tisdag 25 december 2012

GP: Vidkärrs barnhem värst i landet


Tyvärr kan jag meddela att saker och ting inte har förändrats särskilt mycket fram till idag, fördomarna är ungefär det samma och i det som vi idag kallar institutioner borde inga barn få placeras och likaledes finns en hel del tvivelaktiga familjehem... Gud, vad staten förstör barn och unga om de lyckas få klorna i dem...

"Att barn for illa ansågs inte ha med fattigdom att göra, det berodde på dålig moral. Det var inte arbetarklassens materiella fattigdom eller brist på pengar som var roten till sociala problem – utan att det fanns moraliskt tvivelaktiga och undermåliga hem."

Läs mer:
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1173049-vidkarrs-barnhem-varst-i-landetShare |

Inga kommentarer: