söndag 30 december 2012

DO: DO stämmer kommun som tvångsomhändertog barn utan att ha utrett mammans föräldraförmåga

Äntligen någon som får rättvisa skipad, även om 200 000 kr aldrig kan sätta plåster på det lidande familjen har utsatts för, så är det i alla fall en upprättelse. Det är många föräldrar som blir lika illa behandlade av socialtjänstens utredare, utan att man för den skull har ett handikapp, vem skall de vända sig till när Socialstyrelsen och JO/JK är i maskopi med socialtjänsten?! Det handlar ju i grunden om att socialtjänsten gör sitt yttersta för att vända på varje sten för att hitta saker de kan blåsa upp och vända mot föräldrar och finns det inget så hittar de på något lämpligt.

"Högsta förvaltningsdomstolen har, efter att paret överklagat kommunens beslut, slagit fast att Sigtuna kommun gjorde fel när de tvångsomhändertog barnet.
Domstolen framhåller att det krävs konkreta omständigheter som talar för att barnet riskerar att komma till skada och att det endast är föräldraförmågan i det enskilda fallet som kan ligga till grund för ett beslut om tvångsvård. 
I det här fallet, liksom vid flera andra anmälningar som rör personer med psykisk funktionsnedsättning vars barn tvångsomhändertas, saknas en fördjupad utredning och en individuell bedömning av föräldraförmågan.  
– Det är allvarligt att ett så ingripande beslut som ett tvångsomhändertagande av ett barn baseras på generella uppfattningar och vaga omdömen, anser Ulrika Dietersson.
DO stämmer nu kommunen och kräver 200 000 kronor var i diskrimineringsersättning till föräldrarna och barnet."

Läs mer:
http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-aktuellt/2012/DO-stammer-kommun-som-tvangsomhandertog-barn-utan-att-ha-utrett-moderns-foraldraformaga-/

Share |

FOSTERCARE Christmas


Share |

lördag 29 december 2012

SR: Placerade barn får rätt till egen kontaktperson


Jag har haft samma tankebanor, angående det att man skall ha tillsätta en socialsekreterare som kontaktperson. Finns inte förtroendet för socialtjänsten så är det frågan om det kommer att fylla någon egentlig funktion, utan jag kan instämma med Sofia Rapp Johansson om att det borde vara en fristående person. Men det allra allra bästa hade varit att ta ifrån socialtjänsten myndighetsutövningen helt och enbart låta dem arbeta med hjälpande insatser och överlåta myndighetsutövningen till en annan myndighet, förslagsvis polisen. Fast då skulle ju den lagliga barnhandelsindustrin försvinna och den generar ju idag pengar och arbetskraft, till skillnad från hjälpande insatser som enbart skulle kosta pengar och ta bort problem eller åtminstone minimera problem... den sociala ingenjörskonstens skräck...

"Författaren Sofia Rapp Johansson, med egen erfarenhet av placeringar i fosterhem, tycker att den nya regeln är ett steg i rätt riktning, men att den inte kommer att kunna förverkligas.
– Det finns inga resurser i kommunerna. Jag jobbar i dag på ett behandlingshem och märker att kommunen inte har råd att skicka ut handläggarna för att prata med sina klienter. Det finns inte någon ekonomi, säger Sofia Rapp Johansson.
Dessutom, menar Sofia Rapp Johansson, att barnets kontaktperson borde vara en fristående person, inte en socialsekreterare.
– Jag blev söndertrasad och flyttade jättemycket. Soc var bara en person som kom och hämtade mig och körde mig till ett annat fosterhem. Jag fick aldrig bygga en relation eller samtala med dem. soc var någonting otrevligt. Jag upplever att många barn som är placerade i dag har samma känsla, att soc är en fiende och är ond, säger hon."

Läs och lyssna:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5386610

Share |

VARNING! VARNING! VARNING!


