torsdag 31 januari 2013

Sydsvenskan: "Anton har utfört oavlönat slavarbete"

Inte alls ovanligt... En gammal artikel men ändå lika aktuell, jag har kännedom om liknande fall...

"– Det var genom en bekant som vi fick höra talas om hur Anton har det. Eftersom jag är engagerad i socialpolitiska frågor häpnade jag över berättelsen. Därför var det inte heller någon tvekan för mig och Björn om att vi skulle hjälpa Anton, säger Timothy Karlsson.
Han skräder inte orden och anser att socialförvaltningen i Trelleborg brustit i det mesta när Anton begärt hjälp. Tillsammans med Björn Åkesson förbereder han en rad anmälningar mot socialförvaltningens tjänstemän och mot familjehemmet Anton bor i.
– Anton har utfört ett oavlönat slavarbete. Hans person och svaga position har utnyttjas på ett makabert sätt i familjehemmet. Ingen människa ska behöva leva som han gjort. Det är fullständigt ovärdigt ett land som Sverige, säger Björn Åkesson."

Läs mer:
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/trelleborg/politiker-haller-17-aringen-gomd---anton-har-utfort-oavlonat-slavarbete/Share |

onsdag 30 januari 2013

EarlyRise - Memories


Share |

SR: Den fastspända flickan – del 2

Socialtjänsten och dess aktörer skapar nya trasiga unga varje dag, det är en vidrig empatilös industri som sänker barn och unga, en kvarn som sakta mal sönder de redan sårbara. Om ni hade en aning om hur illa tjänstemän, politiker, institutions- och myndighetspersonal samt en del familjehem beter sig skulle ni baxna, men de kan gömma sig bakom sin sekretess och myndigheter skyddar myndigheter. Vi har en kriminell verksamhet som parasiterar på skattebetalare och skyddslösa individer. Det absolut värsta man kan göra är att vända sig till socialtjänsten och be om hjälp. Livsituationen för familjer, barn och unga, kommer garanterat att förvärras betydligt mot innan, och man kommer inte komma ur maskineriet helskinnad under någon rimlig tid. Detta är en verklighet för allt fler familjer som dras in i detta surrealistiska träsk. Socialstyrelsen och JO är tandlösa och låter detta elände fortgå. Man möts av arrogant ignorans i kontakten med de sociala myndigheterna, och tack vare våra inbetalade skatter så får de sina löneavier utbetalda och man möjliggör denna mygelverksamhet ...

måndag 28 januari 2013

VF: Socialen i Karlstad anmäld igen

Pappan hungerstrejkade utanför socialtjänsten när hans barn hade blivit omhändertagna, socialtjänsten svarade med att ge föräldrarna kontaktförbud med sina barn. Såhär gick det sen:

"Föräldrarna har sedan dess i princip inte alls haft någon kontakt med flera av barnen, men vid ett tillfälle när man fick kontakt med en av de äldre systrarna i familjen visade det sig att hon visste om flera problem som de andra barnen haft på sina fosterhem. Bland annat ska det yngsta barnet, en femårig son, ha skadat sig allvarligt under sin fosterhemsvistelse.
– Men vi har inte fått veta någonting. Ingen på socialen har kontaktat oss för att berätta om det som hänt, säger en av föräldrarna till VF.
Att skadan har skett finns det bildbevis på, med bland annat en film där den lille pojken visar upp ett ben med ett grovt och färskt ärr.
– Det där har hänt under tiden som vår son har varit omhändertagen. För oss betyder det att han inte är säker där han är, säger föräldern.
Även en annan av familjens barn har råkat illa ut och ska enligt anmälan till Socialstyrelsen ha blivit biten av en hund. Ett tredje av barnen ska vid åtminstone två tillfällen ha försökt att ta sitt liv.
Inget av detta har dock familjen informerats om påstår föräldern."

