måndag 17 december 2012

Dagens Juridik: Barn omhändertogs när pappa pekades ut som brottsling av polisen - HD prövar skadeståndsfråganSocialtjänsten använder sig av motsatt bevisbörda, det vill säga att den utpekade måste bevisa att den är oskyldig... Detta borde rimligtvis inte vara värdigt ett demokratiskt samhälle, men tillämpas regelmässigt vid socialtjänsterna, förvaltnings- och kammarrätterna.

"I en rapport till socialtjänsten pekade polisen ut en man som brottslig trots att han inte hade dömts i domstol. Socialtjänsten omhändertog hans barn och mannen stämde staten för brott mot Europakonventionen. Tingsrätten gav honom rätt men hovrätten rev upp domen. Nu har Högsta domstolen beslutat att ta upp fallet."

Inga kommentarer: