead the general public away from the responsible insider leaders of the Commune.

Amal has been exposed tho the above SSS, Swedish Social Scam, for over 11 years now! How come? She is mentally strong and patient! Well paid lawyers are easily engaged, if they do not solve the problem! It is the Swedish State that pays for this legal assistance. And of course in a totalitarian society, lawyers know that the State will eventually win, against a weakened individual mother that made the mistake to raise her voice too much early in the process. A mother's instinct to defend her child, at all costs, is put in conflict with a Commune Social Administration earning money for each child taken away from family. The SSS is cleverly designed by corrupt State insiders sending a flow of bribes to Commune insiders. And that is difficult to understand for a family, the moments just after a child or two have been kidnapped by the Police. In fact it is a smart design to raise immigrant kids to become good Nationalized Social Democrats!

The power of the legal system in Sweden can be illustrated by the selection of a young 39 year Judge Rebecka Wiking for Eskilstuna County Council (Tingsrätt) in late 2006. Selected during the last two weeks of the Göran Persson Social Democratic Reign, she can be useful to the One Party System until her retirement in year 2032! I personally met her in a Fake Trial for the Amal Case in September 2007. She naturally made the same verdict as two years earlier when she was a Lawyer at Eskilstuna Advokatbyrå AB, responsible for youth and family matters! Do not underestimate Socialdemokraterna. Since the WWII years, when the King Gustav V organized a coalition government, the Socialists have been very able to govern our country in unity with the Communists!

Amal is a typical case for the SSS. After she divorced her Nordic husband, the boys became profitable pray to the Commune Social Administration, simply by enhancing the conflict between the parents. Thus, from the very start in year 2000, it has been crystal clear that Amal's ex-husband is favored by Communes, while Amal is constantly driven in despair, economic decay, in a row of legal battles with Authorities to get her children back. So when her two boys wrote a formal letter directly to Eskilstuna Tingsrätt a year ago, asking to meet their mother more often, the legal verdict was the opposite: The teenager boys were not allowed to see their mother at all, unless guarded by two SSS spies (or contact persons as they are called in Sweden).
The father and his second wife, in creative liaison with the Commune have successfully managed to separate the boys from their mother for eleven years now. When reading between the lines, this profitable endeavor, indicates a hidden business arrangement between Communes and the father! Both parties probably profit from the deal. Furthermore, today the father confidently says to her earlier spouse Amal, that she has to wait until the teenagers are 18 years old before the boys can have a normal relation with their mother. Until then they have to cope with the nagging atmosphere between their father and his new wife (tied together by the business deal with the Commune?). Poor kids in a Swedish New-Speak Brave New World!

Sweden is the most sexually liberated country in the world. It is said to be in line with the womens liberation movement, to educate 14 year old teenagers already when at school how to use contraceptives. To create a social society and school system designed to take care of children born out of marriage, this is a logical consequence. And this is the very hidden agenda in the Socialist society. Olof Palme postulated that 'parents are the carriers of bourgeoise values'. He also foresaw Sweden as a 'mild-totalitarian state'. Thus he advocated to get rid of the traditional family responsibility! Liberate young teenagers and encourage them to create offspring for the State directly! That is progressive Sweden in a nutshell.

But, what about the mothers and their love and protection for the infant years? Sweden would not be a stable society if not the mothers had done their protective duty during the vulnerable child years 0-3. Furthermore, the creation of a 'family spirit' mostly is a result of instinct and healthy motherhood responsibility. The Swedish kidnapping business is thus a criminal act towards basic maternal and religious values! But that has cleverly been hidden in the smart by-laws, paragraphs and Nomenclatura New Speak.

Thus, it has been possible to override biological maternal care and cultural family creation by seeing mothers and their love as a hindrance to the Socialist Super Sweden. Make Motherhood the enemy to a progressive modern SSS! And, hidden behind this facade of sexual liberation, the male interest for quick sexual satisfaction is 'swept under the carpet' and accepted by the insider police, lawmakers, judges and politicians. At the very top of the scam are the pedophiles that with their perverse inclination and large financial power is the very driving force behind the SSS! See further: http://corruptio.blog.com/2011/02/04/children-kidnapped-by-the-swedish-pedophilia-government/

Oh Lord, the I AM Yahweh in the Hebrew bible‎, God of Abraham: Is the present Civil War in Sweden, a turning point? Are we experiencing an Apocalypse, i.e., an Age of Explanation? Is this an ordeal for atheists to understand the Spiritual Awakening? Can we thus understand and better embrace a Peaceful New World Order? Are the Internet and World Wide Web, our creative lessons of Cosmic Love for us beyond Religion? Humankind, please demonstrate a more balanced and mature Free Will. Beyond Power. Do Let Us Hope!