Läs mer:
http://www.vf.se/nyheter/karlstad/socialen-i-karlstad-anmald-igen

Läs även:
http://www.nwt.se/karlstad/article1121185.ece

Share |

debatt.no: Barnevernet det er ulven som tar lammet fra flokken


All den känslomässiga kaos som orsakas av myndighetsövergrepp, sätter igång krafter som normalt aldrig skulle ha satts igång. Vi är komplexa varelser med känslor och med allt vad det innebär, inte robotar... Vuxna som barn slits sönder av myndighetsövergrepp. Ingen människa reagerar normalt i en fullständigt onormal och surrealistisk situation, det är att begära det omöjliga. Man reagerar som ett brottsoffer gör, antingen med ilska eller med att dra sig undan, symtomatiskt reaktion med posttraumatisk stressyndrom är mer regel än undantag. Man hör så många klaga över småsaker och småkrämpor och de bryter ihop för betydligt mindre händelser än det som många socialtjänstoffer har fått utstå. Det finns många föräldrar som skulle kunna vara fantastiska föräldrar om de slapp bli sönderterroriserade och faktiskt utsatta för regelrätt mobbing av myndigheter. Många socialsekreterare tycks tro att deras uppgift är att trycka ner och tillintetgöra föräldrar, och det skapar oro och ohälsa, hade man istället lagt fokus på att hjälpa och lyfta så hade det skapat en lugn och harmonisk situation och kanske till och med ett välbefinnande (uppenbarligen utopi i dagens sociala träsk). Föräldraförmåga är så mycket mer än att vara en viss typ av "lämplig" personlighet.

Det finns dom som inte ens överlever den myndighetsmisshandel de blivit utsatta för, andra blir aldrig sig själva igen... osynliga knivar som skär igenom kropp och själ ger inga synliga skador, men för den sakens skull så gör det inte mindre ont...

Ibland gör någon ett aktivt val att ge upp, därför att socialtjänsten har skapat en ohanterlig situation där barnet blir allt mer alienerat från antingen båda sina föräldrar eller den ena föräldern, och då kan i synnerhet barn, men också ibland föräldrar reagera med att ta avstånd från dem de egentligen älskar. För smärtan att känna sig "avvisad" är så outhärdlig, att man inte står ut att vara i det, utan väljer då hellre att "begrava" (inte på riktigt då som ni förstår) sin förälder eller kanske ibland barnet för att kunna sörja färdigt för att orka gå vidare. Jag säger inte att det alltid går till på det viset, utan det finns ju lika många reaktioner som det finns människor, vi är ju som sagt komplexa varelser. Man kan också bli alienerad genom att en part pratar illa om en annan part och om den som hör skitsnacket tror på det, och då sänks den förtalades förtroendekapital, och alieneringen kommer att bli ett faktum.

"De er når en er uenig med barnvernet at problemerne er verst at det vitnet om en massive systemsvikt når ingen reagera. Og de som reagera blir det ikke lett før, før det er foreldrene som taper oftast trots de har rett mange ganger.
Mange ganger går det mer på prestisje enn fornuft.
Barnvernet i Norge har blivit som Ulven som tar lammet fra flokken."

Läs mer:
http://h-debatt.no/innlegg/barnevernet-det-er-ulven-som-tar-lammet-fra-flokken/

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Barnevernet-svikter-i-40-av-44-kommuner-6780525.html

Share |

GT: Socialen röjde hennes uppgifter - blev slagen


Socialstyrelsens Mikael Thörn gör inte mer än han måste, säger lite lämpliga saker inför media, sedan ger han socialtjänsten frisedel att fortsätta som de gjorde innan... Så har det varit i fler fall än det som artikeln nedan berättar om...

