måndag 30 april 2012

Total Financial Collapse by Fall 2012? Chris Duane Says Yes. His Most Important Message Yet! Pt. 1
Share |

AN "URGENT" Message to OUR Military, Police, and Officials from 'We The People'

Wow...

It's also time for us in Sweden to wake up, and demand that our politicians do the best for our country, not for the elite. We are a free people but they are preparing to enslave us, and has done so for a very very long time. It should be their fall.

Share |

söndag 29 april 2012

GP: Omsorg granskas efter klagomål


Kommer det att leda till något?! Troligen inte för socialstyrelsen är lika involverade i korruptionsträsket som socialtjänsten, det är ju socialstyrelsen som utformar socialtjänstens arbetsmetodik, så i princip granskar socialstyrelsen sig själva.

"Socialstyrelsen ska granska individ- och familjeomsorgen i Kungsbacka efter klagomål gällande utredningar som rör barn."

Läs mer på:
http://www.gp.se/nyheter/halland/1.921790-omsorg-granskas-efter-klagomal?ref=fb

Share |

Till minne av...

Jag måste härifrån snarast, hjälp mig…jag hatar att vara här. Varför dog Daniel Sigström? av MACIEJ ZAREMBA


Jag har inga kommentarer till artikeln, ni måste läsa HELA artikeln själva, men detta är bara ett exempel av alla, över hur det går till kring hanteringen av omhändertagna barn i Sverige. Det är bara sorg...

Länk:
http://zaremba.wordpress.com/2008/12/18/varfor-dig-daniel-sigstrom/ Share |

NRI mother separated from her child by Swedish authorities-NewsX

RIP - En tös dog igår


En flicka på 15 år placerad på familjehem dog tragiskt igår, efter att ha fått körtelfeber men inte fått någon vård. Mamma har kämpat och försökt göra allt för att få socialtjänsten att förstå att dottern inte mådde bra hos familjehemmet, hon hade allergisk astma och familjehemmet hade massor av djur, detta utan att bli hörd av varken socialtjänst eller familjehem. Systern - som bor hos mamman utanför Sverige - har inte fått träffa sin lillasyster på flera år, hon ville få kontakt med lillasystern och träffa henne, men blev gång på gång blev hon nekad av socialtjänsten och familjehem. Nu har flickan gått bort. Detta måste få ett slut, myndigheter misshandlar barn till döds... Flickan hade varit avliden i mer än 10 timmar när de hittade henne. Lämnar man en sjuk flicka så lång tid utan uppsikt och utan läkarvård?!

Som jag skrivit om förut, så är det väldigt vanligt att just hästgårdar tar sig an fosterbarn, på så vis finansierar de sin verksamhet, samtidigt som de får gratis arbetskraft till gården. Så var det även i detta fallet. Ofta har dessa hästgårdar kopplingar till varandra på olika sätt.

Till familjen om ni läser detta: "Jag beklagar sorgen av djupet av mitt hjärta..."

Denna myndighetsmisshandel måste för helvete få ett slut!!! Korrupta jävla politiker och tjänstemän... Ursäkta mitt icke formellt korrekta språk - jag är förbannad så in i helvete... Vakna folk, Sverige håller på att barka åt helvete...


Läs även:
http://socialaktion.nu/socialtjansten-svek-donna-15-ar-dog-utan-att-mamman-visste-hon-var-sjuk/

Läs mer om det i Anne Skåners blogg:
http://anneskaner.wordpress.com/2012/04/29/donia-hade-inte-behovt-do-tragisk-familjehistoria/ 

Läs även Dan Hammarbergs blogg:
http://www.danielhammarberg.com/2012/04/15-year-old-donia-dead-from-mono-in-swedish-foster-care/ 

Läs Daddys blogg:
http://www.daddys-sverige.com/3/post/2012/05/tyvrr-vi-har-vra-rutiner.html