Sweden has been living in peace with its national neighbors for 200 years now. The country has even been respected as the Middle Way between the Superpowers since the 1930s. We have an active successful international capitalist industry side. At the same time Sweden has a vital Socialist side, acting over the State budget based upon high taxes. Our welfare state is based on a total taxation pressure of some 50% of GDP. For comparison the EU member states have some 40%, while USA some 30%. That is a broad brush comparison, but a very good indication that Sweden is still a totalitarian democracy, Soviet style! Why so? Because we did not realize that we had to change anything of the basic welfare style, and its hidden benefit schemes, after the fall of both the Berlin Wall and the Soviet Empire.

How on earth have I come to adopt the extreme un-Swedish attitude above? I am a Valloon decendant, and spent some three years in Brussels as part of SECFO, Systems Engineering and Consensus Formation Office, within a DRIVE DGXIII project. Those things explain my European perspective. And furthermore, during the latest years I have come in contact with three former Soviet citizens, entangled in the Swedish Social Scam. 'Anastasia' is a refugee from Moscow, that left for Sweden in the 1991 debacle. She is married to a Swedish engineer and has two children. When the local Swedish Social Administration mis-labelled her daughter as in demand for special care, Anastasia was driven to leave Sweden. She resolutely took her children to stay in her old flat in Moscow for some months! This action astonished and silenced the people of our corrupt SSS for a year. But the secure civil servants with safe employment positions did not give up. By now the pursued family again considers the need for emigration from Sweden to a more civilized country.

The second case is 'Natalia,' a war journalist and documentary film maker with two 13 year twin daughters. They left Kiev with a UNHCR document as a guarantee to be well treated and allowed to return to Russia, stay on in Sweden, or move to any country of their choice, that have signed the UNHCR treaty. But a corrupt SSS junta in Stockholm, have been able to kidnap the children, and hide them from their mother since 16th December 2010! Why so? The SSS Junta is led by a clever Karl Lindgren, trained social worker, smart economist and owner of B&B Pub/Inn (org.nr: 556527-2100). He knows the value of two teenager twins before their age of consent on the shady sex market and among wealthy pedophiles. Furthermore, one-egg identical twins represent a very high value for medical experiments by Big Pharma.

The third person is 'Ivan', a decorated officer who immigrated to Sweden some 35 years ago when he realized that the Soviet Empire was totally corrupt. Thus he is in a unique position to compare the materialistic, atheistic Sweden now, as follower to the Soviet Socialist System, as a shadow, with some 30 years delay! He had his eyes opened to totalitarian corruption within the Soviet Socialist System. Thus he is able to recognize the pedophiles and corruption at the higher echelons of Police, Judges and Politicians, be it in Soviet or Sweden.

The key problem in Sweden is the pursuit of Equality/ Egalitarianism Values! We do not accept the complicated idea of working under a hierarchy of values! This has led to the situation in Sweden, since a law in 1975, that civil servants need not to take any personal responsibility. The STATE SYSTEM IS RESPONSIBLE! And furthermore, Administration Personnel do not even have to be civil nor servant to the people. They have to follow the by-laws that the smart Swedish NOMENKLATURA has formulated in very small print, and/or able to keep secret, claimed to 'be the best for the children.'
Oh, Brave New World!

If Equality is a positive side of Swedish Mixed Economy, Jealousy is the dark, opposite one. So if a national sport hero moves to Monaco or Switzerland to save himself from taxes, it immediately becomes a flaw to his idolatry. How come? Having a corrupt legal system tied to a One-Party Reign, supported by the State controlled media hierarchy under SVT/Pravda, the Swedish National Television, is rapidly organizing a witch hunt to track down the overly wealthy person. So, in fact, jealousy is the effective, active infotainment component of Swedish Propaganda.

