söndag 24 mars 2013

Daddys: 200 ord som säger det mesta


Delar med mig av tänkvärda ord från Daddys blogg, detsamma gäller ju för hur socialtjänsten och deras hantlangare behandlar föräldrar:

"Svensk översättning:

Era barn har kommit till denna värld på grund av er båda. Kanske ni gjorde ett uselt val i frågan om vem som skulle bli barnets andre förälder. Om så är fallet så är det ert problem och ert fel.

Oavsett vad du anser om den andre föräldern, eller vad era familjer tycker om den andre föräldern, så är era barn hälften av var och en av er. Kom ihåg det, för varje gång du berättar för dina barn vilken "idiot" deras far är, eller vilken "galning" deras mor är, eller hur dålig den frånvarande föräldern är, eller vilka förfärliga saker denne har gjort, så talar du om för barnet att Hälften av henne eller honom är dålig.

Detta är en oförlåtlig sak att göra mot ett barn. Det är inte kärlek, det är behov och äganderätt. Om du gör detta mot dina barn så förstör du dom, lika säkert som om du skurit sönder dom med kniv, ty just det är exakt vad du gör med deras känslor.

Jag hoppas verkligen att ni inte gör detta mot era barn. Tänk mer på era barn och mindre på er själva och låt er kärlek till barnet vara av den osjälviska sorten. Inte den dåraktiga eller egoistiska. Annars kommer era barn att få lida."

Läs mer:
http://www.daddys-sverige.com/3/post/2013/03/200-ord-som-sger-det-mesta.html

Share |

Aftonbladet: Lars, 53, tog sitt liv – cheferna åtalas


En kultur som präglar och genomsyrar socialförvaltningarna, många föräldrar och barn har gått samma väg, men de får aldrig någon upprättelse eller löpsedlar...

"Åtalet är unikt. Det är första gången åtal väcks i Sverige om arbetsmiljöbrott och vållande till annans död, genom kränkande särbehandling som ledde till psykisk ohälsa.
Enligt åklagaren så har de båda cheferna struntat i att följa arbetsmiljölagstiftningen genom att inte bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete."

Läs mer:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16470308.abShare |

torsdag 21 mars 2013

DN: ”Oroande tystnad präglar Stockholms socialtjänst”

Socialtjänsterna använder inte Lex Sarah förutom när det är så uppenbart att de brustit att de inte kan smita undan, det borde egentligen hagla av Lex Sarah anmälningar med tanke på hur illa ställt det kring omhändertaganden av barn och unga! Allmänheten måste varnas om att de inte skall vända sig till socialtjänsten i tron om att de själva eller någon anhörig eller vän skall bli hjälpa, för det enda socialtjänsten klarar av är att alienera familjemedlemmar ifrån varandra och förvärra pågående kriser, situationer som normalt aldrig hade hänt sker nu på grund av de processer som sätts igång med de undermåliga utredningarna som enbart är till grund för att placera ut barn och unga, för det är det enda socialtjänsten klarar av. Det är sällsynt att andra bättre alternativ kommer att erbjudas.

"Enligt Lex Sarah ska socialtjänsten genast rapportera missförhållanden. De som bedriver verksamheten ska då genast utreda, avhjälpa och undanröja missförhållandet. Förekommer det allvarliga brister ska dessa anmälas till Socialstyrelsen.
Med den budget vi har i dag finns inte den ekonomiska möjligheten att följa lagen. Vi har helt enkelt inte tid. Vi borde anmäla att barn drabbas hårt av ständigt förlängda utredningar och att vi inte har möjlighet att ge den hjälp föräldrar till barn i familjevård har rätt till för att kunna återförenas med sina barn. Vi kan inte ge de insatser familjer med stora behov behöver eftersom resurserna inte räcker till det.
Budgeten måste hållas till varje pris. Det är vad vi får höra från våra stadsdelsdirektörer i Stockholm och ner genom chefsleden. De höga tjänstemännen förmedlar att våra politiker inte kan ha fel i sina beräkningar, utan att det är vi som varit oansvariga med våra utgifter om budget inte hålls.
Piskan följer ledet ner till oss handläggare. Spara, spara, hålla budget! För vems skull? Inte är det för våra klienters skull."

Läs mer:
http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/oroande-tystnad-praglar-stockholms-socialtjanst

Share |

SvD: Tillsyn av familjehem skärps


Något som man borde tycka är en självklarhet skall nu kanske införas, besök av socialsekreterare 4 ggr om året, som om det skulle vara tillräckligt!!! Om man flyttar barn från sina biologiska familjer, så borde rimligtvis socialtjänsten ha mycket täta kontakter med regelbundna besök på familjehemmet. Man blir mörkrädd när man ser hur lätt det är att bli familjehem, de höjs upp till skyarna, samtidigt som man demoniserar föräldrarna, fast de biologiska föräldrarna många gånger är bra mycket lämpligare föräldrar än familjehemsföräldrarna. Systemet är så korrupt så det bara skriker om det. Titta bara på Marks kommun, där de skvallras febrilt i socialtjänstens korridorer, där deras beslut färgas av skvallertackornas skitsnack! Rättsosäkert så att det bara skriker om det!