Ta mig på orden! Oavsett om du är en biologisk förälder, familjehemsförälder eller adoptivföräldertänk dig mycket noga för, innan du frågar staten om hjälp som kommer att kosta staten pengar, för det är en växande erfarenhet av alla föräldrar att staten svarar med att inte ge hjälp, utan istället används socialsekreteraren till att förfalska utredningen och göra ett barnmisshandels mål av ärendet mot dig för att ta bort dina barn permanent!

Share |

Tvångsvårdsmål: Mål nr 7925-11


En mycket viktig dom, som nu är praxis.

"Den risk för skada som en separation från ett familjehem kan medföra ska inte vägas in i bedömningen av om vård enligt LVU ska upphöra."

Läs dokument:
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Avgoranden/2012/Tvangsvardsmal/Mal-nr-7925-11/

Läs även:
https://lagen.nu/dom/hfd/2012:35

Share |

RT: Putin approves bill banning US adoptions of Russian kids

SVT: Familj känner sig förföljdLäs mer:

CPS Judicial Criminal Racket Operates under Color of Law - Lawyers Judges Activists Speak


Share |

Child Protective Services' Criminals Get What's Coming to Them


Share |

torsdag 27 december 2012

SR: Familjehem


"Jobbiga biologiska föräldrar." Att jag inte small av när hon sade det... De tror att de är förmer än den biologiska föräldern, sanningen är att det kan hända vem som helst, ingen går säker, så som systemet fungerar idag. Tänk om folk hade en aning om vad som faktiskt pågår - denna lagligt kriminella verksamhet. Hemliga domstolar, där motsatt bevisbörda gäller, där föräldrar måste bevisa sin oskuld, istället för tvärt om - där lögnerna är en av socialsekreterarnas vapen. Den verkliga hjälpen lyser med sin frånvaro... Barn och unga hamnar ur askan i elden!

Tyvärr missade jag programmet igår men den finns att lyssna på här:
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/129911?programid=3117Share |

”Jag kan inte sörja och gå vidare”

Vad det handlar om är att socialsekreterarnas och hela socialetablissemangets egon skall mättas, sedan vilken skada de i själva verket gör blundar de inför. 'Barnens bästa' är ett mantra utan verklig betydelse.

"Följden av det här är för mig på ett sätt värre än när ett barn dör. När ett barn dör sörjer du men försöker så småningom gå vidare för du kan inte förändra det. I den här situationen vet jag att hon finns, jag kan inte sörja, släppa henne och gå vidare. Smärtan över förlusten minskar aldrig.
Lina försvann men mitt helvete bara fortsatte i och med anklagelserna."

Läs mer:
http://www.aftonbladet.se/wendela/article15952391.abShare |

Socialtjänsten får dubbelkritik för felhantering


Beslutsdatum 2012-12-19. Diarienummer 6448-2011 

"Socialen i Västerås har felaktigt nekat juridiska ombud att medverka vid möten och ta del av känslig information.
I samband med en vårdnadstvist ville barnets mamma ha med sig ett ombud till mötet på socialkontoret. Handläggaren på socialkontoret skickade då en förfrågan till barnets pappa om han tyckte det var okej, vilket han inte gjorde.
Socialsekreteraren meddelade då mamman, med hänvisning till pappans nekande svar, att hon inte kunde tillåta ombudets insyn i ärendet."

Läs mer:
http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.1926063-socialtjansten-far-dubbelkritik-for-felhantering

Share |

onsdag 26 december 2012

The Declaration of Natural Rights


p4rgaming.com: Microsoft to Call Child Protective Services on Children who Swear Over Xbox Live

"Mattrick then goes on to list statistics done by the internal study at Microsoft. Surprising figures include that 20% of Xbox live users are children and that 17% of them swear on a constant basis. In those households, 10% of them have parents who abuse alcohol or drugs and are unable to take proper care of their children.
“We at Microsoft will not sit idly by and let those children live in an such terrible conditions,” continues Mattrick, “We hope Child Protective Services can take care of them better than their parents did.”
One child, who will not be named as they are still a minor, complained to Microsoft after his parents were taken away:
My mom and dad did not deserve to go to jail! I just said a bad word my friend told me about! I want my parents back!
At this point, the child began to cry and then was taken away by supervisors at CPS."