Share |

Satanism and the ClA: The International Trafficking of Children


Angående videon nedan, samma sak sker i Sverige, tyvärr, de flesta involverade i socialtjänst systemet vet mycket väl att de utnyttjar det och familjers situation när de kommit att hamna i systemets klor, hur medvetna övriga inblandade är över sin roll, att att de är marionetter av systemet och 'bara' fullföljer order, vet bara de själva. Men det är barnen som får betala det högsta priset, för barnhandel sker i Sverige, idag, under myndigheternas vingar. Vid märkliga omhändertaganden som skett upptäcker man när man luskar i de involverades kontakter, att det finns ett nätverk bland dem och de politiker, tjänstemän, institutioner och familjehem som på ett eller annat sätt har kopplingar till varandra. Inte bara i Marks kommun, utan kopplingar till varandra i stora delar av landet. Mycket märkligt...Korruptionen frodas i socialtjänstens system av omhändertagande av barn.Share |

SR: Ändrade hormonnivåer hos apatiska flyktingbarn


Med tanke på den omänskliga flyktingpolitik och den omänskliga hanteringen av familjer som råkat ha oturen att komma i kontakt med socialtjänstens familje- och individomsorg i Sverige. Tjänstemän har satt i system att dupera och manipulera uppgifter, detta bara för att socialtjänsten skall 'vinna' mot föräldrar, jag vet att de flesta föräldrar som har kommit i kontakt med systemet kan vittna om att socialtjänsten inte är intresserad av vad föräldern har att säga, utan man kör över familjen som en bulldozer och socialen använder sig bara av de fragment av material de kan tänkas använda sig av mot föräldrar, notera mot föräldrar, socialen har inget intresse i att samarbeta med föräldrar för att göra deras livsituationen bättre, deras grund-agenda är att fälla föräldern, då det är oftast en förälder de ger sig på och oftast kvinnan som blir deras måltavla - men inte alltid. De brukar då uppmana den andra parten att separera, gör denne inte det tar de barnet. Till slut skiljer sig många på grund av att relationen inte överlevde den terror som socialtjänstens handläggare och samhället utsatte dem för. Är man ensamstående är man ännu sårbarare och i värsta fall lyckas de vända exmannen/kvinnan mot dem, vilket inte är svårt i en pressad situation. Med samma metod lyckas de vända föräldrar och barn mot varandra. Tjänstemännen förklarar omedelbart krig med föräldern, utan att lyfta blicken och se helhetsperspektivet. Det är en ohygglig stress och press individer utsätts för av socialtjänstens handläggare, i den grad att stressen till slut tar ut sin rätt och gör människor sjuka. Det finns väl inget barnperspektiv eller ens ett människoperspektiv i det?! Någonting är mycket, mycket fel med systemet. Eftersom socialtjänsten tycks 'står över lagarna', så blir de heller aldrig straffade för vad de utsätter barn och deras närmaste för. Tjänstemanna ansvaret är dessutom avskaffat.

Utdrag ur Brottsbalken, 3 kap. Om brott mot liv och hälsa: 

5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393).
6 § Är brott som avses i 5 § att anse som grovt, döms för grov misshandel till fängelse i lägst ett och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.
Är brottet att anse som synnerligen grovt, döms dock till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är synnerligen grovt ska särskilt beaktas om kroppsskadan är bestående eller om gärningen har orsakat synnerligt lidande eller om gärningsmannen har visat synnerlig hänsynslöshet. Lag (2010:370).


7 § Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.
Är brottet grovt, döms till fängelse i lägst ett och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas
  • 1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller
  • 2. om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har varit påverkad av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag. Lag (2010:370).


8 § Den som av oaktsamhet orsakar annan person sådan kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa, döms för vållande till kroppsskada eller sjukdom till böter eller fängelse i högst sex månader.
Är brottet grovt, döms till fängelse i högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas
  • 1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller
  • 2. om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har varit påverkad av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag. Lag (2001:348).


9 § Utsätter någon av grov oaktsamhet annan för livsfara eller fara för svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom, dömes för framkallande av fara för annan till böter eller fängelse i högst två år. 