"Sämre psykisk hälsa, mer psykofarmaka och sexuella övergrepp. Utvärderingar från bland annat Socialstyrelsen tecknar en tuff bild av livet för många unga som omhändertas av samhället. Förra året uppmärksammades även ett fall stort med en jourhemspappa som erkände upprepade fall av sexuella övergrepp på två barn från Upplands Väsby.
Lagstiftningen har blivit tydligare - och nu går Stockholms stad ännu längre. På tisdag väntas socialnämnden ta beslut om att skärpa tillsynen av jour- och familjehemmen.
– Vi har sett att det har fallerat i flera fall, alla barn har inte haft det bra i familjehemmen. Därför vill vi förbättra för barn som är placerade och går längre än lagstiftningen, säger vikarierande socialborgarrådet Marie Ljungberg Schött (M)."

Läs mer:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tillsyn-av-familjehem-skarps_8016684.svd Share |

onsdag 20 mars 2013

HD: Mer kritik mot socialtjänsten


Visste jag inte bättre, hade jag kunnat tro att följande kommentar i anslutning till artikeln nedan handlar om Marks kommuns individ- och familjeomsorg, det jag möjligtvis skulle kunna lägga till är att Marks socialförvaltning baserar sina beslut på internt skvaller utan verklighetsförankring: 

"Politikerna i nämnden skulle behöva en grundläggande utbildning i juridik, framför allt socialförsäkringsjuridik och förvaltningsrätt. Dessutom en kurs i utredningsmetodik. De är hopplöst efter och har redan förlorat i både Förvaltningsrätt och Kammarrätt, där deras tolkning av lagen sågades totalt. Vi har en Socialchef som är lika uselt utbildad inom det område hon är chef för, så där finns ingen hjälp att få. Enhetscheferna ser det nästan lika illa ut för. Visst har de en socionomexamen men det säger inte mycket. Det är ungefär som med körkortet, vissa har lärt sig, andra inte. Liksom Socialchefen trodde de på samma tolkning av lagen som nämnden. Den var fullständigt galen. På golvet, bland handläggarna finns det både duktiga och mindre duktiga. Dessutom finns de "lydiga" som gör som chefen säger även fast de vet att det är fel. Och då, när de förstår att deras tolkning inte räcker, då ljuger de, fantiserar de, undviker fakta, tappar bort handlingar, tolkar och tolkar igen. Sedan anar de, och känner de, och tycker de osv. Det räcker inte med några dagars utbildning inte, det behövs en rejäl utbildningsförstärkning, nya chefer som är kunniga och en omfattade utbildning i Etik, Moral och Ansvarstagande vilket är den största bristen inom denna Förvaltning."

 Ur artikeln:
"Individ- och familjenämnden i Landskrona har brustit i sin uppgift att styra, leda, följa upp och kontrollera verksamheten. Med ett bättre kontrollarbete kunde nämnden ha upptäckt och åtgärdat de allvarliga bristerna långt tidigare.
Det fastslår revisionsfirman Ernst & Young som anlitats av kommunens förtroendevalda revisorer."

Läs mer:
http://hd.se/landskrona/2013/03/18/mer-kritik-mot-socialtjansten/

Share |

söndag 17 mars 2013

Dagens Juridik: "Jag efterlyser en kontrollinstans som får kritisera undermåliga barnavårdsutredningar"


Jag har lagt ut den här artikeln tidigare, men gör det återigen, för detta tål att upprepas, om det är något man verkligen behöver se över, så är det hur handläggare gör utredningar. Sedan behövs det betydligt fler förändringar, men detta är absolut nummer ett, för det är genomgående utredningarna som brister. Subjektiva utredningar baserade på lögner och påståenden som inte överensstämmer med verkligheten, sådana utredningar kan komma att förändra någons liv till det sämre för all framtid!

"Om socialstyrelsen skulle börja genomföra systematiska och rutinmässiga kontroller skulle det rimligtvis sätta press på socialtjänstens handläggare att producera kvalitativa utredningar. Om ett bristfälligt handläggningsarbete i en barnavårdsutredning inte, när så påkallat, blir föremål för någon kritik från Socialstyrelsen är risken stor att tillvägagångssättet i handläggningen lever kvar i verksamheten och förs vidare till andra och kanske nya handläggare. Denna smittoeffekt kan i sin tur leda till att möjligheterna till kvalitetssäkring försämras."

Läs mer:
http://www.dagensjuridik.se/2012/08/jag-efterlyser-en-kontrollinstans-som-far-kritisera-undermaliga-barnavardsutredningar

Share |

SR: Åklagare i Borås valde att inte utreda Oasen

Vad menar åklagaren?! Vem skulle annars göra polisanmälan om inte de som vistas på Oasen och får se oegentligheterna... mycket märkligt... men de förklarar ju myndigheters beteende, människosyn och deras förutfattade meningar och vi anses leva i en rättsstat. Gång på gång slås jag av, att bara för att man fått med socialtjänsten att göra så är förälderns trovärdighet lika med noll, samtidigt som socialtjänstens handläggare, övriga personal, familjehem och institutionspersonal fritt kan ljuga hur mycket som helst, trots motsatt bevisning.  Jag fattar inte, det är helt sjukt och surrealistiskt. Jag kunde inte i min vildaste fantasi föreställa mig att det kan gå till såhär, men det gör det. Gång på gång kommer jag i kontakt med familjer som har samstämmiga berättelser och jag vet att det är sant för min egen familj har råkat ut för samma sak. Vi var en gång en vanlig familj, med allt vad det innebär, socialtjänsten i Mark krossade oss, jag förstår inte vad de får ut utav att stjälpa när de istället kan hjälpa! Det är sant att myndigheter skyddar myndigheter! Socialtjänsten i Mark hade sönder två goa skötsamma ungdomar och provocerade mig med det och vände sedan min reaktion på det mot mig! Skäms på er i Mark som lät detta ske! Ni som kunde gjort något åt det har ni ens vett på att skämmas!


