lördag 10 januari 2015

"Traffic" 5 minute extract


Vem kom på att "barnens bästa" är att degradera deras föräldrar och skicka barnen in i ett utanförskap??? Vem vill lura i omvärlden att systemet bryr sig om barnen genom att terrorisera och psykiskt tortera barnen och deras föräldrar??? Vi har sett igenom det och är skyldiga till att sätta stopp för eländet!!! Vi är komplexa varelser med olika egenskaper och egenheter - inte robotar!!! Vad är det för människor som har tappat förmågan att känna, som frivilligt går med på att utsätta sina medmänniskor för den tortyr socialtjänstens fantasi-BBIC-utredningar för med sig, att vilja leka gudar och använda lagboken på ett sätt som inte kan ha varit tänkt från början... Vad är det för domare vi har som tycker det är normalt att dra in familjeangelägenheter in i domstolarna och per automatik ge socialtjänstemän som har för avsikt att ljuga och manipulera fakta ett större förtroendemandat än de drabbade?! Vart är samhället påväg?! För många som skickas in i systemet blir det en självuppfyllande profetia till slut, deras framtid och kommande generationers framtid blir förstörda för alltid, och detta kallar man för "barnens bästa"...


Share |