"Forskning avvisar att de apatiska flyktingbarnens skulle simulera. Barnen hade förändrade halter i blodet av flera hormoner som har samband med långvarig stress, visar en studie som gjorts av forkaren på Uppsala universitet och Karolinska Institutet.
Studien omfattar apatiska barn som under lång tid var sängliggande, visade ingen kontakt med omvärlen och måste sondmatas. Ju fler symptom barnen hade, desto större verkade hormonförändringarna vara.
När barnen tillfrisknade återgick hormonhalterna till normala nivåer.
– Vår studie är visserligen liten, men resultaten är så tydliga att vi kan avvisa alla påståenden om att barnen simulerat sina symptom, säger Jonas Bergquist, professor i analytisk kemi och neurokemi, till Upsala Nya Tidning."


http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5086139

Share |

lördag 28 april 2012

BT: Socialnämnden i Mark får ansvars- frihet: "Man visar sådan feghet"


Marks kommun styrs av teknokrati, inte demokrati. Nu har Borås Tidning tagit bort alla kommentarer och möjligheten till att kommentera nedanstående artikel. Än en gång visar ful media sitt ansikte, de vill censurera de kritiska rösterna. Det fanns en hel del bra kommentarer och även jag hade lagt in en, men det var tydligen inte lämpligt att låta innevånarnas röster bli sedda. Men för att återgå till ämnet, än en gång slipper socialnämnden undan. Detta är skandal, för det finns ingen rättssäkerhet överhuvudtaget för de drabbade familjerna, hade socialnämnden tilldelats ansvar för deras oegentligheter, så hade det gett lite upprättelse för alla som fått sina tillvaron krossade på grund av inkompetenta politiker och tjänstemän. Vi som lever i konsekvenserna av vad socialnämnden ställt till med, har det på inget sätt lätt. Vi får lida, ekonomiskt, känslomässigt, barn blir mobbade, uteslutna och har förlorat vänner på vägen, plus att de förlorat släktingar och familjemedlemmar, hälsan tar stryk och mycket, mycket mer. Socialnämnden har inte bara dragit ner kommunens ekonomi, de har också stulit en stor del av de drabbades liv, allt normalt har tagits ifrån dem, deras leenden har tagits ifrån dem. Konsekvenserna är oerhörda. Livsituationen har försämras betydlig för barnen och familjerna, även om man har kommit ur socialtjänstens grepp, så lever man i konsekvenserna av vad de ställt till med och det är inte lite elände de ställt till med. Socialförvaltningen med dess politiker och tjänstemän är de verkliga misshandlarna och de kommer ändå alltid undan med vad de gjort, hur illa och vidrigt de än betett sig. Det är en sjuk organisation, en cancer i samhället. Har de en medveten strategi att splittra familjer?! Det verkar så eftersom detta beteende inom socialtjänsten är systematisk och sker runt om i landet.


Igår satt jag på spårvagnen, det klev in en ordentligt påverkad pappa med barnvagn in på spårvagnen, 'jävla unge' sa han till den lilla (2-åring?) och matade den lilla med glass. Jag blev ledsen och illa berörd och så tänkte jag på vad socialtjänsten gjort mot min familj. Jag skulle aldrig göra något sådant mot mitt lilla barn, under barnens uppväxt tog jag knappt en droppe alkohol, för jag ville vara nykter ifall något skulle hända. Jag vet så många föräldrar som inte tänker så. Jag vet de föräldrar som har varit onyktra på midsommar och inte kunnat hämta deras dotter som legat mer eller mindre alkoholförgiftad på annan plats. Men jag har minsann behandlats som en kriminell som inte har föräldraförmåga av socialtjänsten och de har ljugit ihop en utredning som skändat och kränkt mig i den grad att det förgiftat min och min sons och nu min dotters relation. Dessa barn som jag helt har levt för och som varit mina ögonstenar. Detta för att jag inledande bad om hjälp med att sonen och jag hade kommit i en konflikt kring hans dataspelande som spårade ur när jag försökte gränssätta. Jag gjorde misstaget att ta kontakt socialtjänsten, därefter har det varit en nedåtgående spiral. Pressen och sorgen har varit ohygglig, samtidigt som jag brottats med cancer. Socialförvaltningens tjänstemän och politiker är livsfarliga, sätter man vapnet myndighetsutövning i fel händer, så kommer den familj som hamnar i vägen för denna, ovillkorligen att få familjen krossad, utan att rättvisa någonsin kommer att skipas. Systemet är korrupt och icke rättssäkert, för att överleva dessa myndighetsövergrepp måste man vara övermänsklig, och det förväntar sig handläggarna att man skall vara, för själva är de ju stenstoder, minsta lilla affekt man visar i form av ledsnad, ilska, förtvivlan eller sorg, alla normalt mänskliga känslor betecknar de som psykiskt sjuk eller psykiskt instabil eller någon annan märklig diagnos tagen ur psykiatrin. Men det är de är själva som är dårar... De medvetet stjälper istället för hjälper...http://www.bt.se/nyheter/mark/socialnamnden-i-mark-far-ansvars--frihet-%283248246%29.gmLäs även denna artikeln från Markbladet (återkommer med datum för artikeln):Share |