Read more:
http://www.p4rgaming.com/?p=622 

Share |

tisdag 25 december 2012

BT: Sex Lex Sarah-anmälningar på kort tid - anställd porrsurfade med klient

"På mindre än två veckor har det larmats om sex fall av Lex Sarah-rapporter på sociala omsorgsförvaltningen.
Det handlar om allt från porrsurfning tillsammans med klienter till att personal har ett förhållande med den de ska vårda.
– Det är förfärligt att det händer, men det är bra att det anmäls, säger områdeschef Anneli Svensson"

Läs mer:
http://www.bt.se/nyheter/boras/sex-lex-sarah-anmalningar-pa-kort-tid---anstalld-porrsurfade-med-klient%283577675%29.gm

Även Marks kommun har utmärkt sig med ytterligare en till Lex Sarah-anmälan, konstigt att de har lyckats att komma undan fler, men förstås, socialtjänstemännen och  politikerna främst på den socialdemokratiska sidan håller varandra bakom ryggen:
http://www.bt.se/nyheter/mark/man-lag-dod-i-10-dagar---skulle-haft-tillsyn-av-socialen%283578196%29.gm

Share |

GP: Vidkärrs barnhem värst i landet


Tyvärr kan jag meddela att saker och ting inte har förändrats särskilt mycket fram till idag, fördomarna är ungefär det samma och i det som vi idag kallar institutioner borde inga barn få placeras och likaledes finns en hel del tvivelaktiga familjehem... Gud, vad staten förstör barn och unga om de lyckas få klorna i dem...

"Att barn for illa ansågs inte ha med fattigdom att göra, det berodde på dålig moral. Det var inte arbetarklassens materiella fattigdom eller brist på pengar som var roten till sociala problem – utan att det fanns moraliskt tvivelaktiga och undermåliga hem."

Läs mer:
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1173049-vidkarrs-barnhem-varst-i-landetShare |

A CPS Christmas Carol


Share |

måndag 24 december 2012

Bakom kulisserna: Flicka inlåst på Athenagården


De barn och unga som av olika anledningar har blivit omhändertagna och kommit att hamna på institution lever ofta under vidriga förhållanden, där de bland annat får en undermålig skolgång om dom ens får någon alls under långa perioder. Här har en ung flicka och hennes småsyskon blivit omhändertagna och placerade på institution isolerade och utan någon riktig skolgång... Men om en förälder utav någon anledning skulle låta barnet vara hemma lite för mycket kanske på grund av sjukdom eller väljer att hemskola sitt barn så är risken mycket stor att det kommer straffa sig genom att barnet kommer att bli omhändertaget av samhället. Men dessa institutioner däremot, får lov att underlåta att ge barn en ordentlig skolgång! Vem bryr sig om den smärtan som barnen genomlider av att vara placerade och bli behandlade på det här sättet?! Inte de korkade och känslomässigt störda socialsekreterarna och politikerna i alla fall!


Läs mer:
http://www.nyapolitiken.biz/sve_politik/flicka-inlast.htmlShare |

Swedish Nightmare: The Social Services Department, Long Arm of the Social Dictatorship - American Daily Herald


 I couldn't agree more! Must-read....

"The system that creates, permits, legalises, funds and encourages the abuses of its citizens is akin to drug-addiction. It creates a psychological appetite and addiction in its human functionaries (such as Social Services officers) that can never be satiated — once they start operating in the system trafficking children for profit they can't stop themselves because it also gives them a power kick, that sadistic pleasure of controlling and inflicting pain on others without any sort of real accountability, except to others locked in the same addiction for the same reason. The addiction is so narcotic that it's end, if pursued, is self-destruction. As in all unregulated addiction scenarios, there is this constant urge in them to see how far they can go, what new abuses they can get away with like a miscreant child testing the borders, and to basically keep going. They are not unlike the heroin addict together with the stalker who is unable to stop stalking his victim until he is brought down and (hopefully) rehabilitated. I do want to stress the need to help the oppressors too providing they're willing to own up like responsible people.
It is a strange system we live under in Sweden which is totalitarian in nature but covered with a ever thinning veneer of liberalism. Any claims to being a liberal democracy have to be viewed within the context of its Marxist foundations; the missiles of authoritarianism keep poking above the surface from their solos to be fired whenever anyone tries to scrape off that veneer."