"Kvinnan och hennes barn har haft skyddade personuppgifter och skyddad bostadsort på grund av våld och hot från barnens pappa.
Det var en läkare som haft hand om ett av hennes barn som larmade socialtjänsten.
– Det var det jag försökte förmedla, att vi är livrädda och vi har fått skyddad identitet av en anledning. Barnen har till och med blivit tvångsflyttade till mig av den här anledningen, säger mamman till TV4 Skaraborg.
Men när socialtjänsten skulle informera pappan om utredningen röjde man samtidigt familjens bostadsort för honom.
Misshandlades brutalt
Två veckor senare blir kvinnan nedslagen och brutalt misshandlad.
Socialtjänsten själva anser att man inte har begått några fel, och hänvisar till ett JO-utlåtande.
– I de här anvisningarna man har gått till står det ingenting om att man ska göra en farobedömning på det sättet, säger Roland Bertilsson på socialtjänsten i Skövde till TV4 Skaraborg.
Men på socialstyrelsen uppger man att socialtjänsten alltid ska göra en säkerhetsbedömning. Mikael Törn på tillsynsenheten säger också till TV4 Nyheterna att det inte finns något i lagen som säger att man måste lämna ut de uppgifterna."

Läs mer:
http://www.expressen.se/gt/socialen-rojde-hennes-uppgifter---blev-slagen/ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avdelningschef Roland Bertilsson från Skövde socialförvaltning har även uttalat sig i en annan artikel, se nedan. Där vill de uppenbarligen börja jaga unga familjer... som om det är vad de behöver... Notera även den förhållandevis stora ökningen av anmälningar från ett år till ett annat! Återigen märkligt att man lägger fokus på att omhänderta barn, men inte hjälpa dem som ber om hjälp! Utan vetenskapliga belägg påstår Bertilsson att den stora ökningen av omhändertaganden från ett år till ett annat kan bero på allt fler unga familjer... Jag tror snarare att de sociala ser de unga föräldrarna som lämpliga offer att utöva sin sadistiska myndighetsutövning på, genom att kidnappa deras barn... Nu får de ju dessutom ett barnahus som måste fyllas upp - det gäller att hålla igång barnindustrin...

"Socialförvaltningen i Skövde fick 2011 in 400 anmälningar. Det kan jämföras med 2010 då antalet anmälningar var 300. I 50 av anmälningarna 2011 rörde det sig om misstankar om fysiska övergrepp.

Roland Bertilsson tror att ökningen främst beror på två orsaker.
– En faktor är ökad anmälningsbenägenhet. En annan förklaring är ålderssammansättningen bland föräldrar. Det är en tonårspuckel där babyboomens barn nu fått egna barn. Det kan vara så att unga familjer inte har samma stabilitet som äldre. Det är en riskfaktor."

Läs mer:
http://www.skovdenyheter.se/nyhet/4554/socialen-unga-familjer-kan-vara-en-riskfaktor

Share |

söndag 27 januari 2013

Vinden viskar mitt namn: Askungen

Bloggen 'Vinden viskar mitt namn' har gjort en mycket bra sammanfattning kring Donias död i familjehemmet där hon var placerad. Jag rekommenderar varmt att läsa inlägget Askungen.

"Enligt uppgift hade fosterföräldrarna plats för 4 fosterbarn. Fyra barn samtidigt ger ett arvode på närmare 50 000 i månaden plus cirka 16 000 i bidrag för barnens uppehälle. Kan dom dessutom hjälpta till i stallet...."

The Forbidden Education subtitled English (Movie HD) - La Educación Prohibida

The school system in Sweden is worthless, it puts out children's desire to learn, and yet the politicians takes away options like home schooling. The risk is high that the child will be taken into care by social services if someone choose to home school their child.