Läs om det här:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=5474436

Share |

lördag 16 mars 2013

TV4: Femåring låstes in på barnhemmet Oasen


En lite flicka som man bara skall krama om, låste Oasen in som straff när hon frågade efter sin mamma. Psykopat-Nensén förnekar alltihop, enligt honom har de ALDRIG låst in något barn. Det är bara psykopater som håller på med denna lagligt kriminella barnhandel!

Se mer här:
http://www.tv4.se/nyheterna/artiklar/fem%C3%A5ring-l%C3%A5stes-in-p%C3%A5-barnhemmet-oasen-5140c8ec04bf72258100000f

Share |

Please sir, I want some moreShare |

torsdag 14 mars 2013

Placerade barn mår sämre


Som vanlig demoniserar man föräldrarna precis som Socialstyrelsen gör i artikeln, men sanningen är den att handläggarna i de allra flesta fall får igenom omhändertaganden av barn genom lögnutredningar, därefter kommer barnet eller den unga att hamna under mycket sämre förhållanden än vad de hade med sin familj. Psykisk misshandel och - som ni nu även känner till med anledning av Oasen - även fysisk misshandel samt sexuella övergrepp är mer än vanligt. Dessa barn förlorar tilltron till vuxna på vägen. Men man får inte glömma att även föräldrarna utsätts för psykisk misshandel av socialtjänsten och även det kommer att  påverka barnet och dess identitet på ett negativt sätt. Vi har en hel yrkeskår som på skolbänken lärt sig hur man skall gå till väga för att mobba individer, de som är lite smarta inser snabbt det orimliga i det och tar sig ur det, men de mindre smarta sväljer allt med hull och hår och blir kvar i det och medverkar till att ha sönder människor. Det hjälper inte att hjälpa socialsekreterarna, det behövs en total förändring av hela systemet. För det är ett korrupt system, med avsikter andra än att värna om familjer."Utredningen konstaterar att endast sex av tio barn som placerades före tio års ålder går ut grundskolan med grundläggande gymnasiebehörighet.
Att de hoppar av redan i grundskolan har inte att göra med att de har sämre intellektuell förmågor, utan beror på att de inte får det stöd de behöver. De byter skola hela tiden, de byter klass och får inget lugn i sitt liv, säger Lars-Erik Holm.15—19 gånger fler barn och unga som är placerade tar också regelbundet sömnmedel, antidepressiva eller antipsykotiska läkemedel jämfört med andra.
Det tyder på att man försöker medicinera bort problemen. Jag hoppas att det här ska vara en väckarklocka för kommunerna och hälso- och sjukvården för att de ska samverka mycket bättre.Fakta: Socialstyrelsens rapport om placerade barn
Varje år omhändertas drygt 26 000 barn och unga i familjehem eller HVB-hem. I rapporten "Vård och omsorg om de placerade barnen" har Socialstyrelsen studerat deras uppväxt, hälsa och utbildning.
Dödligheten är nära fem gånger så hög bland ungdomar som är eller varit placerade jämfört med andra i åldern 15-24 år.
Tio gånger fler som är placerade på HVB har vårdats för självskadebeteenden än andra unga.
15-19 gånger fler av de HVB-placerade tar regelbundet psykofarmaka jämfört med unga i hela befolkningen.
6 av 10 som placerats före 10 års ålder går ut grundskolan med gymnasiebehörighet jämfört med 9 av 10 i hela ungdomsgruppen.
Det är fem gånger vanligare med långvarigt ekonomiskt bistånd bland unga vuxna som varit placerade i familjehem jämfört med dem som inte varit placerade."

Läs mer:
http://www.skanskan.se/article/20130307/TTINRIKES/303079989/1395/-/placerade-barn-maringr-saumlmre

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.1371767-placerade-barn-sviks-av-samhallet

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/placerade-barn-sviks-av-samhallet_7973476.svd

Share |

onsdag 13 mars 2013

BT: Marks kommun ser över barnhemsplaceringar

Munläder har Hermansson, men jag vet att han ljuger. I artikeln i BT säger Hermansson  "Vi har ingen anledning att förstärka bilden av att det inte fungerar, vi har ingen sådan information", hur kan man ens komma på tanken att indirekt försvara något som hela Sverige fått ta del av från ett otal vittnesmål där man berättat om övergrepp som de varit utsatta för vid Oasens barnhem. Marks kommuns socialförvaltning fabulerar ihop osannolika utredningar och anklagar föräldrar för saker som aldrig hänt och påstår sådant som inte stämmer överens med verkligheten för att "rättfärdiga" ett omhändertagande och det är tydligen okej att göra så mot familjer, samtidigt som en institution ägnar sig åt barnmisshandel - information som socialförvaltningen dessutom fått ta del av - men då slätar man över det som om det nog inte är så allvarligt!!! Snälla vakna och gör något åt detta elände innan fler får sina liv förstörda!!!