onsdag 25 april 2012

Daddys: Ensam kvar

Var är människoperspektivet?! Socialtjänsten har det fulaste hyckleriets ansikte. Mördarmaskiner med psykisk terror som specialitet. Missa inte Kalla Fakta på onsdag kl.21:30, det kommer att handla om Marcus Björk.


"En annan som till slut fick kapitulera för socialtjänstens maktfullkomlighet och arrogans är Marcus Björk. Han blev 26 år.  År av kämpande för rätten att få vara pappa till sin dotter tog till sist ut sin rätt. När Stina Lindell på socialkontoret i Vara den 21/2 lämnade beskedet att Marcus endast skulle få träffa sitt barn några timmar var åttonde vecka så blev det droppen. Två timmar efter beskedet var Marcus död. Han orkade inte mer."

"Jag skall vara helt ärlig och säga att när man utsätts för dessa hjärtlösa myndighetsövergrepp och tvingas leva med stress, saknad och oro i år efter år så tänker man rätt ofta på självmord. Det går nästan inte en enda dag numera utan att tankarna kommer. Värst är det att vakna. Dom där sekunderna då hela den vidriga verkligheten sköljer över en. Ännu en dag av saknad, vånda, maktlöshet och smärta. Ännu en dag med meningslösa telefonsamtal och mail. Ännu en dag då man trots allt måste försöka göra något...men vad?

Då blir självmordet som en trogen kompanjon som alltid står till buds med en utväg och en snabb lindring av smärtan den dag det blir för mycket. Ni som anser att det är fegt och omoraliskt borde prova att leva med det som jag och andra drabbade gör. Prova att vara helt utan kontakt med era små barn i en vecka, en månad, ett år, fem år, tio år, resten av livet. Prova att tvingas uppleva hur dina barn alieneras och vänds emot dig utan att varken du eller barnet kan göra något åt det. Prova hur det känns att anklagas för brott mot ditt barn som du lätt skulle offra ditt liv för, och som du inte begått, utan chans att någonsin bli rentvådd.  Innan dess har ni ingen rätt att döma."


Läs mer på::


Läs och lyssna även på:


Share |

I AM

Share |

måndag 23 april 2012

Red Ice Radio: Christer Johansson - Hour 1 & 2 - Abduction of Domenic Johansson by Swedish Social Services


"We'll discuss the inhumane, cruel treatment of Domenic and his parents and the lie that says Sweden is the "social utopia." We uncover the dirty tyrannical government of a seemingly ok society. Christer also mentions that he is not alone. Thousands of children have been taken by Swedish authorities for ridiculous reasons, one because the mother "talked too much on the phone." Where are the children? Why aren't Swedes saying anything?"


Read and listen more at:
http://www.redicecreations.com/radio/2012/04/RIR-120415.php


Share |

Think Your Children Are Safe? = Child Stealing By The State Full

Denna måste ni bara se, precis samma sak sker i Sverige. Det är dags att börja vakna innan det är försent.


Share |

söndag 22 april 2012

Spelberoendet hans täckmantel

"Både Breiviks vänner och hans mamma trodde att han blivit spelberoende – vilket han var – och anade inte vilka dolda avsikter han hade med spelandet. Det var till för att avskärma honom från sina närstående och bryta vänskapsrelationer."
 