Share |

lördag 26 januari 2013

Swedish House Mafia - Don't You Worry Child


Share |

dt.se: Mamma JO-anmäler kommunen "Min dotter har inte fått gå i skolan"

Det är väldigt vanligt att barn hamnar under sämre förhållanden än de hade innan omhändertagandet och att de får undermålig skolundervisning eller ingen alls. Jag hoppas att mamman får rätt, men tyvärr så är myndigheterna oftast tandlösa, myndigheter skyddar myndigheter. JO begär in mer information från socialtjänsten och de kommer med stor sannolikhet godta socialtjänstens förklaring, och JO har garanterat inte kontaktat den anmälande föräldern för att begära in mer information.

"Anmälan till justitieombudsmannen kom in den 16 januari i år och riktar sig till socialnämnden och socialtjänsten i Borlänge.
Flickan som går på mellanstadiet har enligt mamman inte fått gå i skolan på flera månader och heller inte fått någon hemundervisning. Hon menar att det blir extra svårt för dottern att komma ikapp i skolan eftersom hon har adhd.
"Min dotter har skolplikt och att i flera månader skylla på att hon ska omplaceras, utan att ens ordna hemundervisning är inte rätt", skriver mamman i anmälan.
Hon är även kritisk till varför socialtjänsten inte låter hennes dotter träffa övriga släktingar.
"Det är ju jag som anses olämplig inte dem, och barn ska väl ha rätt till sin familj", skriver kvinnan.
JO har begärt in yttrande från kommunen som redogör att flickan omhändertogs den 28 mars förra året enligt lvu, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Samma dag placerades flickan i ett familjehem i en närliggande kommun."

Läs mer:
http://www.dt.se/nyheter/borlange/1.5511757-mamma-jo-anmaler-kommunen

Share |

Barnevernet er ikke alltid løsningen

Inte är socialtjänsten särskilt intresserade av att förebygga och hjälpa människor, det enda de klarar av är att omhänderta barn och skriva subjektiva lögnutredningar för att rättfärdiga ett omhändertagande.

"Hadde barnevernet vært en bedrift som var avhengig av resultater, hadde den vært slått konkurs for lenge siden."
 
Läs mer:

Unicef: Barn utan skydd när LVU och Utlänningslagen krockar

Barnkonventionen stärker även barnens rätt till sina föräldrar, samt att man inte får hålla barn placerade från sina föräldrar en längre tid om det inte finns domstolsbeslut på att brott har begåtts - om jag förstått det rätt. Är det rimligt att socialtjänstens utredningar skall få stå över andra lagar och hur ser man på andra länders rättigheter till sina medborgare?!
 
"- Det måste bli en bättre och tydligare tillämpning av barnets bästa inom migrationsprocessen.
- Barnkonventionen måste bli svensk lag så att barnets rättigheter stärks. För att kunna göra en helhetsbedömning av barnets behov och bästa är det nödvändigt att barnets alla rättigheter enligt barnkonventionen får verkligt utrymme i beslutsprocesser."

Läs mer:
http://blog.unicef.se/2013/01/23/barn-utan-skydd-nar-lvu-och-utlanningslagen-krockar/

Share |

Dagens juridik: Domarna som ska avgöra vilka "barnhemsbarn" som är trovärdiga - 1,25 miljarder ska fördelas för vanvård


Undrar om ersättningsnämnden inser vilken uppoffring och smärta det är för de drabbade att återigen behöva genomleva den vanvård de tidigare har upplevt, för det är vad de drabbade kommer att att göra genom att de tvingas bevisa vad de varit utsatta för. Jag vet ju själv hur det river upp i mig när jag läser de förljugna och subjektiva utredningarna socialtjänsten har gjort och hur det får mig ur balans. Då är det ändå ingenting i jämförelse med det lidande som många av de idag vuxna barnhemsbarnen fått utstå. Jag misstänker att många kommer avstå att söka den ersättning de har rätt till, just av den anledningen.

"Den före detta hovrättslagmannen Göran Ewerlöf ska tillsammans med övriga ledamöter i Ersättningsnämnden besluta vilka så kallade barnhemsbarn som är tillräckligt trovärdiga för att få de 250 000 kronorna i ersättning. Ofta kommer det inte att finnas annan bevisning än personens egen berättelse. Totalt har riksdag och regering avsatt 1,25 miljarder kronor."