The Swedish election campaign 2010, was labelled by Danish journalists as a reminder of an Eastern Block variant during the Cold War. But Swedes do not see that themselves. We are so well indoctrinated by our monolithic media culture that an article titled 'KinderGulag in Socialstaat Schweden' in the German Magazine der Spiegel in 1983, passes unnoticed by the Swedish people. That also was the reception of the book 'The New Totalitarians' by Roland Huntford, 1971. From a Tribune review its revealing text says: 'the most important book ever to be written in English on Swedish Socialism and Swedish society'.

And the very key problem in Sweden is: People do not realize the vast corruption in our legal system! Fake Court procedures have skillfully been developed after 50 years of Social Democratic Governments. The gradual shift to a Totalitarian Democracy has not, and can not, be observed by the well behaving Swedes, reduced to swedes by its well organized One-Party Reign.

So, when Amal claims her maternal right to her two sons, she is pursued, without a scratch upon the corrupt LEGAL SYSTEM! Furthermore, some two hundred years of peace, does not allow the Swedish inhabitants to even discuss a systems error. The Swedish Welfare Economy is based upon the very assumption of a flawless administrative side, as it has functioned very well for two hundred years!

So, please International Criminal Court, help the dumbfounded Swedish people out of its self-inflicted dilemma:

Sue Sweden just one more time for not following: The Universal Declaration of
Human Rights of UN, UNICEF and UNHCR!


Stockholm, 20 November 2011

(Signature)


P.S. As a creative philosophizing scenario writer and court jester,
I permit myself an inspiring final twist, in the form of a bold food for thought,
that might help get Sweden out of its paralyzing deadlocked situation:

* Frustrated Swedes Install a President in the Royal Republic of Sweden
* Her temporary executive power is limited to only three years
* Allow her to exile three corrupt top leaders from their positions
* Evaluate carefully, and note the long term effect on the Swedish society…


P.P.S. The Universal Declaration of Human Rights, was adopted by the UN General Assembly on 10 December 1948.

On 20 November 1989, after 10 years of preparation, the 159 UN Member States adopt the Convention on the Rights of the Child (CRC). The CRC/ UNICEF sets minimum standards of protection for children everywhere against exploitation, abuse and neglect.

The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees was established on December 14, 1950 by the United Nations General Assembly. The UNHCR agency is mandated to lead and co-ordinate international action to protect refugees and resolve refugee problems worldwide. Its primary purpose is to safeguard the rights and well-being of refugees. It strives to ensure that everyone can exercise the right to seek asylum and find safe refuge in another State, with the option to return home voluntarily, integrate locally or to resettle in a third country.

OASEN HAR GJORT ÄGAREN TILL MULTIMILJONÄR

Ett annat skandalomsusat vårdbolag är Oasen. Jag har skrivit om dem tidigare, men jag tar upp det igen, med anledning av alla andra skandaler som det skrivs om för närvarande, såsom Carema och VoB. Oasen är precis som VoB flitigt anlitad av Marks kommun. Där Rune Nensén lever som en lyxlirare, med alla miljoner han har dragit in på sitt barnhem. De gör helt osmaklig reklam på sin verksamhet som går ut till alla socialförvaltningar i landet. Men verkligheten är annorlunda än den de gör reklam för. Ridhuset som exempel, är till för hans döttrars hästar, där de far världen runt och tävlar med hästarna. Alla dessa medel som de här fullständigt oseriösa människorna drar in på andras olycka, är regelvidrigt och Sverige bara blundar för det. De drar in miljoninkomster medans de placerade barnen nätt och jämnt får sina behov tillgodosedda.

Bo Hjort nämner i sin artikel angående socialstyrelsen, "Vad är då ett missförhållande?" Varför bekymrar dessa saker dem så mycket? Givetvis för att de inte vill bli synade, därför att de använder sig av  ljusskygga metoder. Drabbade familjer har sedan länge blivit anklagade för både det ena och det andra. Som psykiskt misshandel, vart går gränsen till det? Idag kan föräldrar bli anklagade för psykisk misshandel för att de tillrättavisar sitt barn, och därmed har socialförvaltningen enligt  den luddiga socialtjänstlagen laglig rätt att omhändertaga ett barn och ev placera dem på en institution som detta, varvid institutionen kan fortsätta att spä på osanningar i hopp om att barnen får stanna där ytterligare en dag till, en vecka till, en månad till, ett år till osv. För varje extra dag innebär kosing för Oasen.