Read:
http://www.americandailyherald.com/pundits/christopher-c-m-warren/item/swedish-nightmare-the-social-services-department-long-arm-of-the-social-dictatorship


Share |

söndag 23 december 2012

God Jul - eller...

Det är rätt meningslöst att önska andra God Jul, för många av de som läser min blogg har allt annat utom en God Jul just nu, för deras liv är inte längre vad det borde vara efter att socialtjänstens individ- och familjeomsorg har fått gå loss på familjen... Socialtjänsten med sina aktörer gör raka motsatsen till det här:

 
Share |

Kristianstadsbladet. Hårdnande klimat för samhällets utsatta ökar LVU

Det är märkligt att politikern skyller de stora antalet omhändertaganden på det hårdnande klimatet - när det är samhället och myndigheterna själva som har skapat klimatet som råder. Jag mår nästan illa när jag läser artikeln nedan. "Det händer rätt ofta att vi måste gå in och göra någon form av omhändertagande av barn som vi misstänker far illa, berättar han." Det räcker med att man misstänker och det anser han är okej. "Ett LVU-omhändertagande görs ofta akut." Om allmänheten bara visste hur lätt myndigheterna får igenom ett LVU och ta ett barn. "Det gäller att agera snabbt." De anser att man skall agera snabbt genom att göra ett omedelbart omhändertagande, och sedan kan utredningen dragas ut på 4 månader varefter den förlängs ytterligare. Hur denna långa utredningstids process skadar och söndrar de drabbade individerna har politikerna och tjänstemännen ingen som helst känsla för, sedan så måste de ju rättfärdiga den långa utredningstiden genom att skriva så mycket dynga som möjligt om föräldrarna/föräldern och/eller barnet (beroende på vem eller vilka de utsett till sina offer), det vill säga subjektiva utredningar gärna kryddade med lögner. Man är i princip chanslös, för när detta sedan hamnar i knät på Förvaltningsrätten och senare Kammarrätten så går dessa på alltihop eller så är de faktiskt till och med medaktörer i såpan. Därefter fortsätter tiden att ticka utan relevant stöd och snart är barnet en ( (i värsta scenariet) trasig) vuxen individ. Detta påstår man vara för 'barnens bästa', för mig har de orden kommit att bli ett mantra som socialtjänsten ofta använder men som har förlorat sin betydelse, för orden betyder inte det som den sociala ingenjörskonsten vill påskina. 

Jag har i dagarna lärt mig ett nytt ord - förtroendekapital - i alla relationer skapar man ett visst mått av förtroendekapital gentemot varandra. Varje gång man ljuger eller gör något annat dumt så sjunker förtroendekapitalet. Men förtroendekapitalet kan också sjunka när man ljuger om någon annan och när den som hör lögnen tror på lögnen om den utpekade personen. Socialsekreterarna är experter på att göra vinklade lögn-utredningar, och varje gång någon tror på lögnen så bryter de ner den personens förtroendekapital, det kostar på och skapar kaos i relationer. Så varje gång socialtjänsten påstår att mitt barn sagt si eller så till mig, och varje gång barnet får höra att jag sagt si eller så, så sjunker förtroendekapitalet mellan oss två och missförståndet är ett faktum - o là là - socialtjänsten har lyckats med sitt uppsåt... Såhär går det till och det är socialentjänstens specialitet... Men det är så många fler relationer än förälder-barn relationen som blir totalskändat på grund av socialsektens idioti. Jag bara undrar, vad är det för fel på dessa tjänstemän och politiker som inte har mer hjärta eller sunt förnuft än så?! Vi har en övertro på att det är vettiga människor som har mandat att ta beslut över andra människors liv, jag kan skriva under på att så är inte fallet, de flesta är direkt olämpliga att ha en sådan position.