Läs mer om det här:
http://www.bt.se/nyheter/mark/marks-kommun-ser-over-barnhemsplaceringar%283688431%29.gm

Share |

TV4: Fler anmälningar mot Oasen


Fler%20anm%C3%A4lningar%20mot%20Oasen

Share |

SR: Markbor larmade om våld på Oasen


I åratal och kanske till och med decennier har familjer i Marks kommun påtalat de oegentligheter som sker vid socialförvaltningen i Mark utan resultat. En kultur har fått frodas där, något som ingen normal människa ens skulle kunna föreställa sig. Socialtjänsten i Mark präglas av en märklig människosyn som genomsyrar atmosfären och folket där. Tidigare ordförande i socialnämnden Eglinger och Hjertén fick kännedom och information om att det pågick oegentligheter vid Oasens barnhem utan att agera, något som många barn och vuxna vittnar om efter Kalla faktas reportage. Men man får då heller inte glömma att det som kommer fram är bara är skrapet på ytan av all den psykiska och fysiska misshandel som faktiskt har hänt innanför väggarna där och att inte förglömma, socialtjänstemännen och politikerna som är delaktiga till att myndighetsmisshandeln av barn och deras familjer möjliggörs. Hur kan man ens vilja välja bort att lyssna på den kritik som framförts, vari ligger myndigheternas ansvar till att myndighetsövergrepp tillåts ske.


 Läs mer:
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=95&grupp=2894&artikel=5471758

Share |

TV4: 13-årige Alex: "Jag misshandlades på Oasen"

Socialtjänsten och deras hantlangare ljuger om föräldrar för att kunna omhänderta deras barn när de i samma andetag placerar barn och unga i olämpliga miljöer, dessutom så sätter man munkavel på föräldrar genom att bemöta dem arrogant ignorans och gömma oegentligheterna bakom sekretess. Socialstyrelsen har i alla år underlåtit att ta tag i socialtjänsternas oegentligheter, nu plötsligt några dagar innan Kalla faktas reportage gör de en polisanmälan mot en av institutionerna som socialtjänsten anlitat. Jag kan bara se att de gjorde det för att de kände sig tvungna, eftersom oegentligheterna nu skulle komma allmänheten till kännedom. Så som jag ser det så gjorde Socialstyrelsen en anmälan för att rädda sina egna skinn, annars hade de i vanlig ordning lagt ner anmälningarna som kommit in till dem. Modigt av Alex att våga framträda i TV för att berätta vad han blivit utsatt för, han talar för många andra barn och kanske hans röst räddar många fler.

13-%C3%A5rige%20Alex:%20%22Jag%20misshandlades%20p%C3%A5%20Oasen%22

Share |

tisdag 12 mars 2013

Svenska Händelser: 'Om makt och mörkläggning' - SVT


Ju högre upp i toppen, desto mer kriminella är de, korruptionen genomsyrar hela politiken, på kommunal nivå likaväl som rikets. Så det finns en förklaring till varför barn omhändertas i den omfattningen som sker idag, frågan är, vågar man se sanningen?!

Svenska LVU-systemet blev välsignat av landets Justitieminister Geijer år 1977!!!

Se 1:a avsnittet av SVT:s svenska dokumentär serie:  
http://www.svt.se/svenska-handelser/se-program/del-1-535?autostart=true

Share |

NATO Chief Security Consultant - his daughter snatched by the UK government!!!


Share |

söndag 10 mars 2013

TV4: Kalla fakta del 1

Kalla%20fakta%20del%201

Share |

TV4: "Svårt att inte bli chockad"

TACK KALLA FAKTA!

%22Sv%C3%A5rt%20att%20inte%20bli%20chockad%22

Share |

TV4: "Barn som behöver hjälp blir inlåsta och misshandlade"

Tillsynsmyndigheterna frågar aldrig de drabbade barnen, unga eller föräldrarna om hur det ligger till eller om vad som hänt, däremot begär Socialstyrelsen eller JO in mer material från socialtjänsten och från dess kumpaner och håller dialog med dem, men de kontaktar aldrig någon familjemedlen för att begära in mer material. Otal anmälningar läggs ner på löpande band av Socialstyrelsen, JO och åklagare. Socialstyrelsen borde anmälas till JK. Men det blir väl samma där, för myndigheter skyddar myndigheter. Blir man som förälder matt och upprörd över myndighetsmissbruket man utsätts för, så vänder socialtjänsten det mot föräldrarna och barnet och 'straffar ut' dem genom att strypa åt snaran mer om dem med hjälp av myndighetsutövningen. Det är en modern form av koncentrationsläger barn hamnar i när de placeras. Någon egentlig hjälp för de biologiska familjerna existerar inte, utan istället traumatiserar man dem. Politiker och tjänstemän hjälper sina pengakåta kollegor att paratisera på familjer i kris. Förvaltnings- och kammarrätt hjälper till med att vidimera deras beslut. Vi har en generation unga som får sina liv förstörda och ärr för livet på grund av ett samhälle som har skenat iväg och där kriminella kan verka med hjälp av lagen.

%22Barn%20som%20beh%C3%B6ver%20hj%C3%A4lp%20blir%20inl%C3%A5sta%20och%20misshandlade%22

Share |

lördag 9 mars 2013

Muse UprisingShare |

Trailer: Kalla Fakta – Det hemliga avtalet

Missa inte Kalla Fakta imorgon söndag kl.19:30.


Trailer:%20Kalla%20Fakta%20%E2%80%93%20Det%20hemliga%20avtalet%20(S%C3%B6ndag%2019:30%20i%20TV4)

Share |

Adoption Bonuses Drive Behavior

CHILDREN FORCIBLY TAKEN FROM THEIR HOME BY POLICE FOR CFS / SS (MANITOBA, CANADA) NOVEMBER 2012


Video footage of a mother having her children apprehended. Doesn't drink, never drugs. She made the mistake of going to try and get sheets for her autistic boys new hospital bed. She didn't have any sheets that fit the medical bed. She also advocated for 12 years for other parents who lost their kids to the system, probably another mistake. They only took some of her kids.

http://www.youtube.com/watch?v=PPO2nTEOLVA&list=UUfBr21xeYUUpC5ZQMmpZnzg
CHILDREN FORCIBLY TAKEN FROM THEIR HOME BY POLICE FOR CFS / SS (MANITOBA, CANADA) NOVEMBER 2012. A CREE MOTHER FROM MANITOBA, CANADA FRANTICALLY TRIES TO RECORD VIDEO EVIDENCE

"Her son was born premature. When they tried to hook up an IV, they missed the vein and the fluid drained into his head, causing cerebral palsey. She stayed with her child for two years in the hospital. Day and night. She was scared social services was going to take him. She finally wanted to take him home, actually she had never held him in the two years. The doctors told her he would die within a week. She was willing to take the chance and wanted to take him home to die in her arms. She walked with her son in her sweater every minute he was alive till he was too big to carry. Her son would wrap his legs around his Mom and she did this every minute he was awake. The Government refused to even cover him medically in the home. The Federal, Provincial, and the Native band, she was from all bickered about covering the home care costs for her son. She and her BF ended up having to buy all the supplies. Eventually someone donated a wheel chair to her son. As soon as this happened CAS actually CFS, is what they call it in Manitoba, told her he must attend school. She didn't want to put him in school. She was scared. But they forced her. He has severe cerebral palsey. Only walked a few times with her aiding him. Could not speak and drooled. One time her BF was at the school and seen another handicapped kid getting slapped in the hand by the school aid. He also was severely disabled. Her child started coming home soon after with red hands from obvious slaps by the same worker. She complained and pulled him out of school. There was a medical bed donated to the family around the same time. She tried to get sheets for this bed. But couldn't find any. She went to the workers and a few agency's. The workers came to her home a few times trying to say she couldn't medically afford to care for her son. There were groceries and plenty of toys for him and the other children she had. The workers said she needed help in the home. But for more than ten years she took care of all her kids, without any help, and refused. That is the reason they apprehended. Five kids were taken at once. At $87,000 per normal child plus the funding for a disabled child that agency was getting close to a half million dollars per year, for those kids. This woman never did drugs and never drank in her life."

Share |

Mer om Oasen
Läs och lyssna mer om det här:
Fem barn rymde från barnhem i Aneby

Share |

fredag 8 mars 2013

Widar Andersson (s)


Widar Andersson har varit socialdemokratisk riksdagsledamot med stort inflytande över hur socialtjänstlagen (SoL) och lagen av vård av unga (LVU) har utformats. Med stor sannolikhet har han varit delaktig till att tjänstemanna ansvaret försvann. Han har under många år på olika sätt varit engagerad i Hassela och Caremavården av barn och unga. Friskolebranschen är ett annat område som han har gett sig in i. Han är även politisk chefsredaktör i Folkbladet, där han lobbar för sina åsikter. Jag var och lyssnade på förra årets första maj tal och på Löfvens tal, hela Avenyn och Götaplatsen var full av folk, men det jag reagerade starkast på var att Löfven sa att man skall göra det lättare för riskkapitalbolagen att etablera sig i Sverige, jag tittade mig omkring för att se om det var fler än jag som reagerade på det. Riskkapitalbolagen som ju gör sig förmögenheter på omhändertagna barn, gamla och förståndshandikappade... jag tror inte folk fattade vad han sa.  

Investor är AcadeMedias (friskolornas) ägare, en av AcadeMedias ledamöter är Widar, han är även ordförande i EQT. Alla skattepengar som går från oss till Guernsey är via EQT. Han har ju även varit med i Carema osv. Han är överallt. Widars "vinster" kan vi ju inte se. Dom är i skatteparadis. Lååångt från insyn.

Stig-Björn Ljunggren är också köpt...
"EQT har med sin koppling till Wallenbergsfären, stor kunskap och ett stort nätverk av personer med gedigen och lång erfarenhet. Totalt äger EQT för närvarande drygt 40 bolag. Några av dem är Gambro, Scandic, Lundhags, Munskjö, Granngården och det danska företaget ISS.
EQT är ett samlingsnamn för ett antal fonder med kapital från pensionsfonder, som de svenska AP fonderna, institutioner och i vissa fall privatpersoner. Drygt 200 personer på EQT Partners, som har sitt huvudkontor i Stockholm, arbetar med att utveckla bolagen i EQTs fonder."


Det mesta av informationen i detta inlägg har en tillförlitlig källa delat med sig till mig.

Nedan en skrivelse om Widar Andersson. 

"Widar Andersson, Frihetlig Konservativ(s) skriver på ledarsidan i Folkbladet: 

"Socialdemokraterna har sedan slutet av 1980-talet varit pådrivande - och ibland påputtade - i den offentliga sektorns reformerande. Ledstjärnan har hela tiden varit att den "gemensamma sektorn" är ett fundament för trygghet och omställning. Så är det." 

***

Just det. Frågan är varför detta "reformerande"? Om man som Frihetlig Konservativ (s) försöker balansera på mitten, är det ett strategiskt feldrag.

Man skall fundera på vad som hände tiden mellan november 1985 och februari 1986, så blir det klart vad "reformerna" kommer ifrån.

Neoliberalismen. Som infördes i riksbankens styrelse nov. 1985. Genom avregleringarna av kreditmarknaden.
Politikerna förlorade därmed kontrollen på ekonomin. Ett nyliberalt beställningsverk. Vi vet hur det gick.

Då skall man fråga sig "vem exporterade nyliberalism" under den här tiden? Var det Reagan eller  Thatcher eller Reagan eller Thatcher eller Reagan eller Thatcher eller Reagan eller Thatcher eller Reagan eller Thatcher eller...? Alltså: Var det hjärnan eller musklerna på Imperiets hydra?

Hur brukade såna statskupper ske? Där hela det ekonomiska tänket bytes ut på 24 timmar? (I nyliberalismen satsar man i goda tider och sparar i dåliga, i tidigare system satsade man i dåliga tider och sparade i goda...)

Jo, en ekonomisk "hitman" kommer till landet och talar med regeringens högsta ledning vad gäller ekonomi: Kjell Olof Feldt i Sveriges fall. Han får en beställning, och då denna "hitman" är från USA står han genast i givakt. (Annars...)  Så länge inte statsministern närvarar givetvis...

Statsminister fick reda på "beställningsjobbet" fem dagar innan riksbanken skulle gå till beslut på ett digert förslag som de folkvalda ledamöterna inte fattade mycket av - men var rekommenderade av finansministern & Co till att "lita på experterna...." De godkände förslaget.

Och statsministern, som mycket väl förstod vad detta betydde, gick i taket. Han hade ett statsbesök inbokad ca två månader senare, den 2 mars 1986, till Moskva. Där tänkte han ta upp frågan. Han var rasande.

Men Feldt skrev i sin bok med samma namn som Carl Bildts blogg; "Palme brydde sig inte. Gör som ni vill sa han... "Och den frihetligt konservative Widar Anderson svalde detta utan att tveka. "-Det här passar mina bissniss..." antar jag han tänkte.

2 dagar innan Moskvabesöket skjuts Olof Palme. Få förstod varför. Feldt har sedan dess vetat om detta sammanhang men ljugit om det.

12 dagar senare blir kunskaps-raseraren Göran Persson skolminister. Och 2 år senare är grundskolan uppsplittrad i ca 300 delar. Idag ser vi "spets"-skolor i grundskolan.

Och den frihetliga konservative (S) Widar Andersson jublar och blir ordförande i friskolornas riksförbund...! Och "socialist"?

Men... frågar man sig... Leder detta till jämlikhet? Är inte kunskapssystemet grunden för demokratin? Varför skall vi då dela upp folk i olika samhällsklasser? Klassbildning ger ojämlikhet. Klart som korvspad. Inte för Widar...

Nyliberalismen KRÄVER ett okunnigt folk. Den kräver en arbetslöshet på närmare 20%.  Fina business, tänker den "smarte" Widar. Ett okunnigt folk, mindre demokrati...ger mer konsumtion av skit."-DET vill vi ha - vi som skurit guld med täljkniv..."

Nu väntar SSAB och LKAB på provatiserings-"reformer", Marcus är redan på plats.  Och Widar skrattar hela vägen till banken!! (Marcus Wallenberg blev nyligen utsedd av vår "regering" till statliga gruvbolaget LKAB's styrelseordförande...)