Detta är så vidrigt, det är ren barnhandel som sker!

Vem som helst kan kan öppna ett HVB-hem. Det finns inga regler eller kontroller för vem det är som får göra det!
Var 4000 kr/dag då när den här artikeln skrevs 2005-04-05, idag är det betydligt mer, ca 6000 kr/dag.


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13051093.ab

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13042643.ab

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12954723.ab

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article276998.ab

http://issuu.com/oasen/docs/tidningenoasen_nr16_issuu


lördag 19 november 2011

Familjehem - en lönsam bransch för privata vårdbolag

Studio ett onsdag 16 november
Publicerat: onsdag 16 november kl 09:36
Äldreomsorgen har under senare tid kantats av en rad skandaler när privata bolag givit undermålig vård och samtidigt plockat ut jättevinster. Men även familjehemsplaceringar är idag en lönsam marknad för privata företag och en miljardindustri. Alltfler vårdbolag vill förmedla familjehem till socialtjänsten. För kommunerna innebär det ofta rejält högre kostnader, ibland fyra gånger så mycket som om de skulle skrivit kontrakt direkt med ett familjehem. Vårdbolagen själva menar priset motiveras av bland annat bättre stöd till familjehemsföräldrarna, men på kommunernas socialtjänster är man inte säkra på att det blir så mycket bättre för dom det handlar om: barnen. Studio Etts reporter Anders Wennersten har tittat närmare på en idag konkurrensutsatt verksamhet där inte bara barnens bästa är central, utan ibland också lönsamheten. 16-timmen
Share |

onsdag 16 november 2011

VoB i media

Barnhandel under myndigheternas vingar är en lukrativ business, en hel industri. Hur skall man sätta dit dom?!

Då är det VoB:s tur att vara i rubrikerna, vi andra visste ju redan att dessa är oseriösa. Redan när de började rikta in sig på ensamkommande flyktingbarn, så sa vi, stackars dessa som hamnar rakt i VoB:s klor. De har inga anhöriga som kan försöka kämpa för dem, de kan inte språket, de kommer att bli utnyttjade. Migrationsministern uttalar sig starkt kritiskt till VoB:s agerande i Aftonbladet. Men detta har hänt våra svenska barn i årtionden, och det är omgärdat med så mycket sekretess att det är nästintill omöjligt att få insyn. Men de blir slagna, utsatta för övergrepp, medicinerade (legitimt drogade), undermålig utbildning under placering, underlåtande att köra barn till sjukhus vid behov osv, listan kan göras lång, de får minimalt av sina behov tillgodosedda, under tiden som institutionerna kammar in stora vinster, lite skatteplanering så döljer man snyggt hur stora vinsterna egentligen är. Oseriösa bonusar har vi ju redan läst om, senast Carema.

VoB har ju flitigt anlitats av Marks socialförvaltning, de tycks dra tills sig den värsta sorten av oseriösa företag och konsulter. Dessa är ett osedvanligt oseriöst pack. Barnhandel har kommit att bli en stor industri i Sverige, barnhandel som får pågå utan insyn under myndigheternas vingar.

Ingen som skulle kunna, agerar med krafttag mot det som sker. JK eller JO gör inget, socialstyrelsen gör inget, kammarrätt och förvaltningsrätt är bara socialförvaltningens förlängda arm. Detta sker i Sverige idag!!


http://mobil.svt.se/2.27055/1.2207270/miljonklipp_pa_flyktingbarn

http://mobil.svt.se/2.33782/1.2604245/hoga_vinster_ska_utredas

http://svt.se/2.22620/1.2207270/miljonklipp_pa_flyktingbarn

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=4128362

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=4129301

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2560132.ece    Affärsvärlden!!!!

http://www.nyhetsdatabasen.se/senaste-nytt-om/vob+syd.htmtisdag 15 november 2011

Misstänks ha misshandlat fosterbarnen i 11 år

Fosterföräldrarna i från Svenljunga misstänks ha misshandlat två syskonbarn i 11 års tid. Enligt åklagaren är det en systematisk fysisk misshandel som gått ut på att bryta ner barnen. Hur kan något sådant här fått pågå under så lång tid, utan att socialförvaltningen agerat! Men det är som med allt annat, så länge det handlar om föräldrarna så ska de svartmålas i den milda grad, socialförvaltningen drar sig inte för att ljuga och förvanska uppgifter. Men när det kommer till familjehem och institutioner så ser socialförvaltningen mellan fingrarna. Varför?!