Läs mer:
http://www.dagensjuridik.se/2013/01/domarna-som-ska-avgora-vilka-barnhemsbarn

Share |

smp.se: Omhändertagna ungdomar berättar


Kränkande skola för brottslighet och knark. Självmordstankar och rymningar.
Smålandsposten har pratat med 68 ungdomar som varit omhändertagna enligt LVU.
Omdömena om vården är genomgående starkt kritiska.


 Tjej 20 år:
"Jag upplevde inte att det var några som lyssnade på mig över huvudtaget. Personalen på socialförvaltningen frågade mig om hur jag mådde, men de lyssnade inte på vad jag svarade.
Jag fick läsa igenom det de hade skrivit om mig och mitt ärende. Jag tyckte inte att det stämde med vad som sagts, men de ville inte ändra på det.
Jag gillade inte stället jag kom till. Men efter ett tag var det okej. Jag tror inte att man ska vara för länge på ett hem. Man anpassar sig för mycket. Man lär känna andra som mår dåligt och det är inte alltid så bra.
Idag pluggar jag och har tagit mig ur det värsta. Men jag tycker inte att LVU hjälpte mig. Det var först när de plockade bort det från mig som jag kunde börja fokusera på att må bättre.
Jag önskar att de som jobbar med detta lyssnar mer på oss ungdomar. Jag och många andra som var omhändertagna kände oss överkörda. Det är nästan som om man mister talan för sitt liv."

Läs mer:
http://www.smp.se/ung/omhandertagna-ungdomar-berattar%281044439%29.gm

Share |

Olagligt utbyte av information mellan vård och socialtjänst

"Datainspektionen har granskat hur Stockholms läns landsting utbyter känsliga personuppgifter i hälso- och sjukvården och mellan vård och socialtjänst.
Myndigheten konstaterar att det inom ramen för bestämmelserna om så kallad sammanhållen journalföring är tillåtet för vårdgivare att få direktåtkomst till varandras patientuppgifter, under förutsättning att uppgifterna rör vårddokumentation. Sammanhållen journalföring innebär att vårdgivare kan koppla upp sig mot varandras system eller på annat sätt kan ta del av uppgifter direkt ur varandras system.
- Men utbytet av känsliga personuppgifter mellan vård och socialtjänst sker på ett sätt som saknar stöd i lagen och måste därför upphöra, säger Erik Janzon som är tillsynschef på Datainspektionen.
För att informationsutbytet mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska vara lagligt krävs författningsändringar, konstaterar Datainspektionen i sitt beslut. Författningsändringar krävs även om annan information än vårddokumentation ska utbytas mellan vårdgivare."

Läs mer:
http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2011/olagligt-utbyte-av-information-mellan-vard-och-socialtjanst/

Share |

Joshua's story


Share |

Dealing with UK Social Services


Share |

torsdag 24 januari 2013

Kuriren.nu: Kritiserad psykiatriker får sparken


"Socialstyrelsen har sedan tidigare startat en granskning av hans bolag.
-Det här var beslutat tidigare. Redan vid årsskiftet avslutade jag XX:s anställning som läkare på psykakuten. Då kände jag inte till den här dokumentären, utan det skedde på andra grunder, som handlade om brister i bemötande och patientsäkerhet, säger Maria Holstad Högberg till TT.
Hon säger att mannen var inblandad i flera lex Maria-anmälningar - bland dem det nu uppmärksammade fallet med flickan som blev våldtagen av Göran Lindberg, även kallad Kapten Klänning.
När flickan bad om en kvinnlig terapeut sade psykiatrikern, enligt dokumentären i Sveriges Radio, nej och uppmanade henne att sluta älta. I en dold inspelning sade mannen att han inte behöver lyssna på vad hon "jiddrar om", att hon inte behöver bearbetning, och att "Kapten Klänning är ingenting" mot vad hans andra patienter varit med om."