Nej Widar. Du är ingen socialist. Du är ickesocialist, så jag frågar dig: Vad gjorde du i det Socialdemokratiska Arbetarepartiet? Är du kvar? Fast du bryter mot stadgarna? Jag tycker du skall välja rätt parti i fortsättningen, och alla som falskeligen påstår att de är socialister inom SAP - bör följa med dig."Referenser:    (ändrat till aktiva länkar)

1.  Folkbladtets ledare:  http://www.folkbladet.se/opinion/ledare/default.aspx?articleid=6150604 

2. Confessions of an economic hitman:  http://www.youtube.com/watch?v=aqIHKWd9rSc

3. Novemberrevolutionen:  http://www.youtube.com/watch?v=Z95xH9Svq3k  Skrivet av Lars Ahlström, 2012-09-15 

Läs även:
http://www.fria.nu/artikel/2477
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ex-ministrar-flyr-politiken_7329243.svd
http://komigenuva.wordpress.com/2012/07/27/apropa-widar-andersson-eqt-bra-att-lakare-sager-ifran-om-vinster-i-varden/


"Sossarna, som själva utgör en stor del av denna maffia, gjorde det bekvämare för brottslingarna då dom avskaffade tjänstemannaansvaret på 80-talet, och därmed i princip införde allmän amnesti för sina tjänstemän att bryta mot lagar och mänskliga rättigheter. Sedan dess har lagarna kommit på rad. Könsdiskriminerande och grundlagsstridiga lagar om kvinnofrid och vårdnad bl a. Man har hetsat och hetsat mot män och fäder, framförallt med hjälp av pedofilspöket. Resultatet ser vi nu i en socialtjänst som löper fullständigt amok. Förblindade av makt och fullproppade med ideologisk och politisk bullshit genom genuscertifierade högskoleprogram och extremistiska och hatiska föreläsare från statligt stödda kvinnojourer, som idag inte ser det som sin främsta uppgift att hjälpa kvinnor, utan sprida mans och pappahatisk propaganda. Allt för att hetsa könen mot varandra och splittra familjerna än mer, och på det viset lättare kunna stjäla deras barn och därmed råna dem på alla deras besparingar och deras livsglädje i processen. Denna strategi har man lyckats extremt bra med. I Sverige är vi inte vana att misstro staten. Än mindre protestera emot den. Vi lever i en tro att staten är god och vill alla väl."
Okänd
Share |

SR: Socialstyrelsen polisanmäler Oasen

Till min stora förvåning agerar och reagerar Socialstyrelsen med att göra en polisanmälan. Jag undrar om den ansvariga på Socialstyrelsen har en annan bakgrund än socionom, det skulle kunna förklara den normala reaktionen att göra en polisanmälan. Normalt agerar varken Socialstyrelse, JO eller polis på anmälningar mot socialtjänstens olika förehavanden. Myndigheter håller normalt andra myndigheter bakom ryggen.
Läs mer om det här:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=5467554

En blogg om Oasen:
http://mylifeinmusik.devote.se/blogs/16048575/barnhemmet-oasen-2002.htm

Mer information om Rune Nensen och Oasen:
http://vonlocksley.blogspot.se/2011/04/rune-nensen-agare-oasen-det-pagar.html?m=1

Share |

TV4: Socialstyrelsen hotar polisanmäla barnhem


Socialstyrelsen känner sig nog tvingade att göra en polisanmälan nu när oegentligheterna kommer att komma till allmänhetens kännedom. Socialstyrelsen har fått ett otal anmälningar under årens lopp, utan att det har lett till några som helst åtgärder. Vem ser över Socialstyrelsen arbete?!

TV4 intervju:
http://www.tv4.se/nyheterna/artiklar/socialstyrelsen-hotar-polisanm%C3%A4la-barnhem-5138ed7504bf723895000015

Socialstyrelsens rapport:
http://www.tv4.se/kalla-fakta/artiklar/dokument-socialstyrelsen-sl%C3%A4pper-tillsynsrapport-av-barnhemmet-oasen-51386bdb04bf722ac4000009

Share |

torsdag 7 mars 2013

ABC Nyheter: Gir Wallenberg business i norsk barnevern

Barnhandeln frodas och lockar till sig storhajarna

"(ABC Nyheter): 2. juli tok den svenske Wallenberg-familien kontroll over  Norges største kommersielle barneverns-firma.
Det skjedde da investeringsselskapet Investor AB, som er opprettet og kontrollert av Wallenberg, kjøpte helse- og omsorgskonsernet Aleris.
Datterselskapet Aleris Ungplan solgte barnevernstjenester for 340,5 millioner kroner til det offentlige i 2008.
Det går fram av regnskapene til Aleris Ungplan og deres tre datterselskaper, som ABC Nyheter har gjennomgått.

Kniver om statlig milliard

Mens striden raser om det skal være lov å tjene penger på private barnehager, strømmer store summer fritt til selskaper som leverer barnevernstjenester til staten.
I 2008 brukte staten 1.233,5 millioner kroner på private aktører innen barnevern. Dessuten kjøpte Oslo kommune privat barnevern for 217,5 millioner og Trondheim for 36 millioner. Det får ABC Nyheter oppgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Det er en betydelig jafs av statens samlede utgifter på 3,4 milliarder kroner til barnevern. 
58 prosent av dette markedet ble tatt av kommersielle selskaper. Ideelle organisasjoner står for de resterende 42 prosent av det private barneverns-markedet."

Läs mer:
http://www.abcnyheter.no/nyheter/okonomi/100805/gir-wallenberg-business-i-norsk-barnevern

Share |

SR: Skarp kritik mot barnhemmet Oasen

Detta har ju påtalats av föräldrar i åratal, men anmälningarna har lagts ner så fort de kommit Socialstyrelsen tillhanda. 

