tisdag 24 september 2013

LVU - Lönsam Kommunal Människohandel, skriven av Ove Svidén

En ny bok som publicerats i dagarna, den handlar om den korrupta barnhandeln som våra socialtjänster ägnar sig åt med hjälp av LVU. Boken kommer att finnas att köpa på bokmässan Göteborg i helgen.Beskrivning:

LVU-Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om Vård av Unga är en vacker fasad, tillkommen för att: 'göra det som är bäst för barnen.' Men med en enkel LVU-etikett, kan ett kidnappat barn utnyttjas som handelsvara i kommunernas lönsamma människohandel. Socialtjänsten har totalitär makt över LVU-processen i början. Polisens transporttjänst anlitas för att flytta ett LVU-barn mellan olika Hem för Vård och Boende (HVB). LVU/HVB-systemet är en storindustri. Kommunerna tjänar omkring fyrtio tusen kronor per månad och barn, som de lyckas fånga in med ett LVU. Genom metoden att förhala ett LVU-ärende ökas kommunens vinst. Endast en liten bråkdel av LVU-intäkterna kommer barnen till godo. Det mesta hamnar i privata fickor hos HVB-ägare och familjehem. LVU-systemet och de tillhörande skenrättegångarna i  förvaltningsdomstolarna dit föräldrar luras för att överklaga, är en skamfläck för landet. Europarådet har därför nu beslutat om att granska Sverige för att vi varken följer FN:s Deklaration om Mänskliga Rättigheter eller har inkluderat Barnkonventionen som lag. Mer än en halv miljon svenskar, barn, föräldrar och släktingar har direkt erfarenhet eller kännedom om det kränkande LVU/HVB-systemet, och de vill nu se handling. Det betyder konkret att om bara hälften av er röstar på samma parti i nästa val, så kommer det partiet in i Sveriges riksdag hösten 2014 . Där kan vi tillsammans påverka den sjuka LVU-frågan politiskt. Alla LVU-drabbade, förenen eder!
 
Boken finns att köpa här:
http://www.vulkanmedia.se/butik/debatt-bocker/lvu-lonsam-kommunal-manniskohandel-av-ove-sviden/

Share |

måndag 2 september 2013

FILTERED 1


Juvenile justice hunt for childrenShare |

Mjuk-totalitär jämlikhet, två svenska exempel, skrivet av Ove Svidén.Mjuk-totalitär jämlikhet

Mjuk-totalitär jämlikhet, två svenska exempel:
En svenskfödd elev blir kraftigt mobbad, bland annat för sin duglighet i skolan.
Även rektorn ställer sig bakom elevmajoriteten, mot klassens duktiga stjärnelev.
I fem år hänvisas den mobbade bort från skolan, till hemundervisning vid egna datorn.
Familjen rekommenderas emigrera. Stör inte den låga omsorgsfullt jämlikade skolnivån!
Sverige har inte plats: for a clever Starkid, well educated in USA!
En annan udda elev Dominic, förbereder flyttning med sin mor till Indien.
Inför resan hem-undervisas han och uteblir från skolan några dagar.
Men i Sverige råder skolplikt! Ett polisingripande förbereds noggrant:
På väg ut till startbanan stoppas flygplanet, Dominic blir LVU:ad och förd till HVB-hem.
Emigranterna blir fast i Sveriges lönsamma kommunala människohandel ett par år.
Hur förklarar man motsatserna ovan? Polisens och Socialtjänstens Kidnappningar av barn är en lukrativ del av inbördeskriget mot moderskärleken:
1. Metoden används för att förfölja politiska meningsmotståndare
2. Den är effektiv för att ge kommunens fulaste fiskar i juntans topp en dold bonus
3. Dolda HVB-hem i glesbygden, långt från moderskärlekens ansvarstagande räckvidd, kan sen besökas av penningstarka sexköpare: poliser, domare, advokater, politiker…
4. Underåriga barn infångas med hjälp av aga-lagen, och samma svikna unga medborgare kan sen tillhandahållas bortom sexlagens falska fasad, av HVB-hemmets sexmissbrukande ägare, med fullt stöd från Socialförvaltningen och förvaltningsdomstolarnas skenrättegångar.
Så fungerar den listiga, växande storindustrin: LVU/HVB, i den totalitära demokratin.
P.S. För att maximera den dolda vinsten av LVU/HVB-systemet, är socialsekreterarna ofta delägare i de privata HVB-hem, dit de har sina korrupta chefers bemyndigande att förpassa 'sina' LVU-fall till. Smart! Fungerar väl tills att Europeiska Rådet granskat och fällt Sverige ännu en gång för att landet inte uppfyller de Mänskliga Rättigheter som vi en gång undertecknat. Detta är sedan länge glömt i det mödosamma arbetet att göra det som är bäst för barnen, utan att höra dem. Barnens uttalade önskan och vilja att få komma hem till mamma är varken vetenskapligt signifikant eller politiskt korrekt i sammanhanget. Det är en helt oprövad hypotes, utan samhälleligt värde i den Sociala Ingenjörskonstens materialistiska/ ateistiska land. / Ove

Share |