Läs mer på:
http://www.metro.se/spelade-world-of-warcraft-16-timmar-om-dagen/EVHlds!oTGnE8Tjd9Gg/


Share |

Psychiatry: An Industry of Death (FULL VERSION)


Jag måste bara lägga ut den här dokumentären också, med tanke på hur socialtjänsten stänger in barn på vidriga institutioner, på grund av att de har fått en diagnos och alienerar dem från sina föräldrar och annan släkt, utan möjlighet att ta sig därifrån. Där barn till och med används som försökskaniner för de olika mediciner som dom utsätts för. Detta sker idag, i ett "civiliserat" samhälle. Ofta är det en lärare som inte orkar med sin lärarroll som tillsammans med kurator gör en orosanmälan till socialtjänsten och snart är bollen i rullning, pengar börjar rulla in i statens industri för barnhandel, så istället för att hjälpa familjen, stjälper man den. Detta pågår i Sverige trots att praxis är att man inte får placera barn på institutioner eller familjehem på grund av diagnos. I början på dokumentären visar man hur barn hanteras som försöksdjur utan själ och lite mer än hälften in på filmen berättar föräldrar om hur barn omhändertas på grund av att socialtjänsten anser att barnen inte medicineras i tillräcklig omfattning samt om hur omhändertagna barn utnyttjas sexuellt av auktoriteter inom psykiatrin. Dokumentären visar hur omfattande korruptionen är i branschen.

Share |

Spokesman: DSHS worker had ‘disturbing’ child porn


"A federal prosecutor said the material distributed by Darrell J. Rogers, who licenses foster homes for children, is some of the worst he's encountered in his 36 years of practicing law.
“This is not normal child pornography,” Assistant U.S. Attorney Earl Hicks said at Rogers' bail hearing in U.S. District Court. “This is child pornography that is very disturbing.”
The material includes a video of a 3-month-old girl being raped by an adult male, Hicks said.
“This is not like trading baseball cards,” Hicks said. “What kind of person would have an interest in this?…Most people are disgusted by it, and most people would ask 'what's wrong with this person?'”
Rogers, 51, is a married father of two with no criminal history. He's lived in Spokane his entire life and has worked for the state Department of Health and Human Services since 1995. Family, friends and coworkers attended his hearing; some left afterward in tears."


Read more at:
http://www.spokesman.com/blogs/sirens/2012/apr/20/dshs-worker-had-disturbing-child-porn/


Share |

The Marketing of Madness: The Truth About Psychotropic Drugs-Full Length Documentary


Denna dokumentär beskriver korruptionen inom läkemedelsindustrin. Filmen är ganska lång, men ungefär 2/3 delar in i filmen, beskriver man hur barn som blir omhändertagna av socialtjänsten blir etiketterade med en diagnos och blir medicinerade så fort de kommer till ett fosterhem. Men det är inte bara psykiatrin och läkemedelsindustrin som är korrumperat, det går även att dra paralleller i hur det fungerar i Sverige och i det sociala systemet, där barn har kommit att bli handelsvaror under myndigheternas vingar. Jag önskar att människor kunde få upp ögonen för vad som faktiskt sker i vårt samhälle. Det är illa, värre än jag någonsin hade kunnat föreställa mig.


Share |

ZEITGEIST: MOVING FORWARD | OFFICIAL RELEASE | 2011
Share |

Scientology, the CIA, and MIVILUDES: Cults of Abuse

 ... and Child Protective Services
Share |

lördag 21 april 2012

SR: Borås stäms enligt Europakonventionen

"Händelserna har satt djupa spår hos morfäldrarna som känt sig så kränkta att de nu stämmer Borås kommun med stöd av Europakonventionen.
– Det handlar om artikel 8 i Europakonventionen - om att få frid. Konventionen är direkt införlivad i svensk lag så den är direkt tillämplig som den är, man behöver inte gå via annan lagstiftning för att begära ersättning på det här sättet, säger parets advokat Hans Hjalmers."