"I Östra Göinge har det på senare tid gjorts flera LVU-omhändertagande av barn, alla med någon form av funktionshinder . Det handlar om föräldrar som inte anses kunna ta hand om sina barn. Föräldrar som känner sig djupt kränkta och anser att deras ord har förvanskats. När de trott att de ska få hjälp har deras ord vänts emot dem. Kristianstadsbladet har träffat några av dem och också hört kommunens syn på LVU i allmänhet. Detta är del tre i artikelserien.”Ett LVU-omhändertagande är traumatiskt, men oftast det som är bäst för stunden.”Det anser Anders Bengtsson, (S), som är en av två politiker som ligger i politisk socialjour stora delar av året."

Instructions for a Bad DayShare |

lördag 22 december 2012

Folkteatern: Den flygande handläggaren


Måste se! Teatern handlar om försäkringskassan, men, men... nästan samma skräp och dynga som socialtjänsten, fast socialtjänstens individ- och familjeomsorg är nog tusen gånger värre...

http://www.folkteatern.se/evenemang/12856

Share |

Be Great, Powerful Beyond Measure (Best Inspirational Video Ever Made)

 

Share |

torsdag 20 december 2012

Join the manifestation


♡ ♡ Today I lit a candle outside the social services office for all the children and young ones who no longer are alive and for all the children and young ones who are struggling and misses their families! ♡ ♡Share |

unt.se: Tvångsvårdades utan lagligt stöd

Sådant här sker hela tiden. Jag kan slå vad på att socialtjänsten kommer komma undan med på sin höjd en tillrättavisning av Socialstyrelsen, sedan kommer inte mycket mer att hända.

"Pojken var frihetsberövad och föremål för en rad särskilda åtgärder som avskiljning och vård i enskildhet. Men det fanns inget lagligt stöd för vården.  Anledning till misstaget var att ingen tjänsteman inom Statens institutionsstyrelse läst en dom från förvaltningsrätten som inte bifallit vård enligt tredje paragrafen LVU, lagen om vård av unga.
Händelsen har lex Sarah-anmälts till Socialstyrelsen som ett allvarligt missförhållande."

Läs mer:
http://www.unt.se/uppsala/tvangsvardades-utan-lagligt-stod-2021225.aspx

Share |

onsdag 19 december 2012

"Juridiken sätts ur spel när socialtjänsten utreder, omhändertar, processar och verkställer..."

Zeijersborger företrädde mig vid min dotters märkliga LVU-mål. Även om vi vann i Kammarrätten, så har vi under processens gång, fått betala ett pris som inte står i proportion till händelsens art. Socialtjänsten i Mark lyfte inte ett finger för att hjälpa oss att städa upp spillrorna efter vad de ställt till med, utan istället fortsatte de att göra sitt yttersta för att försvåra situationen än mer. Socialtjänsten i Mark lyckades med att söndra oss som familj, jag undrar om de känner stolthet över sitt jobb. Brottsprovokationer är enligt lag förbjudet för polisen att använda sig av, men för socialtjänsten är provokationer ett av deras vapen som de använder sig flitigt av, näst efter vapnet myndighetsutövning. Det mest patetiska från förhandlingarna i Kammarrätten var ändå min dotters advokat som var satt att företräda henne - han är ju naturligtvis en av de advokater som går socialtjänstens ärenden och anlitas av dem - han försökte under flera minuter, inför alla i hela Kammarrätten, övertala min dotter att vara fortsatt LVU:ad, trots att hon inte själv ville det! Hela apparaten med Förvaltningsrätt och Kammarrätt är i mina ögon en enda stor parodi, jag kan inte se något seriöst i eländet, ändå har de ett oerhört stort mandat att ta beslut som ger livslånga konsekvenser för människor.

"Ett tvångsomhändertagande, ibland nödvändigt, är ett stor trauma i barnets och familjens liv. Rättssäkerheten borde vara hög men tyvärr sätts det juridiska systemet ur spel när sociala myndigheter själva utreder, omhändertar, processar och verkställer i samma ärende - någonting som är otänkbart vid en polisutredning som kan leda till frihetsberövande.

