söndag 30 december 2012

DO: DO stämmer kommun som tvångsomhändertog barn utan att ha utrett mammans föräldraförmåga

Äntligen någon som får rättvisa skipad, även om 200 000 kr aldrig kan sätta plåster på det lidande familjen har utsatts för, så är det i alla fall en upprättelse. Det är många föräldrar som blir lika illa behandlade av socialtjänstens utredare, utan att man för den skull har ett handikapp, vem skall de vända sig till när Socialstyrelsen och JO/JK är i maskopi med socialtjänsten?! Det handlar ju i grunden om att socialtjänsten gör sitt yttersta för att vända på varje sten för att hitta saker de kan blåsa upp och vända mot föräldrar och finns det inget så hittar de på något lämpligt.

"Högsta förvaltningsdomstolen har, efter att paret överklagat kommunens beslut, slagit fast att Sigtuna kommun gjorde fel när de tvångsomhändertog barnet.
Domstolen framhåller att det krävs konkreta omständigheter som talar för att barnet riskerar att komma till skada och att det endast är föräldraförmågan i det enskilda fallet som kan ligga till grund för ett beslut om tvångsvård. 
I det här fallet, liksom vid flera andra anmälningar som rör personer med psykisk funktionsnedsättning vars barn tvångsomhändertas, saknas en fördjupad utredning och en individuell bedömning av föräldraförmågan.  
– Det är allvarligt att ett så ingripande beslut som ett tvångsomhändertagande av ett barn baseras på generella uppfattningar och vaga omdömen, anser Ulrika Dietersson.
DO stämmer nu kommunen och kräver 200 000 kronor var i diskrimineringsersättning till föräldrarna och barnet."

Läs mer:
http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-aktuellt/2012/DO-stammer-kommun-som-tvangsomhandertog-barn-utan-att-ha-utrett-moderns-foraldraformaga-/

Share |

Inga kommentarer: