lördag 29 december 2012

Tvångsvårdsmål: Mål nr 7925-11


En mycket viktig dom, som nu är praxis.

"Den risk för skada som en separation från ett familjehem kan medföra ska inte vägas in i bedömningen av om vård enligt LVU ska upphöra."

Läs dokument:
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Avgoranden/2012/Tvangsvardsmal/Mal-nr-7925-11/

Läs även:
https://lagen.nu/dom/hfd/2012:35

Share |

1 kommentar:

Anonym sa...

UNDERBART!!!

Ett av de få stegen i rätt rikting från förvaltningsdomstolar med tillhörande överklagningsinstanser.