måndag 30 juli 2012

Refusing To Put A Normal Child On Psych Drugs Results In Swat Teams and a TANK

Is this where we are heading in Sweden too... Parents already struggle against authority abuse as it is now.Share |

Expressens ledare: Ett misstag som kan kosta liv

Gång på gång får jag ta del av hur socialtjänsternas hantering av familjeärenden missköts grovt, ett bristfälligt och felaktigt beslut får enorma konsekvenser för familjer. Det vore i så fall bättre om inte socialtjänsten fanns överhuvudtaget, än att de har mandat att ta beslut som krossar människor. Det behövs insyn och öppenhet kring socialtjänstens arbete, tjänstemannaansvaret behöver återinföras, legitimering av de handläggare som arbetar med familjeärenden borde vara ett krav, lagarna behöver förändras och bli tydligare.

"Det är en tragisk historia som nu uppdagas i Borås. En kvinna våldtogs och misshandlades av sin man i 20 år innan hon lämnade honom. Tillsammans med två av de tre barnen fick hon skyddad identitet och tvingades flytta mellan olika skyddade boenden innan de slutligen fick en fast bostad.
Polisens särskilda avdelning för hedersrelaterat våld gjorde bedömningen att det fanns risk för patriarkalt våld och hon fick ensam vårdnad om de två minderåriga ­flickorna samt ett polislarm. Det borde ha stannat där. Dessvärre fortsätter det."

Läs mer på:
http://www.expressen.se/gt/ledare/ledare-ett-misstag-som-kan-kosta-liv/


Share |

söndag 29 juli 2012

5 years in prison for a social worker who filed fake reports about sexual abuse involving children


Justice like this would probably never ever happen in Sweden, because the swedish social services seems to have a strange immunity.Share |

Child protection racket cartoon
Share |

Iowa City Mom sues DHS for placing 5-year-old into Foster Care based on false allegations


"Iowa City mom, Jessica Wilbur, has filed a civil lawsuit against the Iowa Department of Human Services for placing her 5-year-old daughter into foster care, based solely on the word and signature of the child’s non-custodial father, Robert Nino.

The lawsuit, which was filed in Johnson County District Court, alleges that Ms. Wilbur’s constitutional rights were violated by DHS director, Charles Krogmeier and DHS investigator, Paul Lafauce because of the circumstances under which they place her daughter into foster care."

http://stopcorruptdss.wordpress.com/2010/01/06/iowa-city-mom-sues-dhs-for-placing-5-year-old-into-foster-care-based-on-false-allegations/


Share |

Newborn baby taken from mother because of a poppy seed bagel
Share |

Kidnapping Ring Works Through Social Services and Scottsdale Hospital

"Imagine going to the emergency room while in extreme labor at three in the morning, given an epidural that causes your baby to go into extreme distress, and then finally when your baby is born, having to deal with social services trying to get you to sign a paper saying you neglected your baby. The baby isn't even 6 hours old.
This is what happened to Sarah Sandy in Scottsdale, Arizona. The head nurse Jennifer Cornelius said she called social services because Sarah was 'thrashing around' during her delivery. They called in a crises counselor, put a guard on her door, and a psychiatrist all because Sarah told them she wanted to sue them because of the way they handled her epidural and caused her baby to go into distress."

Read more:
http://www.examiner.com/article/kidnapping-ring-works-through-social-services-and-scottsdale-hospital-1
Share |

