söndag 31 juli 2011

UR GP 30 JULI 2011

UR GP 30 JULI 2011:
På nytt får Marks kommun kritik för tvångsomhändertagna barn på tveksamma grunder.
-Man har klippt och klistrat ihop de delar man tycker passar för att skapa en misskrediterad bild av föräldrarna, säger Bo Edvardsson, docent i psykologi vid Örebro universitet och expert i utredningar i socialt arbete.
Den 19 juli avslutade socialstyrelsen det uppmärksammade ärendet om två familjehemsplacerade barn i Marks kommun. Efter att tidigare ha riktat skarp kritik mot kommunen för att barnen flyttades från det fosterhem de tidigare vuxit upp i, utan att en ordentlig utredning gjorts, ansåg Socialstyrelsen nu att kommunen lärt av sina misstag.
Samtidigt befann sig tre syskon från samma kommun gömda på hemlig ort. I slutet av maj beslutade socialtjänsten om ett akut omhändertagande, för att skydda barnen från sina föräldrar, som man misstänkt misshandlade dem.
Bo Edvardsson hävdar att det finns stora brister även i utredningen bakom det omhändertagandet. I en granskning av socialtjänstens agerande kritiserar han nu kommunen på punkt efter punkt.
-Det går inte att skylla på enskilda tjänstemän. Här handlar det om en urartad förvaltningskultur. Att fuska och manipulera sitter i väggarna, säger han.
Kritiken gäller bland annat att man inte lyssnat vad personalen på barnens skolor och förskola haft att säga om familjen.
Bo Edvardsson beskriver också hur socialtjänsten kommit för att göra hembesök hos familjen, men inte kommit in eftersom ingen var hemma.
-Då tittade man in genom fönstret, och använde det som underlag för sin bedömning av familjen. Det går naturligtvis inte att dra slutsatser av att man tittat in genom ett fönster och tyckt att det ser stökigt ut, säger han.
Fallet hör till dem som uppmärksammades när socialstyrelsen förra hösten kritiserade Marks kommun för långa handläggningstider och att man inte såg till barnens bästa vid utredningar. Ärendet har nu pågått i över ett och ett halvt år.
Barnen är idag 5, 7 och 9 år gamla. Deras pappa säger att han upplever socialtjänstens granskning som en jakt på familjen.
-Det är fruktansvärt att vara utan sina barn. Det är en oerhört kraftfull åtgärd och jag förstår inte riktigt vad de får ut av sin utredning. De kommer inte fram till någonting. Barnen mår bra och skolan tycker allt är lugnt, säger han.
Igår efter middag tog socialutskottet upp ärendet. GP sökte igår kväll utskottets ordförande Mia Magné (C) utan resultat.
STINA BERGLUND


Share |

DIVERSE MEDIA LÄNKAR

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=95


Share |

lördag 30 juli 2011

SANNINGEN SEGRADE TILL SLUT


Äntligen får de tre barnen som socialförvaltningen har kidnappat komma hem, på måndag ska de få komma hem. IFO har med hjälp av en fullständigt absurd utredning försökt att fälla familjen, de har terroriserats av socialförvaltningen i 1 år och 8 månader. De har fått genomgå ett omänskligt maratonlopp och samtidigt fått bära på en sorg över att isolerats från sina barn på fullständigt lösa grunder av utredningar baserade på osaklighet, icke objektivitet och lögner, för att orka utan att brytas ner totalt måste man vara oerhört stark och detta har föräldrarna bevisligen varit. Sanningen segrade till slut, men det är ett högt pris familjen har fått betala på grund av en fullständigt psykopatisk organisation, som använder sig av rena maffiafasoner. Grattis till familjen, för att ni kommer att få återförenas igen. Kramkram till familjen.

Men med detta vill jag även ge stor kritik till hela rättsväsendet i Sverige. Man är chanslös som familj om inte politiker, förvaltningsrätt och kammarrätt börjar ta mer ansvar för sitt eget agerande. Det är väldigt bekvämt att sitta på viktiga beslutspositioner och bara anta att socialförvaltningens tjänstmän gör ett korrekt jobb. Med tanke på den lön dessa drar in så borde väl deras ansvar över vad de beslutar om vara större, i takt med vilket arvode de får för sitt ämbete. Jag har tyvärr blivit varse om hur dessa bara sitter och dömmer och lyssnar inte på föräldrar och deras försvar, utan går helt på socialförvaltningens linje, även här saknas perspektiv och ett sunt förnuft. För varje dag en familj utsätts för denna av grövsta misshandel så plågas de och genom att högre instanser inte tar sitt ansvar så är de delaktiga till att lidandet förlängs. FY SKÄMS på politiker, förvaltningsrätten och kammarrätten i Jönköping. Jag vill inte ens tänka på hur många familjers hopp och liv ni har krossat. Det gäller att vara stark och ha kunskap för att orka driva sin mänskliga rättighet, individer bryts ju faktiskt ner av mindre än detta.

Share |

DET KRÄVS STORA FÖRÄNDRINGAR

 
Det finns ingenting som gör mig så upprörd som när barn och familjer kränks och utsätts för trakasserier, mobbning, av självaste socialförvaltningen (IFO). Alla barn har rätt att känna trygghet. Trygghet är själva förutsättningen för att kunna växa och känna tilltro till vuxna. Det är någonting som alla barn vet. Det är någonting som alla vi föräldrar vet. Det är också någonting som märks när man frågar föräldrar: Vad tycker ni är viktigast för era barn? Trygghet kommer mycket högt upp, eftersom trygghet är förutsättningen för att växa till trygga unga vuxna. Det är ett alldeles självklart krav. Det är också ett krav som naturligtvis ska innebära att det finns trygghet i samhället. Inget barn ska behöva sitta och fundera på det som händer kring familjen som utsätts för myndighetsövergrepp, rädd för vem de kan lita på. Det blir inte mycket ork och koncentration kvar om man utsätts för sådant.