Polisen agerar under åklagaren som utreder brott, beslutar om åtal och framträder i domstol. Objektivitetsprincipen - en i lag skyddad rättsgrundsats - kräver att polis och åklagare utreder och för fram även omständigheter som är till den misstänktes fördel. Samma ordning borde vara en självklarhet även när den som ska utredas och omhändertas är ett barn."

Läs mer:
http://www.dagensjuridik.se/2012/12/juridiken-satts-ur-spel-nar-socialtjansten

Share |

Swedish Appeals Court Ends Parental Rights

Walsall SS- Forced Adoption?


Soon it will be legal for social services to do the same in Sweden, according to the new laws.

 

Share |

tisdag 18 december 2012

Vi flydde från Sverige utan ytterkläder i all hast


Donia Vi flydde från Sverige utan ytterkläder i all hast. Klev över det bruna kuvertet där det var beslutat att barnen skulle tas med LVU, något som var helt otroligt osannolikt för mej. Hade lämnat Sverige tidigare om jag hade trott att utgången skulle bli sådan. Jag trodde att domstolen var rättfärdig. Frågan vart vi skulle resa avgjordes med tanke på att det skulle vara lättare att behålla kontakten med Cecilias far om vi var kvar i Europa. Spanien hade även billigaste biljetten på första bästa flyg. Vi klev på planet utan någon packning. Gång på gång bad socialen om att få söka efter oss. När vi väl kommit ut ur Danmark och lämna flyget i Spanien var man lite mindre stressad. Vi visste ingenting hur vi skulle klara oss eller hur vi skulle lösa skola och boende. Köpte 2 badhanddukar och vi la oss i 2 strandstolar på kvällen och drog badhanddukarna på oss som täcke. Glada spanjorer hade midsommarfest på stranden med eldar och smällare. Stressen gjorde att jag hoppade högt av varje smäll där jag sov medan Cecilia skrattade åt det. Barnen hoppade över eldarna och folk var glada den mörka midsommarnatten vid medelhavet. De sjöng åt och drack. En äldre gammal man lät oss komma och sova hos honom och han bjöd på mat. Han skänkte pengar till en skola någonstans i Sydamerika och berättade att han jobbat på sjön hela sitt liv. På morgonen plockade vi stora vackra snäckskal på den fina stranden. Vi träffade hjälpsamma personer här och där och skaffade oss 2 telefoner ifall vi skulle tappa bort varandra i folkvimlet på dagen och sökte runt efter billigt boende. Med tiden hittade vi en liten bostad och Cecilia kunde börja på spansk skola. Jag var glad att hon var fenomenalt duktig på språk. Konstigt nog gick det bra att börja skolan utan att vara skriven i Spanien. Vågade först inte ändra min adress från Sverige. Hittade en hög frys som jag fick hjälp med att bära hem. Den fyllde jag med mat som de stora varuhusen kastade. Kläder och prylar jag hittade sålde jag på marknaden. Kändes hårt att inte kunna ge Cecilia en slant ibland men kunde i alla fall köpa lite kläder till henne ibland. Det var okej att jag själv gick i sådant som jag hittade. Satte frön i blomjord på terrassen. Tomater och paprika växte bra på den soliga varma verandan. Vi levde i centrum i Fuengirola och hörde bullret från bussar och folk på gatan natt och dag. Satt med en obehagskänsla och såg upp på månen de varma nätterna och tänkte på de barn som jag lämnat i all hast. Önskade att hon skulle förstå. Cecilia riskerade låst anstalt i Sverige. Man hotade henne med det och jag skulle aldrig kunna stanna kvar i Sverige och sitta runt samma bord som de som ljuger och ler fint under lugg. Socialen bedrog mej och lurades. Så som det är nu kan jag inte göra annat än att fortsätta vara tacksam för det goda i livet och inte förvänta mej någonting av alla dem aktörer som sitter i knät på varandra. En sorglig syn. Det bästa i livet är gratis. Tack och lov goda vänner.