Stop Social Services Ruining Any More Lives!!!
Share |

fredag 27 juli 2012

13-årig flicka bortförd av pappa

Enligt artikeln så säger socialtjänsten att flickan är 14 år och får göra som hon vill, i andra fall som jag fått kännedom om, så lyssnar man inte alls på barnen/ungdomen. Jag har även nyligen varit i kontakt med en ungdom som är 16 år fyllda och skötsam, som blivit omhändertagen på fullständigt lösa grunder. Den här ungdomen hade förhoppning om att förvaltningsrätten nu skulle komma att lyssna, just på grund av att denne är 16 år fyllda, men trots att ungdomen förmedlar till förvaltningsrätten att denne vill hem och att denne bara vill att allt skall bli bra igen, så blir ungdomen ändå dömd till fortsatt placering. Så lagarna gäller bara beroende på hur socialsekreteraren ställer sig till ärendet, de sitter på en makt som leder till oerhörda konsekvenser för de drabbade om den används på fel sätt, vilket de ofta görs, det är med andra ord ett lotteri utan dess like. I det stora hela så är det så att domstolarna utan betänkligheter klubbar igenom socialtjänsternas önskemål. Rättssäkerheten är under all kritik. Det finns inget tjänstemanna ansvar eller egentligen inte heller riktiga regelverk för hur det sociala systemet måste fungera.

"– Hur kan man släppa iväg ett barn med skyddad identitet? Pappan har flickornas pass, säger särbon.
Deras hemliga adress har också röjts.
– Min dotter hade en egen nyckel. Min ex-man vet var jag bor och har nu nyckeln. Han kan bara gå rakt in och döda mig, säger kvinnan.
Förra fredagen åkte kvinnan och särbon till ex-maken för att hämta hem flickan och bostadsnyckeln. Mannen gick till angrepp direkt.
– Han slog mig i magen och hotade att döda mig, berättar kvinnan.
Särbon gick i mellan bråket. Nu är hans ansikte blåslaget. Händelsen polisanmäldes men de fick åka hem utan dottern och nyckeln. Kvinnan beskriver hur rädd hon känner sig. Helst vill hon byta lås på ytterdörren."

Läs mer på:

The Marketing of Madness: The Truth About Psychotropic Drugs
Share |

CCHR: Psychiatry—Labeling Kids with Bogus 'Mental Disorders'
Here is a Swedish article about that 'Antidepressants increase among young people':
http://www.dn.se/nyheter/sverige/antidepressiva-okar-bland-unga


Another article about that 'Increasing number of children and young people receive sleeping pills'.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5189450


Something is very, very wrong!!!


Share |

torsdag 26 juli 2012

TLC: Barn som mördar

Man borde ställa frågan, vad är samhällets ansvar i detta som sker och vilken roll har samhället? På något märkligt sätt tycks samhället ha någon slags immunitet, där det finns en övertro om att samhället nog bara vill gott och att det aldrig görs några fel av dem, fast det faktiskt är precis tvärt om!! Institutionerna är en grogrund till att skapa dessa barn som tvingas stänga av känslomässigt för att överleva. Man tvingar in sårbara barn i en karusell där de vandrar runt på olika fosterhem och institutioner i kärlekslösa miljöer, där de till slut kan komma att bli sjuka och totalt känslomässigt störda i den grad att de inte längre vet vilka de är eller vart de tillhör, hatet växer och där alternativet att begå brott inte känns främmande längre. Skolorna är inte så mycket bättre heller, och det bekvämt och väldigt enkelt att lägga skulden på föräldrar när skolan och samhället själva brister, man skjuter över problemet och skuldbelägger den som kanske minst förtjänar det, ofta genom rena lögner och subjektiva påståenden.

"Vad får barn att begå våldsamma och fruktansvärda brott och till och med mord? Vem bär ansvaret? Föräldrarna? Filmer? Videospel? Generna? Varje brottsfall i den nya programserien "Barn som mördar" tar upp olika mordmotiv och metoder som mördande barn använder sig av, i allt från hatbrott och gänginitieringsriter till ockulta ceremonier och mord på familjemedlemmar.
Möt brottsutredare som avslöjar ledtrådarna som ledde till att dessa avskyvärda och chockerande brott kunde lösas och se vad som kan få barn att gå så långt som mord."