Det som sker inom socialförvaltningen i Mark är ett stort samhällsproblem. Det har funnits mycket länge. Det finns i dag. Det som är positivt i dag är att det finns en debatt om det och strålkastarljus på det. Det är ett gemensamt ansvar för oss alla i vårt samhälle att lösa detta. Jag skulle vilja börja med några av de grundläggande mål som jag tycker ska vägleda detta arbete. Det ska finnas trygghet. Det kräver att det finns resurser inom socialförvaltningen så att vi kan ha tillräckligt med välutbildade socionomer, familjeterapeuter, socialpedagoger och annan personal, vuxna som ser, hör och verkar tillsammans med våra barn för att skapa trygghet i samhället.

Jag är också alldeles övertygad om att när familjer och barn får inflytande över socialtjänstens arbete så stärks den miljö av gemenskap, samhörighet och ansvarstagande som behövs inom socialförvaltningen.

Vuxna får aldrig abdikera från sitt ansvar. Alla har ett stort ansvar att visa var gränserna går i behandlingen av varandra. Socialförvaltningen skall ha ett mycket tydligt uppdrag, uttalat i socialtjänstlagen, att aktivt förebygga och vidta åtgärder mot myndighetsövergrepp som kan bli en dålig ovana i en socialförvaltning som hamnat i total organisationspsykos.

Min bedömning är att det kommer att behövas ett mer handfast ledarskap för att stödja socialtjänsten i Mark att utarbeta handlingsplaner för att komma tillrätta med oegentligheter som pågår inom socialförvaltningen, i att både arbeta förbyggande och vara mycket tydlig när oegentligheter sker. Därför behöver högre instanser verktyg för att ge dels socialstyrelsen i uppdrag att samla in, värdera och bedöma de utredningar som pågår, oanmälda besök borde vara en självklarhet, samt att ge konkreta råd till våra socialförvaltningar om hur man ska förbättra arbetet. För att också utveckla detta vidare behövs mer av forskning och kunskap kring hur utredningar ska se ut, så att Socialstyrelsen tillsammans med socialförvaltningarna sedan ska kunna använda sig av denna kunskap, bli starkare i det förebyggande arbetet och kunna agera när det händer oegentligheter.

Om myndighetsövergrepp ändå förekommer krävs det snabba och tydliga insatser, i första hand för att skydda dem som är utsatta. Det är klart att den situationen kan uppstå, när alla handlingsmöjligheter är uttömda, då skall man utkräva HÖGA böter. Min bedömning är att den möjligheten finns.
Ett demokratiskt förhållningssätt, grundläggande mänskliga rättigheter, det borde vara en självklarhet att man respekterar dem som på olika sätt har kommit i kontakt med socialförvaltning.

Jag hoppas att mobbningsoffren/socialtjänstoffren ska stå i centrum för debatten, dvs alla familjer och barn som utsätts av det grövsta av mobbing från socialförvaltningen. Det är dem som vi som bor i Marks kommun med myndigheters hjälp varje dag tvingar till att terroriseras av socialförvaltningen. Det är dessa barn som vi i vuxenvärlden inte har kunnat ge det skydd de har rätt till. De tvingas till dagar fyllda av kränkningar och förnedring, följda av nätter med magont och mardrömmar inför nya dagar av förnedring och kränkningar.
Socialförvaltningen med dess chef i spetsen vill få det att framstå som det är synd om tjänstemännen och politikerna dvs de vill tala om hur synd det är om mobbarna och förövarna. Det är det kanske. Men det är mer synd om offren, barnen med dess familjer som inte får rätt stöd och som blir kränkta - låt oss vara tydliga på den punkten!

Den "nya" socialchefen påstår sig vilja mer än den än den gamla. Men det duger inte som ambitionsnivå. Då måste han som socialchef som också gör bättre saker än den gamla. Min andra förhoppning, förutom att socialtjänstoffren ska stå i centrum, är att det här blir en debatt med konkreta besked, där socialtjänstoffren och alla vi som känner med dem får ett tydligt intryck av att nu kommer befogenheter som polis, socialstyrelse och JO behöver för att skydda offren bättre. Hur de ska få dessa befogenheter kan vara genom en tydligare lagstiftning inom bl a socialtjänstlagen, legitimering av socionomer, lämplighetstest som intagningskrav till socionomutbildningen, krav på närvaro på samtliga föredrag i utbildningen mm.

Vuxenmobbing på hög nivå sker inom socialförvaltningen i Mark - krossa familjer är vad tjänstemän och politiker håller på med - vidrigt!!!

onsdag 27 juli 2011

I KLORNA PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN

Jag trodde inte det kunde vara såhär i Sverige förrän jag och min familj själva hamnade i klorna på socialförvaltningen. Här är ytterligare en familj som har råkat fruktansvärt illa ut av socialförvaltningen, detta händer på daglig basis familjer runt om i Sverige. Familjen blev anklagade för att ha misshandlat sitt barn och med utpressning från IFO, blev de tvingade att gå med på deras förnedrande utredning som baserades på falsarier istället för evidensbaserad praktik. Något är oerhört fel i hela socialtjänst-systemet. IFO:s uppgifter är att till varje pris sätta dit familjer, det saknas objektivitet, saklighet och rättsäkerhet i utredningarna. Ska det vara såhär så har socialförvaltningarna spelat ut sin roll anser jag.

Alla politiker och myndigheter som låter detta ske, borde skämmas.

Läs mer här: http://treunderverk.blogg.se/


Share |