http://m.sverigesradio.se/artikel/index/4802171?programId=95

De anklagades för att ha misshandlat sitt barn

De anklagades för att ha misshandlat sitt ena tvillingbarn. Som med många andra socialförvaltningar så använder sig inte socialförvaltningen i Halmstad av sunt förnuft, vart var dialogen med föräldrarna. Socialen bara klampar in som elefanter i en porslinsbutik och krossar allt. Nu kunde familjen bevisa att det handlade om en sjukdom. Men som föräldrarna sa, de bara skrek it din ångest över vad de utsattes för. Man kan inte föreställa sig den smärtan, förrän man själv utsätts för den. Men de drabbade som får sina familjeliv krossade, men inte kan bevisa att anklagelserna de utsätts för är oriktiga, de är maktlösa med dagens system.

http://svt.se/2.22620/1.2601237/anklagades_for_att_ha_misshandlat_sina_barn


söndag 13 november 2011

NYHETER FRÅN VECKA 45


I nedanstående artikel kan man se hur en groende förtoendekris har kommit upp till ytan, kollegorna rasar över Hermanssons sätt att bemöta dem. Jag har själv varit i kontakt med Hermansson, där jag bad om att få till ett möte för att förmedla de myndighetsövergrepp som min familj utsattes för. Jag inbjöd en annan drabbad familj att delta vid mötet, som också hade drabbats illa av inkompetensen som råder vid socialförvaltningen i Mark. Ingen av oss hade tidigare träffat varandra. Jag redogjorde för hur de hade behandlat oss som familj, föräldern från den andra familjen gav sina synpunkter på hur socialförvaltningen agerar, Hermansson använde sig av sitt vanliga ordkräkande utan innehåll, samt att han pratade illa om bl a Mia Magné inför oss och varnade oss att inte ta kontakt med andra i nämnden.

Vid ett tillfälle lite längre fram bad jag om att få företräde inför nämnden för att få framföra hur illa vi som familj hanterades. Hermansson ensam nekade mig vid två tillfällen, jag ifrågasatte hans agerande och fick till svar att han inte behövde någon annan i nämndens samtycke vid ett nekande, vilket jag naturligtvis starkt ifrågasatte. Jag fick aldrig tillfälle att framföra vad vi blev utsatta för, förrän de gjorde ett akut omhändertagande på min dotter, fast det inte fanns något akut.  Så då fick vi som en vanlig familj utsättas för förvaltningsrätt och kammarrätt där de sätter förälder och barn mot varandra. Innan förvaltningsrätten hade socalförvaltningen lyckosamt fått över min dotter på deras sida, genom att dra en massa lögner om mig till henne, att hon var i beroende ställning till dem utnyttjade de till max. Vid kammarrättsförhandlingarna hade min dotter tagit tillbaka sin önskan om att vara LVU:ad, ändå försökte de få henne att vara fortsatt LVU:ad, även hennes egen advokat försökte att övertala henne inför hela rätten. Vad detta gör mot mig som mamma, går inte ens att sätta ord på. Vi var en helt vanlig familj innan soc satte klorna i oss, nu vet jag inte längre, vi är krossade. Socialförvaltningen kan hålla på att köra över människor och behandla dem hur som helst utan att det får några påföljder. Detta har fått mig att se med nya ögon hur "demokratiskt" vårt land egentligen är. Det finns ingen demokrati eller rättsäkerhet. Socialförvaltningen är en gammal kvarleva av ett totalitärt samhälle, en skrämmande sådan. Socialförvaltingen kör familjer i botten.