Läs mer:
http://www.kuriren.nu/nyheter/default.aspx?articleid=6719876

Share |

Fagersta kommun - ännu en barnplågar kommun

Här kryper 10-årige Ivar till skolan. Socialtjänsten hävdar att han är frisk och han får inte använda sin rullstol. Det är 22 grader kallt. Det är naturligtvis Fagersta kommun som ligger bakom denna misshandel av pojken.

 

Skriv till socialnämnden och klaga:

Share |

One Light - Lyric Video


Share |

Adoptive Parents Collected $175K on Foster Children Abused + Missing Over 10 Years - Colorado, Texas


Share |

måndag 21 januari 2013

Resursbrist hotar rättssäkerheten inom Socialtjänsten

Det behövs inte mer socialsekreterare, gör om och gör rätt istället, sluta att jaga och skända människor och hjälp dem som behöver hjälp istället.

"I takt med att klyftorna mellan människor växer blir trycket på Socialtjänsten allt hårdare. Fyra av tio socialsekreterare uppger att det i första hand är kommunens ekonomi och inte klientens behov som styr valet av insats. Det visar en undersökning som Akademikerförbundet SSR och Novus gjort."

Läs mer:
http://www.akademssr.se/text/resursbrist-hotar-rattssakerheten-inom-socialtjansten

Share |

söndag 20 januari 2013

Mamman: Han ville kontrollera Claras liv - Aftonbladet


Clara blev mördad av sitt ex, hennes lilla dottern togs om hand av mormor och morfar, efter 3 år får socialtjänsten för sig att flytta på den lilla flickan till ett fosterhem. Först förlorade de sin dotter och nu deras dotterdotter. Stötta familjen med att skriva under petitionen, så att de åter kan få återförenas som familj.

Skriv under namninsamlingen:
http://www.skrivunder.com/lat_lisa_fa_komma_hem

"Den varma måndagsmorgonen 1 juni skulle Clara Hermelin, 22, hämta sin mobiltelefon hos förre pojkvännen. Hon hade ettåriga dottern med sig i barnvagnen. Den fungerade som rullator.
Hon dog i hallen, stucken 40 gånger med kniv.
Att något sådant skulle hända Clara fanns inte i hennes familjs föreställningsvärld. Inte deras tuffa, viljestarka, självständiga och roliga Clara. Hon som trotsade alla hinder,
hatade att förlora, antog varje utmaning."

Läs mer:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/dodadekvinnor/arkiv/article11993746.ab

Share |

Ewa Fröling berättar om konsekvenserna av de myndighetsövergrepp hon utsattes för


Ewa Fröling i Stjärnorna på slottet, berättar modigt om hur hon blev utsatt av de sociala myndigheterna - av vad jag förstår under en pågående vårdnadstvist - och om konsekvenserna av det omänskliga sätt hon blev bemött och behandlad på, av dem som livnär sig på den sociala ingenjörskonstens offer, vilket resulterade i att hon bröt ihop och hamnade på psyket för en kortare period, med återhämtningen från den psykiska myndighetsmisshandeln tog betydligt längre än så, närmare bestämt 10 år. Tyvärr är detta väldigt vanligt förekommande, för när de sociala myndigheterna efter ett tag har lyckats bryta ner sitt offer, så vänder de det mot den drabbade. Det är ett systemfel icke värdigt ett demokratiskt samhälle, som bryter ner och stjälper barn, unga och deras föräldrar, istället för att hjälpa.