När det gått några år och min rymlingsdotter nästan var 18 sa jag att hon skulle kontakta den ansvariga på socialen och begära ett möte med sin lillasyster. Hon reste till Sverige och jag sa hon skulle ha kontakten via mail så det inte skulle bli tomt prat i telefonen. Den ansvariga socialsekreteraren propsa på att de skulle talas vid i telefonen. Jag bad min dotter att hålla sej till mailkontakt för att undvika missförstånd. Det blev månadslång konversation medan Cecilia förklarade att hon var på tillfälligt besök och ville träffa sin syster hon inte sett på 5 år. Den kontakten var väldigt svår att ordna och socialsekreteraren uppmana Cecilia att återkomma till sommaren istället. Jag vet inte varför den ansvariga socialsekreteraren var beordrad att inte lösa tidpunkten för ett möte på en ynka timme som Cecilia lyckades pressa fram genom i stort sett daglig korrespondens med socialsekreteraren. Fostermamman var för upptagen för att svara i telefonen men ringde upp en tidig morgon för hon var ombedd att ringa Cecilia istället. Det var så kort att inte ens signaler gick fram. Telefonen var inställd på högsta volym. Donia ville träffa Cecilia men ansågs inte frisk och glad vilket man krävde att hon skulle vara. Andra bjudningar med middag i huset gick utmärkt och Donia var till och med bjuden att sitta med vid matbordet. Skoldagar klarade hon inte helt men fick vara där med någon stank som satt i både ytterkläder och till och med skolväska. den lukten var det inte tillåtet för Cecilia att känna. Trots skolnärvaro några timmar då och då fick inte heller kamrater komma på besök. Hon togs med på ridlektioner fast hon inte orkade rida eller äta mat. Väcktes på mornarna för att gå upp och duscha och sätta igång med aktiviteter. Socialsekreteraren skriver nu efteråt att hon inte visste hur hon ska arbeta tillsammans med ett vårdbolag. Hon verkar ha varit förbjuden att kontakta fostermodern. Så hon la det ansvaret på Cecilia då 17 år gammal. Donia hade ringt henne innan och frågat om Cecilia kunde komma men svarat att de inte tänkte hjälpa Cecilia som rymt ifrån dem. Tonen var en helt annan i svars mailet från socialsekreteraren några dagar senare till Cecilia. - Det är behjärtansvärt att du vill träffa din syster... Min gamla mor ringde under samma tid frenetiskt till samma socialsekreterare flera veckor och pratade in meddelande efter meddelande till hennes telefonsvarare. Hon var orolig för hur det var med Donia. En dag lyckade Cecilia få kontakt med Donia på hemtelefonen och hon sa då till mej att hon tyckte Donia verkade så ensam så hon tyckte synd om henne för Donia vädjade om att de skulle prata lite längre. Hon hade ingen tillgång till att ringa ut själv och hade dataförbud. Cecilia förvägrades komma för att det krockade med påstådda läkarbesök. Dessa dagar satt hon och hängde i skolan och på ridskolan var ute på skogspromenader, hängde tvätt. Ledsagade andra foster barn till skolbussen. Sorgligt att inte min gamla mor eller Cecilia eller jag blir behandlade med den värdighet och respekt de själva helt säkert vill ha. Donia själv har varit föremål för andra intressen än sina egna där ingen följde upp hennes fysiska och psykiska hälsa. Alla aktörer pekar finger åt annat håll medan polisen från första början har underlåtit att sköta sitt jobb. Istället lovar polisen dagen efter Donias död att det hela kommer att förklaras vara naturlig död genom sjukdom. Det ansåg inte läkaren som dödförklarade Donia. Hon skrev att hon ska polisanmäla. Det lämnades utan åtgärd istället skrev polisen att dödsintyget tog tid och man körde Donia till bårhuset från barnkliniken och numrerade henne och skulle hämta dödsbeviset senare. Den ensamma polis som kom till Donias rum sa att fönstret stog öppet och det hade regnat in. Blöta kläder låg på det blöta golvet men inga foton togs. Hade Cecilia kommit fredagen den 27 April som Donia och Cecilia ville, kunde de ha gått tillsammans på den där skogspromenaden Donia var ute på. För hon ville inte gå ensam. Hon var inte behandlad som en människa. Och jag undrar vad som hänt för hon var rädd att hon var med barn. Jag vet inte när middagsgästerna lämnade huset eller vilka de var och natten var lugn och regntunga skyar fanns inte på himlen.