Läs mer på:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=5075383


Share |

Sydsvenskan: Mamman kämpar för att se sina barn


En äldre artikel, men ändock lika aktuell, för detta sker runt om i landet, där barn hålls under gisslanliknande förhållanden och minimalt eller inte alls får träffa sina föräldrar.


"Mamman hävdar att hon aldrig fått vara delaktig när övervägande om barnens placering görs var sjätte månad. Hon har nu fått hjälp av föreningen Stulen barndom att polisanmäla socialnämndens ordförande Stefan Möller (m).
Föreningen anklagar honom för maktmissbruk, ministerstyre, brott mot barnkommissionen och sociallagen. En polisanmälan har lämnats in.
– I ett brev till mig skriver han att barnen är långtidsplacerade. Det är ett brott mot de mänskliga rättigheterna, dundrar Peter Lindberg i föreningen Stulen barndom. Tvångsvården ska övervägas var sjätte månad. Ingen har informerat mamman om någon långtidsplacering."


Läs mer på:
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/staffanstorp/mamman-kampar-for-att-se-sina-barn/


Share |

Punktinsatser: Slapp rättssäkerhet vid tvångsomhändertagning av barn


En jättebra läsvärd artikel som belyser och lyfter problematiken om hur våra socialförvaltningar med dess socialnämnd hanterar barnärenden.


"Tjänstemannastyre som omhändertar barn
Göran Grauers berättar om ett ärende där socialnämndens ordförande gick ut i media och sa att han inte var påläst i ärendet, samtidigt som han just hade skrivit på omhändertagandet. Hur kunde han göra så, undrar han.
Han nämner ett annat ärende där en annan socialnämndsordförande hade uttryckt att hon hade fullt förtroende för sina tjänstemän och sedan vilade sina beslut mot det.
– Agerar man så fungerar vare sig demokratin eller rättsäkerheten, då har vi ingen politisk styrd organisation utan ett rent tjänstemannastyre där tjänstemän i praktiken omhändertar medborgares barn utan någon som helst kontroll på om deras utredningar är korrekta och sakliga, fortsätter han."


Läs mer på:

fredag 20 april 2012

DT: JO riktar kritik mot Ludvikas socialtjänst

Den enda kritik socialstyrelsen riktade mot socialtjänsten i Ludvika var brist på dokumentation. Ingen kritik mot det obefogade övergrepp som socialtjänsten utsatte den lilla flickan för. Myndigheter såsom JO/JK och socialstyrelsen ser inte till individers bästa, de bryr sig inte om innehållet i en utredning, bara att det finns en sådan, sedan att den är vinklad, subjektiv och till och med innehåller lögner har ingen betydelse, eller att socialtjänsten utsätter individer för övergrepp har ingen betydelse. Bara socialtjänsten uträttar ett jobb så är det okej enligt JO/JK och socialstyrelsen, men sedan att det är ett skitjobb de uträttar som försätter individer i svåra situationer tycks de fullständigt strunta i.

http://www.dt.se/nyheter/ludvika/1.4625949-jo-riktar-kritik-mot-ludvikas-socialtjansth

onsdag 18 april 2012

Occupy Anthem - Anonymous Music 2012 (1080p) HDShare |

SR: Chefer sparkas och skattehöjning diskuteras


Spara, spara, spara på de gamla, handikappade och unga. Jaga familjer, krossa familjer med hjälp av utredningar baserade på förtal, lögner och subjektivitet, så att ägarna till riskkapitalbolagen och deras hantlangare kan fylla sina fickor och köpa sig ytterligare en Mercedes, motorcykel, häst eller göra sig en lyxresa, dessa som sedan håller barn som gisslan för de är ju deras kassako. Hamnar man i deras system kommer man aldrig ur den igen. Socialtjänsten har många på sina samveten.Vi lever i en annan värld - verkligheten - till skillnad från dessa korrupta tjänstemän och politiker. I en annan värld där mänskligheten fortfarande råder, till skillnad från våra 'folkvalda' politiker och offentlighetens tjänstemän där girigheten och empatilösheten råder. Vi är fortfarande människor - de är monster.