Hela avsnittet finns tillgängligt 30 dgr från datumet då jag lägger upp videon. Klippet finns att se ungefär in i halva filmen:

http://www.svt.se/stjarnorna-pa-slottet/se-program/del-4-69?autostart=true

Share |

Rättssäkerhetsorganisationen RO Jenny Beltran


Share |

torsdag 17 januari 2013

UG: När pengarna inte räcker

HEJA Josefsson

Barnens bästa, ett mantra utan verklig betydelse, som dessa välgörenhets-organisationer använder sig av för att uppnå sina egna syften och för att fylla sitt eget ego, då inkluderar jag även socialtjänstens hantlangare i det... Se bara på styrelsemedlemmarna i Rädda Barnen och Röda Korset, merparten av de insamlade pengarna går till "administration" och till arvoden som ligger högre än de allra flesta andra styrelse-arvoden. Det finns familjer som har det knapert och knappt får det att gå runt varje månad och där man inte har råd med några extravaganser, men de flesta i Sverige har tak över huvudet och råd med mat på bordet varje dag, bil och kläder - om man inte har kommit att hamna i helt omöjliga situationer, som man inte själv har kontroll över, för sådant händer ju, i synnerhet i Marks kommun där man kan ha oturen att få göra med en kriminell socialförvaltning som helt drar ner individer i träsk. Det finns parasiter som gör sig förmögenheter på bekostnad av barn och unga. Naturligtvis skall man hjälpa de barn som har det fattigt och svårt, men då skall se till att med omsorg välja vart man lägger sina välgörenhetspengar, så det inte hamnar i någon utsugares ficka.


Titta här:
http://www.svtplay.se/video/949849/del-1-av-18/?tab=undefined&sida=1

Läs även:
http://www.expressen.se/ekonomi/bengt-westerberg-extraknacker-for-en-miljon/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12324381.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/staffanheimerson/article5529718.ab

Share |

SR: Fosterbarn oroliga för att söka ersättning


"Sedan årsskiftet kan fosterhemsbarn söka ersättning för övergrepp de utsattes för när de var omhändertagna mellan 1920 och 1980. Men hos många drabbade finns nu en rädsla att dömas för förtal om de pekar ut ansvariga, sedan den statliga nämnden informerat om villkoren för ersättning. Detta trots att det är sekretess på uppgifterna."

Mer:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5405382


Share |

nwt.se: Han hungerstrejkar för sina barn

"42-årige Osman Taisheh huserar i ett litet regngrått kupoltält där han mestadels ligger på en madrass, under en filt, för att hålla värmen.
– Jag är nu inne på mitt femte dygn och tillför inte min kropp något annat än vatten och socker.
På ett plakat utanför tältet kan förbipasserande läsa sig till att socialnämnden och dåvarande länsrätten i november 2009 beslutade att omhänderta Osmans fyra barn – nu i åldrarna 7 till 15 år – enligt lagen om vård av unga, LVU."

Läs mer:
http://www.nwt.se/karlstad/article1121185.ece

Share |

CBC: Mother of child who died in foster care suing province

CPS (CHILD PROTECTIVE SERVICES) INVOLVED IN AwareAmerican: TRAFFICKING CHILDREN TO PEDOPHILE RINGS

"CPS, or Child Protective Services, is involved in child trafficking, providing children for pedophile rings and satanic rituals, as well as children who will be fodder for the psychiatric pharmaceutical medical cartel.
The organization is evil and needs to be brought down.
Some of these links came in via No-Forced-Vaccination. Please watch and learn. Senator Nancy Schaefer was murdered because she was exposing the evil that permeates CPS."

More:
 

Share |

onsdag 16 januari 2013

Matt Redman and LZ7 - Twenty Seven Million (Official)


We've got to rise up - open our eyes up - be a voice - be the freedom - come and stand up


Share |

Brottsoffer


Undrar om brottsoffermyndigheten stöttar socialtjänstoffren... brott som brott, reaktionen är densamma... men, men, det är väl snarare så att myndigheter skyddar myndigheter. Brottsoffermyndigheten hänvisar bl a till socialtjänsten om man varit utsatt för brott, men vad gör man om det är dom som är förövarna..?