Måndagar kl. 22.00 med start 13 augusti

Läs mer på:
http://www.tlcsverige.se/program/barn-som-mordar
Share |

politiken.dk: Se kommunens voldsomme tvangsflytning af 11-årig


Denna video är en av många som visar hur bryskt och omänskligt socialtjänsten hanterar barn, jag har sett fler liknande och faktiskt till och med mycket värre, som t ex där män med masker över huvudet tillsammans med socialtjänsten genom hot och våld avser att hämta barn från släktingar som i sin tur försöker skydda barnet från de pedofiler denne varit utsatt för, men jag har valt att inte lägga ut det, för det är så ohyggligt tragiska videosekvenser. Tyvärr växer mitt hat mot socialtjänsten för varje fall jag ser eller på annat sätt kommer i kontakt med, där de behandlar människor på ett fullständigt omänskligt sätt, som om de inte är något värda, som om de inte är varelser med känslor. 'Barnets bästa' kan de inte ens stava till, det är en sak som är klar... Familjer och relationer krossas som om det inte har någon betydelse...

Share |

måndag 23 juli 2012

Indian Boarding School Plan


Även vår ursprungsbefolkning har varit blivit utsatta för liknande under rasbiologins era och det som socialförvaltningarna idag gör mot människor är i princip samma sak, bara att de har bytt fokus på offer. Den ohyggliga smärta socialpredatorerna utsätter oskyldiga människor för, kommer de utsatta få leva med resten av sina liv och om de har lyckats överleva tortyren så kommer med stor sannolikhet även kommande generationer under lång tid att påverkas av det som skett.


 


Share |

Dommerforsikring markering del 5 BARNEVERN


Advokat Marius Reikerås har viktiga uttalanden angående Barnevernet, startar efter 1 min och 20 sek in i denna video.
Share |

Aftenbladet.no: Stavanger ber om beredskap til «neste India-sak»


Hur vore det om de även såg till att se över sitt kidnappning-system helt, när de ändå håller på...

Stavanger-ordføreren ønsker at barneminister Inga Marte Thorkildsen ser på de erfaringer som ble gjort i India-saken og deretter vurderer hva som bør gjøres for å ha en god beredskap til neste gang.
- I Stavanger og andre steder i landet vil dette skje om igjen og da bør vi ha tenkt gjennom på forhånd hva vi kan gjøre. Vi må ha avklart hvem som skal ha ansvaret for hva og hvor mye sentrale myndigheter kan pålegge kommunen, sier Christine Sagen Helgø til Aftenbladet.
Hun vil blant annet be departementet se på om det er nødvendig å gjøre noe med lovverket. I utgangspunktet har ikke norsk barnevern hjemmel til å finne løsninger i barnets hjemland.
I møtet med statsråden ønsker ordføreren å drøfte følgende forhold:
Barns rettsstilling etter omsorgsovertakelse når foreldre er i Norge midlertidig. Grensene mellom utlendingslov og barnevernlov. Hensynet til barnets etniske bakgrunn. Behovet for beredskap når utenlandske myndigheter henvender seg til den kommunale barneverntjenesten i konkrete saker.

http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/Stavanger-ber-om-beredskap-til-neste-India-sak-2987269.html#.T9d258Xmnk
Share |

firstpost.com: NRI child in Swedish custody: Indian govt to intervene


Kolkata: After over a month’s efforts by a local NGO for the release of an NRI mother’s son from the custody of Swedish authorities in Gotland, the Indian external affairs ministry has said it is now looking into the matter, including the legal aspects.

Read more:
http://www.firstpost.com/india/nri-child-in-swedish-custody-indian-govt-to-intervene-335917.html

More at newstrackindia.com:
http://www.newstrackindia.com/newsdetails/2012/06/12/425--Sweden-child-custody-case-Diaspora-ministry-asked-to-take-action-.html 

Share |

dailymail.co.uk: Children stolen by the state needlessly, causing utter misery in one of Britain's most disturbing scandals


Almost every day - in one way or another - I get in contact with parents and children affected by the social services' abuse and I get to take part of incredible stories of the abuses. So many become violated by the system, in a way that should not be possible in a democratic society. But no one can step in and help the victims, no one can hear their cries for help, and the socialservice predators knows that, and that's why they can continue the authority abuse, this happens for real in Sweden today. The unlikely is likely in the highest degree.