Kollegorna rasar mot HermanssonCarema har den senaste vecka fått nyheternas rubriker, på grund av deras "skatteplanering" där de för ut pengar utomlands, alltså statliga medel som de har fått tillgång till, samtidigt som gamla inte får sova i riktiga sängar, utan det har hänt att de under lång tid fått sova på en madrass på golvet. Carema tillhandahåller även med institutioner för omhändertagna barn, jag tror inte det är mycket annorlunda där, med tanke på hur det fungerar vid åldringsvården samt vid många andra skandalomsusade HVB-institutioner. Cheferna på de olika avdelningarna har tävlat om att få bonusen, som går ut på att de som lyckas få in mest intäkter till sin avdelning vinner bonusen. Jag tror inte det ser annorlunda ut på Caremas HVB-institutioner för omplacerade barn. Med detta så kan man ju förstå att det blir frestande att använda sig av ljusskygga metoder, som de involverade anställda blundar för. Det är ingen trevlig syn på mänskligheten jag serverar, men det är precis såhär galet. Och det är den enskilda individen som drabbas och får ärr för livet. Det är skandal att sådant här får hända i ett modernt, civiliserat samhälle.

Artikeln till höger handlar om en mamma som skall skilja sig, men får inte hjälp med en lägenhet till sig och dottern. Hon har ett överhängande hot över sig att de skall ta dotterna ifrån henne på grund av detta. Vad är socialförvaltningarna uppgift egentligen, om det är att sänka människor så fyller de ju ingen funktion i samhället, för då gör de ju mer skada än nytta?!I debattartikeln nedan beskriver Peter Zeijersborger på ett pricksäkert sätt vad det är som är fundamentalt fel i socialförvaltningars system. Precis som jag också beskrivit vid ett antal tillfällen, så sätts "rättsäkerheten ur spel när sociala myndigheter själva utreder, omhändertar, processar och verkställer i samma ärende". Jag har fått ta del av så många tragiska historier, problemet är detsamma oavsett om man gör omhändertaganden på lösa grunder, som när socialförvaltningarna inte gör något för den som behöver stöd. Det är samma skit, samma problem, de klarar inte att utföra sina uppgifter på ett rättsäkert sätt och där man ger individen den hjälp de har rätt till. Utan deras lösning är alltid att alienera barn på ett eller annat vis från en eller båda sina föräldrar. Vad är det för människosyn de har inom förvaltningarna. Min familj har de krossat och det finns kanske ingen möjlighet att reparera den skadan som skett, men hur många fler skall de göra så mot, vill vi ha en massa trasiga själar i detta landet på grund av de myndighetsövergrepp soc utsätter dem för. Då är frågan om de överhuvudtaget skall få existera om deras enda funktion är att krossa människor.
Händelsen i Sandviken där Jennie, Thomas och deras små döttrar kom att utsättas för det grövsta av myndighetsövergrepp, sker i Marks kommun och det har hänt i många andra kommuner. Likaväl där det vinklas mot föräldern och barnen tas på lösa grunder, finns det även fall där utredningar läggs ner trots att barn borde få stöd som de har rätt till, båda fallen är lika illa och egentligen samma sak. Inkompetens och bristande utredningar. Socialförvaltningarna fyller inte den funktionen de borde göra och vi får med våra skattemedel bekosta dessa vidrigheter som människor utsätts för.

Artikeln nedan verkar vara skriven till förmån för författaren. Ett annat misslyckande är alla de vårdnadstvister, där socialförvaltningen gör samma som i alla andra fall, där man skriver en undermålig utredning oftast till förmån för den ena föräldern, den som kan tala för sig och manipulera bäst vinner mest. Samma sak sker här, där allt sätts på sin spets, en redan infekterat ärende blir ännu mera infekterat när socialförvaltningen spelar ut parterna mot varandra. Det är märkligt att man inte erbjuder familjer samtalshjälp för att reda ut situationen - se mitt tidigare inlägg om Kalmarmodellen - naturligtvis skall detta ske utan att det skrivs ner en löjlig utredning under tiden med massa oriktiga uppgifter, som bara gör människor kränkta och förbannade. Det märkliga i nedanstående artikel är att han kunde ta med sig sin son från Schweiz och få ensamt vårdnadskap här i Sverige, mycket märkligt, när han har fört bort sonen. Jag tycker inte alls det är konstigt att mamman tar till alla medel för att få uppmärksamhet över situationen, även hon vill givetvis ha en relation till sin son. Ofta ser man hur det är papporna som kämpar för sin rätt att få träffa barnen, men det är även kvinnor som drabbas av samma sak. Får de igenom en dom att det skulle handla om stalking, så kommer min besvikelse över hur rättsystemet fungerar späs på ytterligare.