The start of amy lillian's fight against Social Services and injustice


Share |

SvD: Placerade barn mår dåligt

Samhällets utsätter barn, unga och deras föräldrar för ett ofattbart lidande, genom att separera dem och placera barnen bland okända människor i en kärlekslös miljö. Vare sig politiker eller myndighetsutövare vill se, höra eller tala om den misshandel som barn och unga utsätts för i myndighetens namn. Man har under årtionden försökt tysta dem som påtalar detta, i synnerhet om de är föräldrarna själva som påtalar oegentligheterna. Tillsynsmyndigheterna möjliggör att detta får pågå år efter år. Anmälningar som handlar om placerade barn och ungas situation samt hantering av utredningar läggs oftast ner i samma takt som de kommer in, utan att åtgärder vidtas.

"Under ett år omhändertas drygt 26000 barn och unga i samhällets vård, vilket motsvarar 1,1 procent av alla i åldersgruppen 0–20 år. De placeras i familjehem eller HVB (hem för vård eller boende) av socialnämnden i kommunen där de bor.
I dag publicerar Socialstyrelsen utvärderingen ”Vård och omsorg om de placerade barnen”. Rapporten ger en alarmerande bild av de placerade barnens uppväxt, hälsa och utbildning:
• Dödligheten är nära fem gånger så hög bland ungdomar som är eller varit placerade jämfört med andra unga i åldern 15–24 år.
• Tio gånger fler barn och unga som är placerade på HVB har vårdats för självskador än barn och unga som inte varit placerade.
• 15–19 gånger fler barn och unga som är placerade i HVB tar regelbundet sömnmedel, antidepressiva eller antipsykotiska läkemedel jämfört med barn och unga i hela befolkningen.
• Bara 6 av 10 som placerades före 10 års ålder går ut grundskolan med grundläggande gymnasiebehörighet (godkänt i svenska, engelska och matematik) jämfört med 9 av 10 i hela ungdomsgruppen. För dem som placerades första gången efter 12 års ålder är förutsättningarna ännu sämre.
• Det är fem gånger vanligare med långvarigt ekonomiskt bistånd bland unga vuxna som varit placerade i familjehem jämfört med dem som inte varit placerade.
Från forskningen vet vi att placerade barn ofta inte får sina behov tillgodosedda när det gäller utbildning och hälsa. Vi vet också att en lyckad skolgång är den viktigaste faktorn för att få ett bra vuxenliv. Skapliga eller bra betyg i årskurs 9 minskar risken för tidig död, ohälsa och psykosociala problem som missbruk, självskadehandlingar, kriminalitet och försörjningsproblem."

Läs mer:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/placerade-barn-mar-daligt_7973378.svd

Share |

SVT: HVB-hem stänger in barn

Oasen är väl känd bland de som har varit i kontakt med institutionen. Våld, övergrepp, obefintlig skolgång och inhuman behandling av de som har tvingats dit för utredning. Någonting dör inom varje människa som tvingas gå igenom denna myndighetsförnedring.

 "Time-out-rum för barn Socialstyrelsen vänder sig mot att barn stängs in i ett speciellt rum och det förkommer att personal tar hårt i barn som inte sköter sig. Uppgifterna kom fram vid en inspektion på HVB-hemmet Oasen i Aneby. Nu riktar Socialstyrelsen allvarlig kritik mot hemmet."
"Det var vid en inspektion i november i fjol som barn berättade om ett speciellt "time-out"-rum på hemmet. Dit ska barn mot sin vilja stängas in efter händelser som kräver det. Det kom också fram att verksamheten har skriftliga rutiner för time out.
Ett barn har också berättat om en händelse där personalen tagit hårt i barnets arm och vridit om armen. Nu inleder Socialstyrelsen en fördjupad tillsyn för att granska personalens hantering av barnen. Man vill också granska hur ofta det förekommer att barn stängs in.
– Det är aldrig tillåtet att stänga in barn som är placerade vid ett hem för vård eller boende vare sig det sker vid enstaka tillfällen eller återkommande, säger Birgitta Hagström, enhetschef vid Socialstyrelsen."

Läs mer:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/jonkopingsnytt/barn-stangdes-in-pa-oasen

Share |

söndag 3 mars 2013

SR: P-O Hermansson kommenterar krisen på socialkontoret

Det är inte mycket som är vad det borde vara vid Marks socialförvaltning. Den nya socialchefen visste nog inte vad hon gav sig in i. Med många års erfarenhet av ledarskap knäcktes hon redan efter några veckor, en förmån som vi drabbade inte har, för det skulle social prusiluskorna genast använda mot föräldern. Medierna och socialtjänsten förskönar familjehemmen och demoniserar de biologiska familjerna och det är denna falska bild de förmedlar utåt, fast vi som är drabbade vet ju att det är långt ifrån sanningen, men omvärlden tycks ju tro på detta. Numera är det min fasta övertygelse att empatin sjunker i takt med hur mycket pengar placeringen genererar pengar. Den mobbingkultur som frodas vid Mark socialtjänst skonar visst inte ens socialchefer.Läs mer:
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=95&grupp=2894&artikel=5457372

Läs även:
http://www.bt.se/nyheter/mark/chefer-lamnar-socialforvaltningen%283665552%29.gm

http://markbladet.se/?artikel=201302251754135938

http://markbladet.se/?artikel=201302131152086937

http://markbladet.se/?artikel=201301211416412214

Share |