"– Skola och omsorg har nu sparat och då är det dags att se över  om det går att spara på administrationen, säger Pelle Pellby."


Läs och lyssna mer på:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=5070103 


Share |

tisdag 17 april 2012

SVT: Pojke tvingades sova i glassplitter på HVB-hem

.
"Tvingades sova i glassplitter i en vecka
Cecilia Hedlin är kritisk till hur personalen på ett Attendo-ägt HVB-hem i Trelleborg agerade när ett barn fick ett utbrott och slog sönder sitt rum. Pojken led troligtvis av posttraumatiskt stresssyndrom (PTSD) - något som kan drabba den som varit med om exempelvis misshandel, fattigdom eller krig.
Pojken tvingades, enligt vittnen som SVT pratat med, sova i glassplitter i drygt en vecka. Något som slutade med att han skar upp sina armar. Dessutom saknas journalanteckningar om händelsen.
-När jag kommer dit en vecka efter händelsen sitter han på sin säng full av glassplitter. Där har han har sovit hela veckan. Han är jätteledsen för att ingen pratar med honom om det som hänt - och för att ingen hjälper honom att städa upp, berättar Cecilia Hedlin.
Efter att ha pratat med pojken gick hon ut till personalen för att fråga varför. De ansåg att det var pojkens uppgift att städa upp.
-Senare på kvällen fick jag ett samtal från boendet då man berättade att han var inlagd på en barnpsykiatrisk avdelning. Han hade skurit sönder armarna med det glassplitter som fanns i rummet.
"Personalen agerade helt fel"
Vårdkoncernen Attendo driver transitenheten Dalköpinge i Trelleborg. Cecilia Hedlin menar att personalen på Dalköpinge agerat helt fel. Istället för att stödja pojken så att han inte skulle skada sig själv, är hennes åsikt att de snarare uppmuntrat till ett självskadebetéende.
-Jag tänker att det är förskräckligt att ett barn som är i behov av extra omsorg ska hamna i den här situationen. Att leva i det här sönderslagna rummet och sova med glassplitter i sängen i en vecka. Det här är en pojke som väldigt gärna ville prata med vuxna, som hade ett jättebehov att få spegla det som hade hänt."


Lyssna och läs mer på:
http://svt.se/1.2755523/pojke_tvingades_sova_i_glassplitter_pa_hvb-hemShare |

"Stolen Children"


Share |

"Och ni medborgare! Fy fan för er!" Frank Gunnarsson läxar upp sina lyssnare.


Borgare, sossar eller vänsterpartister, för mig är det samma skit, skrot och korn allihop, politiker som politiker. Men för övrigt faller jag i samma klagan som Frank Gunnarsson...

Share |

Swedish authorities kidnapped Dominic Johansson, 7 years old


Share |

Barns rättigheter i retorik och praktik, av Lars H GustafssonJag önskar att fler, som har jobbat/jobbar kring socialtjänstens hantering av omhändertagna barn, i verksamheter såsom institutioner och familjehem som anlitas av dem, vågade träda fram och berätta om oegentligheterna som sker. Under denna tid som jag har fått insyn i hur socialtjänst-systemet faktiskt fungerar så kan jag uppgivet konstatera att det är monster inte människor som som verkar dras till dessa yrken, de som inte gillar vad de ser försvinner självmant eller blir bortkollrade. 


"Samtidigt lägger nu regeringen fram ett förslag om att lagfästa rätten att rutinmässigt kroppsvisitera alla barn som är intagna på ungdomshem och att genomsöka deras rum. Utan minsta misstanke om att de bär på eller har gömt undan farliga föremål eller otillåtna droger. Utan krav på att visitationerna ska dokumenteras. Och utan möjlighet för barnen att överklaga besluten om visitering.
Det innebär att ungdomshemmen jämställs med fängelser. Här finns barn från elva år och uppåt. Flertalet är omhändertagna enligt LVU, alltså för att föräldrarna inte kunnat ta hand om dem. Men nu ska de alltså behandlas som vilka brottslingar som helst."


