söndag 30 juni 2013

CPS Stealing Kids ! Audience Speaks Out Against Child Protective Services

In my opinion the CPS are dangerous and break down families and children.


Share |

söndag 16 juni 2013

Dokumentar for de som er dårlig behandlet av staten


Socialtjänstens individ- och familjeomsorg förgör familjer och vilseleder ungdomar.Share |

måndag 10 juni 2013

Till Mikael Mellqvist, chef för Gotlands Tingsrätt


Så som han beskriver på videon går det till vid omhändertaganden av barn och unga, precis så korrumperat är det. Socialtjänstemännen ägnar sig åt ren terror och har sönder människor, så mycket lidande helt i onödan och detta går våra skattemedel till. Det finns så många drabbade familjer med liknande berättelser. Det enda "bra" som socialtjänstens individ- och familjeomsorg har gett mig, är att de har fått upp ögonen på mig och fått mig att inse hur illa ställt det är i vårt samhälle med våra myndigheter och politiker, jag har fått insikt i hur genomkorrupt det faktiskt är. Inte trodde jag för några år sedan att jag i övre medelåldern skulle komma att vända om helt i mina politiska värderingar, idag kommer jag vara bland dem som kommer att gå i frontlinjen för att få bort dagens politiska system.Share |

söndag 9 juni 2013

forskning.no: Har det bedre hos egen slekt


Äntligen ett forskningsresultat, på något som egentligen vem som helst kan räkna ut, förutom politiker och de korrupta socialsekreterarna samt familjehemmen som suktar efter en fet inkomst.

"Studiene vi har gjennomgått tyder på at barn i slektsfosterhjem både får mindre atferdsproblemer, mindre psykiske problemer, og har større stabilitet i plasseringer enn barn i ordinære fosterhjem, sier førsteamanuensis Amy Holtan ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, region nord."

Läs mer
http://www.forskning.no/artikler/2009/mars/214191 Share |

lördag 8 juni 2013

Theresa Allen

"If I Could Have My Childhood Back..."


Frölunda-Högsbo-Askims socialtjänst, Petra Thomsen, Karin Johnsson, Birgitta Degerström, Monika Stenum, Renate Saul, Ann Olaisson, Catharina Gabrielsson samt socialutskottet med ordförande Camilla Widman och vice ordförande Rustan Hälleby är skyldiga till att vårt ärende inte tar slut, utan de har tagit vid där Marks kommun slutade, ingen av dem tar ansvar för att rätta till det Marks kommun påbörjade, utan tiden tickar utan att man gör det som borde göras för att en familj skall kunna sammanföras.


Share |

Intervjuserie med juristen Siv Westerberg


Jag kan bekräfta att det Siv Westerberg beskriver stämmer, allt är självupplevt. Jag minns hur jag hade fått en arbetsskada, där jag gjort en arbetsskadeanmälan och blev kallad till försäkringskassan för att träffa försäkringskasseläkaren - jag hade dock aldrig varit sjukskriven för skadan - jag blev placerad i en dunkelt rum, försäkringskasseläkaren klev in i rummet och stod 1,5 meter ifrån mig och bad mig visa upp händerna, jag gjorde det och beskrev problemen, därefter sa läkaren att han inte kunde se något fel på min hand - detta utan att kliva fram till mig - och godkände inte min arbetsskadeanmälan. Några år senare kom jag att hamna hos rätt läkare som kunde identifiera problemet och operera min hand - detta efter att ha besökt X antal läkare - så jag blev bra i handen så småningom, men ändå, läkaren klev inte ens fram för att undersöka min hand. 

Jag har ju levt i en tro om att vi lever i ett samhälle som har ett socialt skyddsnät, trots att jag upplevt tillfällen då min tro på det vacklat, så har jag ändå velat tro att vi lever i ett tryggt samhälle, tills detta med min dotter hände, då de omhändertog henne, och även vad det gäller socialtjänstens myndighetsutövning så kan jag bekräfta att allt det Siv Westerberg beskriver stämmer. Yrkeskårer som psykologer, läkare vågar inte gå emot den sociala myndigheten på grund av rädsla för att det skall slå tillbaka mot dem genom att tjänstemännen gör diverse anmälningar mot dem. Socialens tjänstemän drar sig inte ens för att ruinera barns och ungas liv för att få rätt mot föräldern. De utnyttjar min dotters naivitet och sårbarhet för att spela ut henne mot mig, för att jag vägrar acceptera att myndigheten missbrukar sin myndighetsutövning. Precis som Siv Westerberg beskriver så har de skrivit i utredningen att jag inte kan tillgodose min dotters behov på mängder av punkter, som om jag skulle vara mindre intelligent på något sätt, jag som har två ingenjörsexamina och har levt för mina barn... Det är helt vansinnigt, och detta vidriga bekostas med våra skattemedel! Siv Westerberg är en fantastisk kvinna, men hon är till åren och vem kan ta hennes plats och uträtta detta enorma arbete som hon gör rakryggat och med hjärtat på rätt ställe?!Share |

Mardrömmen: Dottern anklagade honom för våldtäkt - RADIO1


Nikolayev case triggers vote to audit CPS


Share |

The Who - Behind Blue EyesShare |

fredag 7 juni 2013

WND: Child 'protectors' accused of destroying families

Tim Donnelly's speech at the Rally


Samma sker i Sverige på löpande band!


Share |

Damon Moelter Speaking about How CPS and Family Court Failed Him at the Sacramento Rally to Audit CPS


Samma sker i Sverige!!!


Share |

aftenposten.no: Tvangsplassert hos overgriper


Helt ofattbart vilken skada socialtjänsten är orsak till, och denna myndighetsmisshandel stöds av politiker och andra myndigheter.
Läs mer här:
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Tvangsplassert-hos-overgriper-7222939.html#xtor=RSS-3
 
Share |

Dagens Juridik: 15-åring frihetsberövades i sju månader utan lagstöd - får 170 000 i skadestånd av staten


Majoriteten av de barn och unga som har omhändertagits, har blivit omhändertagna på lösa grunder och med hjälp av ihopfabulerade utredningar som inte har någon verklighetsförankring. Andra instansers och myndigheters ovilja att utreda detta, omöjliggör att rättvisa skipas för de drabbade, men även om exempelvis socialstyrelse skulle komma fram till att en socialtjänst har begått flera felaktigheter, så sätter man inte in resurser för att rätta till den situation som den drabbade har kommit att hamna i på grund av den sociala myndighetens felgrepp. Att någon får skadestånd tillhör ovanligheterna, då har felaktigheterna varit så uppenbara att de sociala myndigheterna inte kan komma undan, i normala fall kommer de sociala myndigheterna undan med grova oegentligheter.

"Det var Förvaltningsrätten i Luleå som beslutade att den15-årige pojken skulle beredas vård enligt paragraf 2 i lagen om vård av unga, LVU. Socialnämnden i Gällivare kommun uppgav dock senare i sin ansökan om placering av pojken att han vårdades enligt 3 paragrafen i LVU.
Detta ledde till att pojken vårdades sammanlagt 227 dagar på en låsbar vårdenhet - trots att det alltså saknades lagstod för detta.
Ärendet hamnade hos Justitiekanslern som nu konstaterar att pojken har varit frihetsberövad på felaktiga grunder och därmed är berättigad till skadestånd. Han får de 170 000 kronor som han genom sitt ombud har begärt."

Läs mer:
http://www.dagensjuridik.se/2013/06/15-aring-frihetsberovades-i-sju-manader-utan-lagstod-far-170-000-i-skadestand-av-staten

Share |