lördag 12 november 2011

KALMARMODELLEN

http://svtplay.se/v/2595943/smalandsnytt/medling_ger_farre_vardnadstvister

Kalmarmodellen trodde jag var en självklarhet bland socialförvaltningar, innan jag kom i kontakt med dem. Idag är den så speciellt för Kalmar så att den har fått sig ett eget namn. Tänk vad mycket konflikter inom familjer - inte bara vid vårdnadstvister - som hade kunnat lösas på ett någorlunda smidigt sätt om socialförvaltningarna lade sina resurser på att lösningsfokusera, istället för som de gör idag skapa svåra situationer för familjer genom urusla utredningar med liten sanningshalt, utredningar som sätter djupa ärr i familjerelationer och som dessutom kostar enorma mängder i mänskligt lidande, pengar och i resurser, helt i onödan.


Share |

söndag 6 november 2011

VILLE TA SITT LIV EFTER SOCIALTJÄNSTENS BESKED

Jag är säker på att socialförvaltningar runt om i landet har många personers liv på sina samveten, där människor har gett upp för att de inte orkat leva med den smärta som socialfövaltningens agerande har orsakat dem.

En drabbad familj finns att läsa om i Punktinsatser. Att skriva om alla drabbade familjer skulle kunna sysselsätta mig på heltid. Men jag har ett ordinarie heltidsjobb, jag skulle vilja göra så mycket mer än vad tiden räcker till för, dygnet har bara 24 timmar hur jag än försöker.

http://www.punktinsatser.com/se/unga_maenniskor/232/ville-ta-sitt-liv-efter-socialtjanstens-besked


Share |

MODERN HÄXJAKT

Ännu en drabbad.

Här är några foton av en artikel i Värnamo Nyheter fredag 4 november - som jag har fått ta del av - där en man i Värnamo berättar om att han blivit anklagad på liknande sätt som paret vi såg på Uppdrag Granskning i onsdags – han har tydligen frikänts från misstankar om övergrepp av Tingsrätten men får ändå inte träffa sin dotter för socialtjänsten.

Vad är det som håller på att hända i vårt samhälle?

Jag har idag varit inne på SVT kommentarsfält angående den drabbade familjen från Uppdrag Granskning, och det jag slogs av var att den finns en mobbgrupp som vägrar att inse att familjen har blivit frikända, utan fortsätter att driva en hatkampanj mot denna stackars familj i kommentarsfälten, liknande har jag även sett i andra sammanhang. Det säger väl en hel del om vad för klimat vi har fått av ett långvarigt socialistiskt styre. Vi har fått en grupp radikala (feminister?) som ser troll i alla föräldrar, där sunt förnuft inte får råda. Splittra familjer till varje pris, det mår barn bäst utav, är deras skallord. Samtidigt som det finns ekonomiska intressen, som skor sig på de drabbade familjernas olycka. Någonting har gått fullständigt överstyr, den saken är klar!

Det är som ett äckligt virus som spridit sig i samhället och som kryper in i våra trygga hem och infekterar oss. Hela samhället tycks vara infekterat av denna mycket märkliga människosyn. Man förstår omfattningen av det först när en egen familj eller någon som står en nära drabbas av detta surrealistiska myndighetsövergrepp.


Share |

NYHETER FRÅN VECKA 44

Lite nyheter från den gångna veckan, de lider inte brist på nyheter i Marks kommun. Politikerna med sina tjänstemän håller på att köra kommunens ekonomi i botten. De har redan lyckats att köra flera familjers ekonomi i botten med sitt myndighetsutövandet, man undrar vart det här skall sluta. De styrande i kommunen har inte ens vett på att styra upp och erkänna sina fel, utan de bara fortsätter att kränka ett flertal familjer och deras barn/ungdomar genom att fortsätta att dra ner dem i sitt träsk.

Denna kommunen håller på att gräva sin egen grop! Tänk om de kunde börja att göra rätt, och rätta till det de ställt till med, men oj, då måste de ju erkänna att de gjort fel, det går ju inte för sig! Nä, det är bättre att fortsätta att gräva gropen istället!MOTION TILL RIKSDAGEN

Fler och fler på högre riksnivå börjar reagera på de myndighetsövergrepp som socialförvaltningen i Marks kommun hänger sig åt. Här är en motion som har kommit in, det lär bli fler.


Det syns lite dåligt, men det som står är följande:

Share |