Läs även kommentarerna i Lars H Gustavsson blogg:

 http://larsh.wordpress.com/2012/04/13/barnets-rattigheter-i-retorik-och-praktik/#comments

Share |

söndag 15 april 2012

Ungdomar tvångsvårdas trots ny rättspraxis


"Det strider mot ny rättspraxis som innebär att unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte ska tvångsvårdas om deras beteende beror på diagnosen, uppger Kaliber.
Radioprogrammet berättar bland annat om Niklas som vid 12 års ålder fick lämna sina föräldrar och flytta 20 mil hemifrån.
Han fick höra att han skulle genomgå en utredning som skulle ta några veckor, men istället blev han tvångsomhändertagen enligt LVU, Lagen om vård av unga. Nu har det gått fem år och Niklas har äntligen blivit fri.
- Jag trodde ju att jag bara skulle vara på en utredning. Men jag var ju bara 12 år så jag fattade ju inte så mycket, berättar han för radioprogrammet."


http://www.foraldrakraft.se/articles/juridik/ungdomar-tv%C3%A5ngsv%C3%A5rdas-trots-ny-r%C3%A4ttspraxis Se även:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=4159050Share |

Paneldebatt anordnad av Folkpartiet Liberalerna Jönköping


Det pågår oegentligheter inom hela systemet kring socialtjänstens hantering av omhändertaganden, oegentligheter som är ljusår ifrån rättssäkerhet. De sociala instanserna genomsyras av en kultur, som mer ser ut som sekterism, än verklighet. Barn och deras familjer far så oerhört illa på grund av hur socialförvaltningarna hanterar deras ärenden, utredningar som är fulla av lögner, förtal och subjektivitet, raserar tillvaron för en mängd barn och familjer i landet. Under tiden fylls riskkapitalisternas fickor till bredden och ägarna och deras hantlangare lever i lyx. En och annan tjänsteman får garanterat ett litet påslag på lönen då och då för ett 'väl uträttat' jobb när de placerat ut barn. Barnen hålls som gisslan genom falska pågående utredningar, de är ju deras kassako, deras barndom tas ifrån dem. Barnen hamnar ofta under mycket sämre förhållanden när de omhändertas, än vad de hade på hemmaplan. Barn och föräldrar tilldelas diverse diagnoser och annat välformulerat av socialtjänsten vari det saknas sanningshalt. Tro mig, jag vet. Innan jag visste bättre, skulle jag i min vildaste fantasi aldrig kunnat tro att det går till såhär, idag vet jag, oegentligheterna som pågår har övergått mina vildaste fantasier. Det som pågår är horribelt, surrealistisk och omänskligt. Mänskliga rättigheter lyser med sin frånvaro. Jag förstår inte logiken i att man skall skriva utredningar som till varje pris skall sätta dit föräldrarna, så att man skall vinna i förvaltnings- och kammarrätt, som om det vore en tävling, istället för att ge adekvat stöd till familjen, det sistnämnda kostar mindre i pengar och i mänskligt lidande.

Om nu barn far så illa i familjehem som det sägs, borde inte barnen få bo kvar hemma istället? Borde man inte stärka föräldrarna istället för att omhänderta deras barn? Det sägs att ersättningsnivån till familjehemmen är hög - är den det?

Paneldebatt med Anna Mårtensson som moderator. I panelen deltar:
Jimmy Henriksson, familjehemsförälder och familjebehandlare
Ann-Charlotte Jernberg, verksamhetschef, Vårsols Familjecenter, Frälsningsarmén i Jönköping
Anna-Carin Bergström, chef för familjehemsverksamheten och familjerätten, socialförvaltningen i Jönköping
Maria Eibler, alkohol- och drogterapeut på Slottsgruppen, socialförvaltningen i Jönköping
Calle Nyholm, överläkare, barn- och ungdomsmottagningen, Jönköping
Inger Kallings, lokalföreningsordförande Rädda Barnen i Jönköping
Stig-Arne Tengmer, enhetschef, Statens Institutionsstyrelse
Nina Åkerlund, doktorand på Linköpings universitet, FoU-ledare på Regionförbundet i JönköpingShare |