It is debilitating, but I am determined to continue to spread the word about the evil which is taking place in what is called 'Children's Best', maybe with the risk of my health and my life.


"I would not believe all this and much more could happen in England if I had not heard remarkably similar stories again and again from dozens of parents and children — even though the parents are routinely threatened with prison if they discuss their case with anyone from outside the system.

Just how ruthless and Kafkaesque this system has become behind this impenetrable wall of secrecy is almost impossible to convey to anyone unfamiliar with it.

It makes a complete mockery of a system that has been set up in the name of ‘protecting children’, to ensure their lives are somehow better and happier than they were before.

Nothing in yesterday’s Mail report was more shocking than the statistics showing what happens to children who have emerged from Britain’s care system.

Fifty per cent of all this country’s prostitutes are girls who have been in care, and 80 per cent of all Big Issue sellers.

Half of all those in young offenders’ institutions have been in care, and 26 per cent of adults in prison have the same background.

Meanwhile, half of all girls who leave care become single mothers within two years, not least because they want someone to love.

These devastating statistics go on and on — hard evidence of just how horribly our ‘care system’ is failing those who fall into its clutches. Many of the children, of course, have already had an appalling start in life, being born to drug-addicted, alcoholic, genuinely abusive or otherwise incapable parents.


It is hard to argue that social workers and the courts were wrong to remove these tragic youngsters.
But this makes it all the more incomprehensible that among such children in care today are ever more thousands who should never have been taken from homes where they were properly cared for.
This is the real price we are paying for that impersonal statistic we saw blazoned across the front page of yesterday’s Mail: that the number of children being seized from their parents has now soared for the first time to 10,000 a year,
Having heard too many of their accounts in chillingly repetitive detail, I must say that this scandal is the most shocking story I have reported in all my many decades as a journalist.
It is high time it was pulled from behind that wall of secrecy and reported across the world."


   Read more:Share |

torsdag 19 juli 2012

Overruled: Government Invasion of your Parental Rights (Official Movie)

 
This is a very good movie, worth seeing, same happens in Sweden.Share |

SvD: Så tar riskkapitalet över handikappomsorgen


Som vi redan känner till så har riskkapitalbolagen nästlat sig in i socialpolitiken och tagit över en stor del av marknaden av institutioner och familjehem som socialförvaltningarna köper sina tjänster av. Stora mässor hålls och raggningen av familjehem pågår för fullt, reklam skickas ut till socialtjänsterna, man erbjuder bonusar, bland annat i form av rabatter. Videosekvenser med skräckpropaganda av blåslagna barn sprids av dessa bolag. Men att det väldigt ofta är myndigheterna själva som står för den verkliga barn- och familjemisshandeln, tystas och döljs bakom sekretessen.

 "På fem år har stora delar av den skattefinansierade handikappomsorgen köpts ut av svenska och utländska riskkapitalbolag. Idag ägs 70 procent av landets fristående gruppbostäder av anonyma holdingbolag på Guernsey, Jersey eller Luxemburg, bolag som alltjämt dammsuger Sverige på lönsamma verksamheter."

Läs mer på:
http://www.svd.se/naringsliv/branscher/vard-och-bioteknik/sa-tar-riskkapitalet-over-handikappomsorgen_7343536.svd


Share |

onsdag 18 juli 2012

HD: Skarp JO-kritik mot individ- och familjenämnden


Även Marks kommuns socialförvaltning ägnar sig åt domstolstrots.