Läs om det här:
http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.aspx?id=1603Share |

SR: Den fastspända flickan – del 1


Det är en oerhört tragisk berättelse, om en utsatt flicka. Hon berättar det som många vittnar om, att socialtjänsten aldrig ger någon riktig hjälp, utan kontakten med dem leder ofta till att allt blir värre, värre och värre. Det finns ett systemfel i det som förstör människor helt. Socialtjänsten leker med människoliv, man tar ifrån dem deras identitet och lyssnar inte på de berörda. Utan man bestämmer över huvudet på de drabbade och försätter dem i situationer som traumatiserar dem och underlåter att ge dem den hjälp de ber om. Det mesta är undermåligt och sköts illa, men så kan socialtjänsten och deras kumpaner göra, för att det hela göms bakom sekretessen. Alla reagerar olika på myndighetsövergreppen, men här är det unga som skall hitta sin identitet och är sårbara och lätt blir vilseledda. Jag har fått ta del av så många fler berättelser än detta, det pågår så mycket vidrigheter på institutionerna och man kan undra vart alla pengar hamnar som betalar dessa ungas placeringar. Det finns pedofiler bland socialnämndsledamöter, socialtjänstemän och poliser osv. Bland annat i England har man sprängt stora pedofilringar där det förekommit poliser, socialtjänstemän m fl, och de barn som hamnar där kommer oftast från deras CPS motsvarighet till vår socialtjänsts individ- och familjeomsorg. Missa inte att lyssna på radioprogrammet.

"Nora har varit tvångsomhändertagen för sitt självskadebeteende. 17 år gammal prostituerar hon sig, när hon är intagen på ett behandlingshem utan att personalen ingriper. En dag blir hon fastspänd och grovt våldtagen av en av sexköparna; polischefen Göran Lindberg."Mer:
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=909&grupp=17557&artikel=5400735

Share |

måndag 14 januari 2013

Crossroads: Labor Pains of a New Worldview | FULL MOVIE


Share |

SvD: Familjehem anlitas trots polisanmälan


Det är en gammal artikel, men på 10 år har inte mycket hänt, sexuella övergrepp är vanligt vid institutionerna som tar emot barn och unga. Ribban för vilka skäl man får omhänderta barn och unga är låg. Barn som blir mobbade i skolan kan bli omhändertagna, eller vänder du dig familjeterapeuten för att prata om relationsproblem, kan du äventyra dina barn och familjens framtid, risken finns att familjeterapeuten gör en orosanmälan och därefter kan du räkna med att aldrig få se ditt barn igen. Man vill nu dessutom öka på straffskalan för dem som väljer bort att göra orosanmälan. Det luktar diktatur och business as usual. Under tiden far barn illa på institutioner och i familjehem, plus att hela familjer utsätts för myndighetsmisshandel, så är däremot myndigheter helt befriade från allt ansvar. Hitler hade inga problem att få andra att fullfölja hans order, har människan lärt sig av historien... tyvärr måste jag säga nej till det, för angivare och förövare som arbetar i myndigheternas namn finns det gott om!

"Birgitta Holmberg, ordförande i föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn och ungdomar, är upprörd:
- Det är fruktansvärt! Det måste finnas regler för hur man gör vid misstankar om sexuella övergrepp mot omhändertagna barn. Skyddet för utsatta barn är oerhört dåligt! Vinstintressen styr när det är privata företag som sköter vården och insynen blir sämre."

Läs mer:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/familjehem-anlitas-trots-polisanmalan_61857.svd

Share |

söndag 13 januari 2013

No fair game
Maybe they think that they have won - but there are no winners in this game
It's all an illusion - no fair game
The damage is already done - time to move on
I did my best - that’s all I could do
You know where to find me - when you are brave enough to face the truth

Remember
The truth will set you free
The heart belongs to the brave - braveheart
 
Share |