måndag 29 oktober 2012

Psychiatry Drugs Foster Care Children - Ashley

2 kommentarer:

Anonym sa...

När togs rätten till hemundervisning bort i Sverige? Föräldrarna borde ha rätt till att undervisa sina egna små barn i Sverige. Det är nödvändligt då förskolan och skolan är i kris. Betygsfrågan är inte avgörande. Det är bara skolministerna som vill införa militär diciplin och skräck i skolanvärld och förstöra barnens uppväxt. Förskolebarn ska inte till förskolan. Möjligen till LEKIS några timmar i sällskap av sina föräldrar och släkt och vänner. Vi vill skapa meningsfulla arbeten i hemsfären genom att få laglig rätt att undervisa våra egna och vänners/grannars barn. SLUTA MED STATENS INDOCKTRINERING OCH ALIENATION AV VÅRA BARN. Vilken skillnad är det mellan nazutyskland och en-parti-väldets land här i norden?

Berätta om myndighetsövergrepp sa...

Kunde inte sagt det bättre själv, det måste bli ett slut på dessa nazi-fasoner som pågår i Sverige.