"I ett fall där ett barn är familjehemsplacerat enligt lagen om vård av unga har nämnden inte gjort någon nytt övervägande av omhändertagandet sedan december 2009, något som den är skyldig att göra minst en gång var sjätte månad.
"Det är anmärkningsvärt att nämnden, som jag förutsätter känner till sitt ansvar för övervägandena, har underlåtit att se till att fullgöra sina skyldigheter", skriver JO.
JO hittade även allvarliga brister vid beslut om omedelbart omhändertagande av unga, enligt lagen om vård av unga. I flera fall har en ersättare i individ- och familjenämnden fattat beslut om omhändertagande, något som han inte haft behörighet att göra.
”Att beslut om omedelbart omhändertagande fattats av en person som inte är behörig är allvarligt”, skriver JO.
Ett annat fall handlar om en mamma som fått umgänget med sitt barn begränsat efter ett beslut av individ- och familjenämnden. Mamman överklagade till förvaltningsrätten och förvaltningsrätten hävde nämndens beslut. Men istället för att överklaga rättens dom valde individ- och familjenämnden att ta ett nytt beslut om begränsat umgänge för modern.
"Jag har förståelse för om den enskilde kan ha uppfattat nämndens agerande som någon form av 'domstolstrots'", skriver JO."

Lär mer på:
http://hd.se/landskrona/2012/06/26/skarp-jo-kritik-mot-individ-och/

Share |

Aftonbladet: 17-åring misshandlades i månader


"Karlskrona. En 17-årig tonåring har enligt polisen blivit misshandlad under åtta månader, då han bott på ett behandlingshem för barn och ungdomar i Blekinge.
Två 15-åringar anhölls på måndagskvällen, misstänkta för misshandel, sedan polis kallats till hemmet.
– Vad vi vet rör det sig om åtta månaders misshandel, säger Helena Renberg, förundersökningsledare vid polisen i Karlskrona, till Sydöstran."
TT
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article15070739.ab

Share |

FAMILY JUSTICE BILL
Share |

Världen idag: Beslut i Dominic-målet: Domstol gick emot Socialnämnden

"Gotlands tingsrätt har beslutat att ogilla Socialnämndens talan och säger nej till ta ifrån föräldrarna vårdnaden av Dominic Johansson. 
2009 tvångsomhändertogs Dominic Johansson från sina föräldrar som sedan dess kämpat för att få tillbaka vårdnaden om sin son. De sociala myndigheterna menar att hans föräldrar inte är lämpliga vårdnadshavare, bland annat mot bakgrund av att de velat ha hemskolning för sin son och har brutit mot skolplikten. Fallet har bland annat anmälts till Europadomstolen av Alliance Defense Fund, ADF, och The Home School Legal Defense Association, HSLDA.
Socialtjänsten på Gotland ansökte nyligen om att en vårdnadsöverflyttning skulle ske. Det skulle få till följd att ansvaret för Dominic slutgiltigt tas ifrån hans föräldrar och övergår till fosterföräldrarna. Men tingsrätten avslår socialens ansökan. Man skriver i domen: "...syftet med tvångsvård enligt LVU är att denna ska pågå så länge den är oundgängligen nödvändig och att den därefter ska upphöra. I detta ligger att socialnämnden har en skyldighet att arbeta för en återförening mellan barnet och föräldrarna möjliggörs." Rätten kan inte finna att det är påkallat med en överflyttning av vårdnaden, de hänvisar till "Dominics bästa".
Föräldrarnas kamp att få hem sin son fortgår dock då han även fortsättningsvis bor hos fosterföräldrarna."

 http://www.varldenidag.se/nyhet/2012/06/15/Vardnaden-overflyttas-inte/

Share |

BRAVEST Little Girl (5 years Old)


Heartbreaking... This has nothing to do with CPS, but it still about the injustice and about how people with authority destroy other peoples lives.
Share |

Make an Historical Call Today


Do we ever get the same opportunity in Sweden to speak to our equivalent of congressman which I suppose in our case must be a Member of Parliament. If so I would call right away and talk about what’s going on with the filthy business of the Swedish CPS.

Read:
http://www.parentalrights.org/index.asp?SEC={FE8D9FC3-F06C-48E2-B972-6ABFB01858A8}&Type=B_BASIC

Share |

tisdag 17 juli 2012

ANONYMOUS ANONYMISS PRESENT OPERATION DOCSBUSTERS
Share |

WHAT REALLY GOES ON IN UK SECRET FAMILY COURTS!!!


The same is going on in the Swedish court system, like 'förvaltningsrätten' and 'kammarrätten' in Jönköping... it is a totally corrupt system...

Share |