Mamma Annina


Share |

måndag 17 december 2012

Dagens Juridik: Barn omhändertogs när pappa pekades ut som brottsling av polisen - HD prövar skadeståndsfråganSocialtjänsten använder sig av motsatt bevisbörda, det vill säga att den utpekade måste bevisa att den är oskyldig... Detta borde rimligtvis inte vara värdigt ett demokratiskt samhälle, men tillämpas regelmässigt vid socialtjänsterna, förvaltnings- och kammarrätterna.

"I en rapport till socialtjänsten pekade polisen ut en man som brottslig trots att han inte hade dömts i domstol. Socialtjänsten omhändertog hans barn och mannen stämde staten för brott mot Europakonventionen. Tingsrätten gav honom rätt men hovrätten rev upp domen. Nu har Högsta domstolen beslutat att ta upp fallet."

verdidebatt.no: Hva skal man med bevis?

Proportionalitetsprincipen, det som socialtjänsten gör mot familjer står oftast inte i proportion till vad som hänt eller till familje situationen. Jag instämmer helt och fullt med det som står i nedanstående artikel.

"Vurderinger uten bevisene er visst så uendelig mye bedre.

Vi kan faktisk BEVISE (tro det eller ei) at om vi fjernet HELE barnevernet så hadde barn totalt sett fått det bedre. (Selv om en liten gruppe hadde fått det verre.)

Dette er egentlig så pinlig og direkte fryktelig at folk vil ikke tro det. MEN når barnefjernernes egen forskning på TUSENVIS av barnevernsbarn viser at såkalte omsorgsovertakelser skader barn mer enn å la barna være hjemme, så mister man nesten troen på menneskene. Det er nemlig ikke mindre enn galskap at slike bevis blir ignorert. Man må kanskje tilbake til heksejegerne for å finne en tilsvarende ignorans overfor bevist virkelighet."

Klagomål mot socionomutbildningen


Nog är det mobbing socialsekreterarna använder sig av. De finns sällsynta stunder då jag tänker att det kanske egentligen är väldigt synd om dessa socialtjänstemän, just därför att de lever i en lögn, där de har blivit tillsatta och kanske till och med lurade och hjärntvättade till att utföra ett av Sveriges smutsigaste jobb. Jo, jag säger smutsigaste, för det är inte i ett gott syfte de arbetar, även om vi andra har invaggats i att tro det. Jag liknar socialtjänsten mer vid en sekt än något annat. En stor del av landets socialsekreterare är utbildade i - och har betyg i - MOBBNINGSTEKNIK! "På schemat fanns en kurs - sensitivitetsträning - som introducerades i psykologiämnet, som var ett oeftergivligt villkor för deltagande i utbildningen. Begreppet var nytt och gick ut på att träna eleverna i mobbningsteknik." Jag kan intyga att det socialtjänstemännen ägnar sig åt är inte annat än ren och skär statligt understödd sofistikerad mobbing, där de som grädden på moset dessutom har tillgång till ett vapen, nämligen myndighetsutövning.

Tänk om dessa socionomer (mot förmodan) en dag skulle komma till insikt med vilken oerhörd skada de faktiskt orsakat ett antal människor, och vilka negativa krafter de satt igång för dem, då skulle nog deras vetskap bli outhärdlig för dem, åtminstone om de inte är psykopater, vilket man i och för sig skulle kunna tro att majoriteten av socialsekreterarna är.  Eller är folk verkligen så korkade att de tycker att det är okej att söndra andra människor "i all välmening".


Läs mer om det:

Share |