lördag 25 juli 2015

Marks socialnämnd kritiseras för brist på kompetens

Inget tycks ha förändrats i den här kommunen, de fick fortsätta som om inget hade hänt. Den senaste händelsen där IVO kommit med kritik, om en drabbad familj i kommunen, har vissa likheter med hur vårt ärende hanterades, de fick åtminstone någon form av upprättelse, till skillnad från oss. Våra liv blev helt sönderslagna! Det är ganska otäcka och ryggradslösa människor jag mött under resans gång, i synnerhet från händelserna kring just Marks kommun. I samband med att min dotter omhändertogs så var det turbulens i kommunen på grund av media uppståndelsen kring de rikskända fosterhemsbarnen, flera inblandade hade bildat, låt oss säga en pakt - för jag hittar ingen bättre beskrivning just nu - en pakt dit jag aldrig blev "inbjuden" att få ingå i utav förklarliga skäl då jag hade fått etiketten "en dålig mor" som dessutom hade mage att motsatta sig och ifrågasatta hur man hanterat vårt och andras ärenden, i pakten var det bara några väl valda personer som fick ingå, återkommer mer till det en annan gång. Att jag var i total chocktillstånd och traumatiserad på grund av allt det sjuka och det myndighetsövergreppen vi som familj utsattes för finns det uppenbarligen inte heller någon förståelse för. Nu får jag dessutom motta obehagliga hotelser av en av dem, för jag tröttnat på hennes sätt och undanbett mig kontakt med henne! Men jag har också mött många andra personer under resans gång, de flesta har ju haft eller har dåliga erfarenheter av systemet och har präglats av det på gott och ont, en del har kommit att bli goda vänner till mig. Den andra foten har jag haft kvar i mitt vanliga liv och hos mina gamla vänner, det är viktigt, annars kan man nog lätt tappa bort sig i detta elände som socialtjänsten har ställt till med! Det är också viktigt att bli påmind om att man en gång hade ett liv där det största problemet kunde vara vilken mat man skulle inhandla till kvällens middag!


Sveriges radio:
sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=95&grupp=2894&artikel=6170712

SVT:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/kritik-mot-socialnamnden-i-markShare |

fredag 24 juli 2015

Legally Kidnapped: The Case Against Child Protective Services

Allt mer kommer fram om hur socialtjänsterna arbetar, även runt om i världen.Share |

måndag 20 juli 2015

LEX Alonzo


Min dotter har blivit stulen av familjehemmet Anderström & Sjöstedt, de har alienerat min dotter ifrån mig. Filmen nedan är bra exempel på hur socialförvaltningarnas beslut kan påverka föräldrar... Det är helt sjukt - det som vi har tvingats gå igenom och den situation mina barn försatts i på grund av att jag en gång kontaktade socialtjänsten och bad om hjälp, detta kom istället att bli en sakta nedbrytning av familjen, när min dotter omhändertogs chockades och traumatiserades jag svårt, men det har inte hindrat mig att jobba eller leva mitt liv normalt. Förutom det så har jag engagerat mig i frågor som detta på olika sätt. Vart efter åren har tickat utan någon kontakt med min dotter, så har pusselbitarna allt mer fallit på plats kring det som hänt i kommunen och nu när chocken allt mer börjat lägga sig så ser jag ganska klart på den korruptionen som är vida utbredd och hur lagarna använts på ett sätt som det aldrig kan varit tänkt från början att det skulle göras. Det är helt ofattbart att det får gå till såhär i Sverige idag! Åren har tickat, myndigheterna har gjort allt vad de kan för att förhindra mig kontakt med min dotter, utan att det ens finns något umgängesförbud, de drar sig verkligen inte för någonting, ibland har det lett till att jag handlat i panik och frustration på grund av alla oegentligheter de ägnat sig åt, det finns ingen som helst trygghet i systemet, utan som drabbad hamnar man i något man bara försöker överleva. Jag är skötsam, arbetar som ingenjör och har inte velat mina barn något annat än deras bästa, istället skickades de in i 'barnens värsta', alla drömmar om en bra framtid för dem slogs omkull. Åren har tickat och nu är de unga vuxna och fick trasiga liv, helt ofattbart att vi har sociala myndigheter som har fått delegation att begå övergrepp och krossa familjer. Bara argumentet 'barnens bästa' är en märklig formulering, de ger i princip myndigheterna rätt att gå in i alla familjer och göra intervention... För vilka familjer är de bästa? Varför duger inte bra eller bättre? Men det är helt okej för socialtjänsten att försätta barnen i 'barnens värsta' och trasa sönder deras och deras familjs liv... Föräldrar har heller ingen rätt till sina barn längre! Dessutom så finns ett annat stort problem (bland flera), och det är att kuratorer, psykologer och psykiatrin för övrigt har en ohelig allians med socialtjänsten, vilket innebär att man som familj inte kan vända sig någonstans om man behöver stöd och hjälp, inte om man vill vara säker på att det sköts opartiskt och professionellt. Deras profession används mer till att hjärntvätta barnen och hålla kvar dem i systemet. Någon vård existerar inte, den låtsasvården som socialtjänsten påstår att barnet behöver tycks aldrig ha något slut, utan socialtjänstemännen tillsammans med familjehem kommer på något nytt djävulskap snart om man som förälder skulle ifrågasätta det som pågår, för föräldern har de för avsikt att hålla utanför. Det finns hur mycket som helst att berätta om eländet. Men nu får ni kika på videon om pappan som fått sitt barn fråntaget under märkliga omständigheter...Share |